Valget.dk
78677
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., sundhedsloven og forskellige andre love. (Udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner, anvendelse af kropsscannere og narkohunde, ambulant behandling af retspsykiatriske patienter på privathospitaler m.v.).

På baggrund af regeringens psykiatrihandlingsplanen "Vi løfter i fællesskab" fra september 2018 skal lovforslaget indføre en række forskellige elementer med det formål at løfte kvaliteten og sikre sammenhængen i forbindelse med behandling af mennesker med psykiske lidelser.

Det forslås bl.a., at der indføres udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatriloven for alle voksne indlagte psykiatriske patienter, som overlægen er bekendt med modtager støtte som følge af nedsat psykisk funktionsevne i henhold til afsnit V i serviceloven.

Det forslås også, at der på alle psykiatriske afdelinger ved mistanke om, at der findes medikamenter, rusmidler eller farlige genstande, kan anvendes kropsscannere ved undersøgelse af patienter eller andre, der søger adgang på afdelingerne, og at der ved mistanke om medikamenter, rusmidler eller farlige genstande kan anvendes narkohunde ved undersøgelse af den psykiatriske afdelings udearealer.

Forslaget indeholder også forslag om, at der skal kunne opkræves færdigbehandlingstakster for psykiatriske færdigbehandlingsdage, at der tilvejebringes lovhjemmelsgrundlag for, at læger ansat i sygehusvæsenet må foretage ordination af afhængighedsskabende lægemidler som led i lægelig stofmisbrugsbehandling af personer, som er indlagt på sygehus, og at personer med et stofmisbrug og med behandlingskrævende akutte abstinenser straks skal tilbydes abstinensbehandling, indtil den egentlige lægelige stofmisbrugsbehandling kan iværksættes.

Endelig forslås det, at ordningen om tvungen opfølgning efter udskrivning ophører, og at behandlingsmulighederne udvides for ambulante patienter i retspsykiatrien, således at regionerne får mulighed for at indgå aftale med private institutioner om behandlingen af retspsykiatriske patienter med en ambulant behandlingsdom.

Retspleje 35 (Lovsagsnavn)sygehuse og akutberedskab (Sagsområde)Sundhedsvæsen 12 (Lovsagsnavn)Sundhedsvæsen 38 (Lovsagsnavn)Sundhedsvæsen 11 (Lovsagsnavn)

2019-02-07

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (7. februar 2019)
   2019-02-07
   • PDF CN905 (2019-02-07)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Sagsdokument

    Skriftlig fremsættelse (7. februar 2019)

    Sagsdokument

    Fremsat den 7. februar 2019 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)

    Sagsdokument

    Bilag 1

    Høringssvar og høringsnotat, fra sundhedsministeren

    2019-02-19

    Sagstrin

    1. behandling

    1. behandling

    Behandlet/Henvist til udvalg

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Ordfører Peder Hvelplund
    • Ordfører Pernille Schnoor
    • Ordfører Flemming Møller Mortensen
    • Ordfører Liselott Blixt
    • Ordfører Jane Heitmann
    • Ordfører May-Britt Kattrup
    • Ordfører Trine Torp
    • Minister sundhedsministeren
    • 2019-03-12

     Sagstrin

     Frist for spørgsmål

     Frist for spørgsmål

     Konfirmeret

     2019-03-26

     Sagstrin

     Frist for svar

     Frist for svar

     Konfirmeret

     2019-04-02

     Sagstrin

     Politisk drøftelse

     Politisk drøftelse

     Konfirmeret

     2019-04-04

     Sagstrin

     Frist for politiske bemærkninger

     Frist for politiske bemærkninger

     Konfirmeret

     2019-04-09

     Sagstrin

     Betænkning

     Betænkning

     Planlægges til betænkn.afg.

     2019-04-03

     Sagstrin

     Frist for ændringsforslag

     Frist for ændringsforslag

     Konfirmeret

     2019-02-25

     Sagsdokument

     Bilag 2

     Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

     2019-02-26

     Sagsdokument

     Bilag 3

     Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget