Valget.dk
78927
Fremsat

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Stop for tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter på land og i de indre danske farvande, subsidiært økonomisk ansvar, rettighedshaveres indsendelse af oplysninger, præcisering af dækningsområde m.v.).

olie- og naturgasindvinding (Sagsområde)

2019-02-27

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (27. februar 2019)
   2019-02-27
   • PDF CI591 (2019-02-27)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 27. februar 2019 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt)
     2019-02-27
    • Sagsdokument

     Fremsat den 27. februar 2019 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt)

     Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (27. februar 2019)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringsnotat og høringssvar, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

     2019-03-14

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     På dagsorden

     Aktør

     • Behandles i Folketinget