Valget.dk
78798
Fremsat

Forslag til lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale.

Lovforslaget har til formål at afværge de alvorlige konsekvenser, det vil have for borgere både i Danmark og i Det Forenede Kongerige, hvis Det Forenede Kongerige forlader EU uden en aftale.

Lovforslaget viderefører midlertidigt størstedelen af de rettigheder, som de berørte borgere nyder efter EU-retten i dag. De omfatter bl.a. retten til ophold og arbejde og retten til at modtage udvalgte ydelser, bl.a. efterløn, førtidspension og folkepension. I forhold til ret til andre ydelser, f.eks. kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge, foreslås det grundlæggende at stille personer, der opholder sig i Danmark, som om EU-retten fortsat fandt anvendelse. Muligheden for at eksportere midlertidige ydelser bortfalder som udgangspunkt. Derudover videreføres bl.a. adgang til uddannelse, sundhedsydelser og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Der er tale om en midlertidig ordning. Den endelige løsning afhænger af, hvad der besluttes i forhandlingerne på EU-niveau med Det Forenede Kongerige. Det er første gang, at en medlemsstat forlader EU, og der er fortsat en stor usikkerhed om processen.

EU (Sagsområde)Folkeretlige forhold 50 (Lovsagsnavn)

2019-02-20

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (20. februar 2019)
   2019-02-20
   • PDF CS567 (2019-02-20)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 20. februar 2019 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg)
     2019-02-20
    • Sagsdokument

     Bilag 1

     Tidsplan for behandling af lovforslaget

     Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (20. februar 2019)

     Sagsdokument

     Fremsat den 20. februar 2019 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg)

     2019-03-01

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     På dagsorden

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Peter Hummelgaard Thomsen
     • Ordfører Martin Henriksen
     • Ordfører Mads Fuglede
     • Ordfører Finn Sørensen
     • Ordfører Joachim B. Olsen
     • Ordfører Carolina Magdalene Maier
     • Ordfører Martin Lidegaard
     • Ordfører Holger K. Nielsen
     • Ordfører Naser Khader
     • Minister udlændinge- og integrationsministeren
     • Dagsordenspunkt

      Møde i salen

      1. behandling

      2019-03-14

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      På dagsorden

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • 2019-03-19

       Sagstrin

       3. behandling

       3. behandling

       På dagsorden

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • 2019-02-26

        Sagsdokument

        Bilag 2

        Høringssvar fra Ankestyrelsen

        2019-02-28

        Sagsdokument

        Bilag 3

        Kommenteret høringsoversigt og supplerende høringssvar, fra udlændinge- og integrationsministeren

        Sagsdokument

        Bilag 4

        Supplerende høringssvar og høringsnotat, fra udlændinge- og integrationsministeren