Valget.dk
78799
Fremsat

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Nyaffattelse af bestemmelserne om opholds-, underretnings- og meldepligt, orienteringspligt for udlændinge på tålt ophold, der ikke er pålagt opholdspligt, og fastlæggelse af omfanget af Udlændingestyrelsens kontrolpligt).

Lovforslaget styrker de danske myndigheders mulighed for at føre kontrol med udlændinge, der er omfattet af opholds-, underretnings- og meldepligt.

Lovforslaget nyaffatter reglerne om opholds-, underretnings- og meldepligt, så udlændinge på tålt ophold i udgangspunktet skal pålægges opholds-, underretnings- og meldepligt. Samtidig angives i bemærkningerne til lovforslaget, at personer på tålt ophold ikke længere opfattes som havende lovligt ophold og som konsekvens heraf ikke længere vil være omfattet af beskyttelsen af bevægelsesfriheden i artikel 2 i 4. tillægsprotokol til EMRK.

Dernæst styrkes politiets mulighed for at føre kontrol med udlændinge på tålt ophold, der får ophævet deres opholdspligt. Udlændinge på tålt ophold, der ikke længere har opholdspligt, kan bo uden for udrejsecenteret. Lovforslaget sikrer, at der kan føres kontrol med disse personers opholdssted, idet de pålægges pligt til at orientere politiet om deres faste opholdssted, så den pågældende kan pålægges meldepligt i nærheden og dermed kan udsendes, når muligheden herfor opstår.

Udlændinge på tålt ophold har i almindelighed ikke ret til forsørgelse, hvis de flytter fra et udrejsecenter. Udlændingestyrelsen dækker udgifter til underhold og sundhedsmæssige ydelser på det udrejsecenter, hvor de er anvist indkvartering. Der kan være tilfælde, hvor man skal have mulighed for at medbringe forsørgelsen. Lovforslaget giver derfor Udlændingestyrelsen mulighed for i særlige tilfælde at stå for forsørgelsespligten fra det nærmeste indkvarteringssted eller på anden vis. Udlændingestyrelsen skal derfor orienteres om personens faste opholdssted.

Endelig fastlægger lovforslaget Udlændingestyrelsens pligt til at føre kontrol med, om et pålæg om opholdspligt overholdes – også for andre udlændinge, der er pålagt en opholdspligt.

ophold og visum (Sagsområde)Folkeretlige forhold 7 (Lovsagsnavn)

2019-02-20

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (20. februar 2019)
   2019-02-20
   • PDF CS568 (2019-02-20)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 20. februar 2019 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg)
     2019-02-20
    • Sagsdokument

     Bilag 1

     Kommenteret høringsoversigt og høringssvar, fra udlændinge- og integrationsministeren

     Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (20. februar 2019)

     Sagsdokument

     Fremsat den 20. februar 2019 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg)

     2019-02-28

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     På dagsorden

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Mattias Tesfaye
     • Ordfører Marie Krarup
     • Ordfører Mads Fuglede
     • Ordfører Søren Søndergaard
     • Ordfører Joachim B. Olsen
     • Ordfører Carolina Magdalene Maier
     • Ordfører Andreas Steenberg
     • Ordfører Holger K. Nielsen
     • Ordfører Naser Khader
     • Minister udlændinge- og integrationsministeren
     • Dagsordenspunkt

      Møde i salen

      1. behandling

      2019-02-27

      Sagsdokument

      Bilag 2

      Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget