Valget.dk
78903
Fremsat

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love og om ophævelse af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. (Gennemførelse af den politiske aftale om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering og gennemførelse af anbefalinger fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering).

2019-02-27

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (27. februar 2019)
   2019-02-27
   • PDF CQ849 (2019-02-27)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 27. februar 2019 af erhvervsminister (Rasmus Jarlov)
     2019-02-27
    • Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (27. februar 2019)

     Sagsdokument

     Fremsat den 27. februar 2019 af erhvervsminister (Rasmus Jarlov)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringssvar og høringsnotat, fra erhvervsministeren

     2019-03-19

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     På dagsorden

     Aktør

     • Behandles i Folketinget