Valget.dk
78901
Fremsat

Forslag til lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler.

Lovforslaget har til formål at gennemføre regler svarende til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/847 af 20. maj 2015 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1781/2006. (2. pengeoverførselsforordning) i Grønland. Finansielle virksomheder i Grønland vil med forslaget kunne overføre og modtage pengeoverførsler på lige fod med Danmark uden de yderligere krav, der stilles til pengeoverførsler til tredjelande. Samtidig får bankerne mulighed for at gennemføre en kontooverførsel med det samme døgnet rundt alle årets dage, en såkaldt straksoverførsel.

økonomi og bloktilskud (Sagsområde)

2019-02-26

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (26. februar 2019)
   2019-02-26
   • PDF CQ838 (2019-02-26)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Sagsdokument

    Fremsat den 26. februar 2019 af erhvervsminister (Rasmus Jarlov)

    Sagsdokument

    Skriftlig fremsættelse (26. februar 2019)

    Sagsdokument

    Bilag 1

    Høringsnotat til forslag til lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler, fra erhvervsministeren

    Sagsdokument

    Bilag 2

    Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af loveforslaget

    2019-03-01

    Sagstrin

    1. behandling

    1. behandling

    På dagsorden

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Ordfører Karin Gaardsted
    • Ordfører Hans Kristian Skibby
    • Ordfører Jacob Jensen
    • Ordfører Pelle Dragsted
    • Ordfører May-Britt Kattrup
    • Ordfører Roger Courage Matthisen
    • Ordfører Martin Lidegaard
    • Ordfører Lisbeth Bech Poulsen
    • Ordfører Anders Johansson
    • Ordfører Aaja Chemnitz Larsen
    • Ordfører Aleqa Hammond
    • Minister erhvervsministeren
    • Dagsordenspunkt

     Møde i salen

     1. behandling