Valget.dk
78797
Fremsat

Forslag til lov om midlertidig videreførelse af rettigheder efter lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union.

Formålet med lovforslaget er midlertidigt at videreføre reglerne om EU-statsborgeres valgret og valgbarhed efter lov om kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalgloven for statsborgere i Storbritannien, der på tidspunktet for Storbritanniens udtræden af EU havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark. Dette indebærer, at herboende britiske statsborgere – som en midlertidig overgangsordning – stilles, som om de fortsat er EU-statsborgere efter 29. marts 2019. Den midlertidige ordning sættes i kraft, uanset om Storbritannien forlader EU med eller uden en udtrædelsesaftale.

Baggrunden for lovforslaget er, at regeringen ønsker at sikre, at herboende statsborgere i Storbritannien og deres familiemedlemmer som udgangspunkt bevarer de rettigheder, som de har i dag efter EU-retten i en midlertidig periode efter brexit.

valg og folkeafstemninger (Sagsområde)Folkeretlige forhold 50 (Lovsagsnavn)Folkeretlige forhold 71 (Lovsagsnavn)Kommunalvæsen 12 (Lovsagsnavn)

2019-02-20

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (20. februar 2019)
   2019-02-20
   • PDF CR1146 (2019-02-20)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Sagsdokument

    Skriftlig fremsættelse (20. februar 2019)

    Sagsdokument

    Fremsat den 20. februar 2019 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille)

    2019-03-01

    Sagstrin

    1. behandling

    1. behandling

    På dagsorden

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Ordfører Peter Hummelgaard Thomsen
    • Ordfører Christian Langballe
    • Ordfører Jan E. Jørgensen
    • Ordfører Finn Sørensen
    • Ordfører Laura Lindahl
    • Ordfører Torsten Gejl
    • Ordfører Martin Lidegaard
    • Ordfører Trine Torp
    • Ordfører Merete Scheelsbeck
    • Minister økonomi- og indenrigsministeren
    • Dagsordenspunkt

     Møde i salen

     1. behandling

     2019-03-04

     Sagstrin

     Frist for spørgsmål

     Frist for spørgsmål

     Konfirmeret

     2019-03-06

     Sagstrin

     Frist for svar

     Frist for svar

     Konfirmeret
     Sagstrin

     Frist for ændringsforslag

     Frist for ændringsforslag

     Konfirmeret

     2019-03-12

     Sagstrin

     Politisk drøftelse

     Politisk drøftelse

     Konfirmeret
     Sagstrin

     Betænkning

     Betænkning

     Planlægges til betænkn.afg.

     2019-03-08

     Sagstrin

     Frist for politiske bemærkninger

     Frist for politiske bemærkninger

     Konfirmeret

     2019-03-14

     Sagstrin

     2. behandling

     2. behandling

     På dagsorden

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • 2019-03-19

      Sagstrin

      3. behandling

      3. behandling

      På dagsorden

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • 2019-02-26

       Sagsdokument

       Bilag 1

       Høringsnotat og høringssvar, fra økonomi- og indenrigsministeren

       2019-02-27

       Sagsdokument

       Bilag 2

       Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

       2019-02-28

       Sagsdokument

       Bilag 3

       Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget