Valget.dk
77289
Delt

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Formålet med lovforslaget er at implementere et EU-direktiv om begrænsning af metoder til skatteundgåelse, regler for klage i forbindelse med sager om dobbeltbeskatning, hvor Danmark og et eller flere EU-lande er involveret, og regler om den momsmæssige behandling af vouchers samt forenklinger af særordningen for salg af elektroniske ydelser m.v.

EU (Sagsområde)Skatter og afgifter 78 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 70 (Lovsagsnavn)moms (Sagsområde)international beskatning (Sagsområde)Skatter og afgifter 65 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 85 (Lovsagsnavn)

2018-10-03

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Sagsdokument

   Fremsat den 3. oktober 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

   Sagsdokument

   Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2018)

   2018-11-22

   Sagstrin

   1. behandling

   1. behandling

   Behandlet/Henvist til udvalg

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Ordfører Jesper Petersen
   • Ordfører Dennis Flydtkjær
   • Ordfører Louise Schack Elholm
   • Ordfører Rune Lund
   • Ordfører Joachim B. Olsen
   • Ordfører René Gade
   • Ordfører Andreas Steenberg
   • Ordfører Lisbeth Bech Poulsen
   • Ordfører Anders Johansson
   • Minister skatteministeren
   • Sagsdokument

    Bilag 8

    Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

    Dagsordenspunkt

    Møde i salen

    1. behandling

    2018-11-30

    Sagstrin

    Frist for spørgsmål

    Frist for spørgsmål

    Konfirmeret

    Aktør

    • Behandles i Skatteudvalget
    • Sagsdokument

     Bilag 11

     Henvendelse af 30/11-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v.

     Sagsdokument

     Spørgsmål 18

     Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/11-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v., til skatteministeren

     2018-12-10

     Sagstrin

     Frist for svar

     Frist for svar

     Konfirmeret

     Aktør

     • Behandles i Skatteudvalget
     • Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret

      Aktør

      • Behandles i Skatteudvalget
      • Sagsdokument

       Spørgsmål 24

       L 28 - svar på spm. 24 om, hvilke andre lande der vil nå at få implementeret reglen om moms på vouchere pr. 1. januar 2019, fra skatteministeren

       Sagsdokument

       Bilag 13

       Ændringsforslag, fra skatteministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 28

       L 28 - svar på spm. 28, om det var en dårlig beslutning at vente 2½ år med at få implementeret direktivet om moms på vouchere, fra skatteministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 27

       L 28 - svar på spm. 27, om det er realistisk, at virksomheder vil være i tvivl om retstilstanden fra den 1. januar til den 1. juli 2019, hvis man vælger at udskyde implementeringen af direktivet om moms på vouchere, fra skatteministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 11

       L 28 - svar på spm. 11 om sigtet med særbehandlingen af finansielle selskaber, om den potentielle skatterabat for de finansielle selskaber og om eventuelle værnsregler, som modgår skattespekulation, fra skatteministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 5

       L 28 - svar på spm. 5 om, hvilke beregninger der ligger til grund for en forventning om, at lovforslaget er provenuneutralt, fra skatteministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 20

       L 28 - svar på spm. 20 om, hvor stort et provenu staten ville miste, hvis man erstattede de nuværende CFC-regler med CFC-regler, der minder om Sveriges eller Finlands, fra skatteministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 10

       L 28 - svar på spm. 10, om ændringen i selve definitionen af et kontrolleret selskab får konsekvenser for omfanget af danske virksomheder, der vil blive defineret som Controlled Foreign Company, og om dette vil få økonomiske konsekvenser, fra skatteministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 22

       L 28 - svar på spm. 22 om, hvorfor man konsekvent vælger ikke at følge minimumsmulighederne, når man skal implementere CFC-reglerne, fra skatteministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 14

       L 28 - svar på spm. 14 om CFC-reglerne, hvis et selskab flytter rettighederne til et datterselskab i et EU-land m.v., fra skatteministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 15

       L 28 - svar på spm. 15, om ministeren er enig med regeringens eget Implementeringsudvalgs konklusion om, at et overblik over de øvrige landes implementering vil være central for en endelig politisk stillingtagen til den danske implementering, til skatteministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 19

       L 28 - svar på spm. 19 om, hvor stor en del af den nuværende selskabsskatteindkomst der er CFC-indkomst, fra skatteministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 13

       L 28 - svar på spm. 13 om mulighederne for og konsekvenserne af at udskille delen om regler for beskatning af kontrollerede udenlandske selskaber (CFC-reglerne) til et selvstændigt lovforslag, fra skatteministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 3

       L 28 - svar på spm. 3 om kommentar til henvendelsen af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax om implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet, fra skatteministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 8

       L 28 - svar på spm. 8, om ministeren ønsker at ramme dansk erhvervslivs konkurrenceevne, når ministeren har valgt at overimplementere EU-direktiverne ATAD I og II kombineret med en bibeholdelse af danske CFC-regler, fra skatteministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 7

       L 28 - svar på spm. 7 om, hvorfor man definerer CFC-indkomst bredere end i EU’s Anti Tax Avoidance Directive, og hvorfor en del af indkomsten fra mange varer og ydelser omfattes af "embedded IP", fra skatteministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 6

       L 28 - svar på spm. 6 om, hvorfor en substansregel ikke kan indføres i dansk ret for at undtage virksomheder med substans og reel økonomisk aktivitet, fra skatteministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 21

       L 28 - svar på spm. 21 om, hvor mange EU-lande der når at implementere EU’s skatteunddragelsesdirektiv pr. 1. januar 2019, fra skatteministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 23

       L 28 - svar på spm. 23 om kommentar til henvendelsen af 6/12-18 fra KPMG Acor Tax om EBITDA-regel i relation til fonde, fra skatteministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 25

       L 28 - svar på spm. 25 om, hvilke sanktioner Danmark realistisk set risikerer at blive pålagt, hvis man vælger at udskyde implementeringen af reglerne om moms på vouchere til den 1. juli 2019, fra skatteministeren

       2018-12-13

       Sagstrin

       Politisk drøftelse

       Politisk drøftelse

       Konfirmeret

       Aktør

       • Behandles i Skatteudvalget
       • Sagstrin

        Betænkning

        Betænkning

        Betænkning afgivet

        Aktør

        • Behandles i Skatteudvalget
        • Sagsdokument

         Bilag 19

         Henvendelse af 13/12-18 fra KPMG Acor Tax om opfølgning af svar på spørgsmål om EBITDA-reglen

         Sagsdokument

         Spørgsmål 31

         Spm. om kommentar til henvendelserne af 13/12-18 og 14/12-18 fra KPMG Acor Tax om opfølgning af svar på spørgsmål om EBITDA-reglen, til skatteministeren

         Sagsdokument

         Spørgsmål 32

         Spm. om at redegøre nærmere for betydningen af ændringsforslag nr. 7, til skatteministeren

         2018-12-18

         Sagstrin

         2. behandling

         2. behandling

         Behandlet/Direkte til 3. beh.

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • Sagsdokument

          Spørgsmål 31

          L 28 - svar på spm. 31 om kommentar til henvendelserne af 13/12-18 og 14/12-18 fra KPMG Acor Tax om opfølgning af svar på spørgsmål om EBITDA-reglen, fra skatteministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 33

          L 28 - svar på spm. 33 om kommentar til henvendelsen af 14/12-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v., fra skatteministeren

          Dagsordenspunkt

          Møde i salen

          2. behandling

          2018-12-14

          Sagsdokument

          Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 13. december 2018

          Sagsdokument

          Spørgsmål 33

          Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/12-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v., til skatteministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 30

          L 28 - svar på spm. 30 om kommentar til henvendelsen af 12/12-18 fra KPMG Acor Tax om forståelsen af den nye EBITDA-regel i SEL § 11 C, fra skatteministeren

          Sagsdokument

          Bilag 20

          Henvendelse af 14/12-18 fra KPMG Acor Tax om præcisering af spørgsmål om skatteomgåelsesklausulen og anvendelse af danske mellemholdingselskaber

          Sagsdokument

          Bilag 22

          Henvendelse af 14/12-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v.

          Sagsdokument

          Bilag 21

          Betænkning afgivet den 13. december 2018

          2018-10-29

          Sagsdokument

          Spørgsmål 1

          Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/10-18 fra FSR - danske revisorer om yderligere kommentarer til forskellige elementer i lovforslaget, til skatteministeren

          Sagsdokument

          Bilag 2

          Henvendelse af 26/10-18 fra FSR - danske revisorer om yderligere kommentarer til forskellige elementer i lovforslaget

          Sagsdokument

          Bilag 3

          Henvendelse af 29/10-18 fra Forsikring & Pension om skatteundgåelsesdirektivet

          Sagsdokument

          Spørgsmål 2

          Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/10-18 fra Forsikring & Pension om skatteundgåelsesdirektivet, til skatteministeren

          2018-10-04

          Sagsdokument

          Bilag 1

          Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren

          2018-10-31

          Sagsdokument

          Spørgsmål 4

          Spm. om kommentar til henvendelsen af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax om skatteomgåelsesklausulen i ligningslovens § 3 og holdingselskaber, der ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelser, til skatteministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 3

          Spm. om kommentar til henvendelsen af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax om implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet, til skatteministeren

          Sagsdokument

          Bilag 5

          Henvendelse af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax om skatteomgåelsesklausulen i ligningslovens § 3 og holdingselskaber, der ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelser

          Sagsdokument

          Bilag 4

          Henvendelse af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax om implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet

          2018-11-02

          Sagsdokument

          Spørgsmål 5

          Spm. om, hvilke beregninger der ligger til grund for en forventning om, at lovforslaget er provenuneutralt, til skatteministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 6

          Spm. om, hvorfor en substansregel ikke kan indføres i dansk ret for at undtage virksomheder med substans og reel økonomisk aktivitet, til skatteministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 7

          Spm. om, hvorfor man definerer CFC-indkomst bredere end i EU’s Anti Tax Avoidance Directive, og hvorfor en del af indkomsten fra mange varer og ydelser omfattes af "embedded IP", til skatteministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 8

          Spm., om ministeren ønsker at ramme dansk erhvervslivs konkurrenceevne, når ministeren har valgt at overimplementere EU-direktiverne ATAD I og II kombineret med en bibeholdelse af danske CFC-regler, til skatteministeren

          2018-11-12

          Sagsdokument

          Bilag 6

          Præsentationsmateriale fra Skatteministeriet anvendt under den tekniske gennemgang den 1. november 2018

          2018-11-19

          Sagsdokument

          Bilag 7

          Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2018-11-23

          Sagsdokument

          Spørgsmål 9

          Spm. om virkningen ved henholdsvis EBIT-modellen og EBITDA-modellen for to forskellige virksomheder, der adskiller sig i forhold til gæld og afskrivninger og amortisering, til skatteministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 11

          Spm. om sigtet med særbehandlingen af finansielle selskaber, om den potentielle skatterabat for de finansielle selskaber og om eventuelle værnsregler, som modgår skattespekulation, til skatteministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 10

          Spm., om ændringen i selve definitionen af et kontrolleret selskab får konsekvenser for omfanget af danske virksomheder, der vil blive defineret som Controlled Foreign Company, og om dette vil få økonomiske konsekvenser, til skatteministeren

          2018-11-26

          Sagsdokument

          Spørgsmål 12

          Spm. om mulighederne for og konsekvenserne af at ændre ikrafttrædelsestidspunktet fra den 1. januar 2019 til den 1. juli 2019 for den del af lovforslaget, der omhandler den momsmæssige beskatning af vouchere, til skatteministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 13

          Spm. om mulighederne for og konsekvenserne af at udskille delen om regler for beskatning af kontrollerede udenlandske selskaber (CFC-reglerne) til et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 14

          Spm. om CFC-reglerne, hvis et selskab flytter rettighederne til et datterselskab i et EU-land m.v., til skatteministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 15

          Spm., om ministeren er enig med regeringens eget Implementeringsudvalgs konklusion om, at et overblik over de øvrige landes implementering vil være central for en endelig politisk stillingtagen til den danske implementering, til skatteministeren

          2018-11-29

          Sagsdokument

          Spørgsmål 17

          Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/11-18 fra KPMG Acor Tax om uddybende spørgsmål til den generelle omgåelsesklausul, til skatteministeren

          Sagsdokument

          Bilag 10

          Henvendelse af 29/11-18 fra KPMG Acor Tax om uddybende spørgsmål til den generelle omgåelsesklausul

          2018-11-28

          Sagsdokument

          Bilag 9

          Henvendelse af 28/11-18 fra Kromann Reumert om spørgsmål om den nye omgåelsesklausul i ligningslovens § 3

          Sagsdokument

          Spørgsmål 16

          Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/11-18 fra Kromann Reumert om spørgsmål om den nye omgåelsesklausul i ligningslovens § 3, til skatteministeren

          2018-12-05

          Sagsdokument

          Spørgsmål 12

          L 28 - svar på spm. 12 om mulighederne for og konsekvenserne af at ændre ikrafttrædelsestidspunktet fra den 1. januar 2019 til den 1. juli 2019 for den del af lovforslaget, der omhandler den momsmæssige beskatning af vouchere, fra skatteministeren

          2018-12-06

          Sagsdokument

          Spørgsmål 19

          Spm. om, hvor stor en del af den nuværende selskabsskatteindkomst der er CFC-indkomst, til skatteministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 20

          Spm. om, hvor stort et provenu staten ville miste, hvis man erstattede de nuværende CFC-regler med CFC-regler, der minder om Sveriges eller Finlands, til skatteministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 21

          Spm. om, hvor mange EU-lande der når at implementere EU’s skatteunddragelsesdirektiv pr. 1. januar 2019, til skatteministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 22

          Spm. om, hvorfor man konsekvent vælger ikke at følge minimumsmulighederne, når man skal implementere CFC-reglerne, til skatteministeren

          2018-12-07

          Sagsdokument

          Bilag 12

          Henvendelse af 6/12-18 fra KPMG Acor Tax om EBITDA-regel i relation til fonde

          Sagsdokument

          Spørgsmål 23

          Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/12-18 fra KPMG Acor Tax om EBITDA-regel i relation til fonde, til skatteministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 24

          Spm. om, hvilke andre lande der vil nå at få implementeret reglen om moms på vouchere pr. 1. januar 2019, til skatteministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 25

          Spm. om, hvilke sanktioner Danmark realistisk set risikerer at blive pålagt, hvis man vælger at udskyde implementeringen af reglerne om moms på vouchere til den 1. juli 2019, til skatteministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 26

          Spm., om der er nogen eksempler på, at EU-medlemsstater er blevet pålagt sanktioner, hvis staten har vedtaget et lovforslag, der implementerer et direktiv, men samtidig beslutter at give 6 måneder, til at de berørte virksomheder i praksis kan gennemføre implementeringen af direktivet m.v., til skatteministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 27

          Spm., om det er realistisk, at virksomheder vil være i tvivl om retstilstanden fra den 1. januar til den 1. juli 2019, hvis man vælger at udskyde implementeringen af direktivet om moms på vouchere, til skatteministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 28

          Spm., om det var en dårlig beslutning at vente 2½ år med at få implementeret direktivet om moms på vouchere, til skatteministeren

          2018-12-11

          Sagsdokument

          Spørgsmål 29

          Spm. om kommentar til henvendelsen af 11/12-18 fra KMPG Acor Tax om EBIT-regel i relation til fonde, til skatteministeren

          Sagsdokument

          Bilag 14

          Henvendelse af af 11/12-18 fra KMPG Acor Tax om EBIT-regel i relation til fonde

          Sagsdokument

          Bilag 15

          1. udkast til betænkning

          2018-12-12

          Sagsdokument

          Spørgsmål 16

          L 28 - svar på spm. 16 om kommentar til henvendelsen af 28/11-18 fra Kromann Reumert om spørgsmål om den nye omgåelsesklausul i ligningslovens § 3, fra skatteministeren

          Sagsdokument

          Bilag 16

          Henvendelse af 12/12-18 fra KPMG Acor Tax om forståelsen af den nye EBITDA-regel i SEL § 11 C

          Sagsdokument

          Spørgsmål 30

          Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/12-18 fra KPMG Acor Tax om forståelsen af den nye EBITDA-regel i SEL § 11 C, til skatteministeren

          Sagsdokument

          Bilag 17

          Henvendelse af 12/12-18 fra KPMG Acor om udskydelse af betænkningsafgivelse, således at der gives alle parter en rimelig betænkningsfrist fra skatteministerens besvarelse af de stillede spørgsmål

          Sagsdokument

          Spørgsmål 9

          L 28 - svar på spm. 9 om virkningen ved henholdsvis EBIT-modellen og EBITDA-modellen for to forskellige virksomheder, der adskiller sig i forhold til gæld og afskrivninger og amortisering, fra skatteministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 2

          L 28 - svar på spm. 2 om kommentar til henvendelsen af 29/10-18 fra Forsikring & Pension om skatteundgåelsesdirektivet, fra skatteministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 17

          L 28 - svar på spm. 17 om kommentar til henvendelsen af 29/11-18 fra KPMG Acor Tax om uddybende spørgsmål til den generelle omgåelsesklausul, fra skatteministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 4

          L 28 - svar på spm. 4 om kommentar til henvendelsen af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax om skatteomgåelsesklausulen i ligningslovens § 3 og holdingselskaber, der ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelser, fra skatteministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 26

          L 28 - svar på spm. 26, om der er nogen eksempler på, at EU-medlemsstater er blevet pålagt sanktioner, hvis staten har vedtaget et lovforslag, der implementerer et direktiv, men samtidig beslutter at give 6 måneder, til at de berørte virksomheder i praksis kan gennemføre implementeringen af direktivet m.v., fra skatteministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 18

          L 28 - svar på spm. 18 om kommentar til henvendelsen af 30/11-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v., fra skatteministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 29

          L 28 - svar på spm. 29 om kommentar til henvendelsen af 11/12-18 fra KMPG Acor Tax om EBIT-regel i relation til fonde, fra skatteministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 1

          L 28 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelsen af 26/10-18 fra FSR - danske revisorer om yderligere kommentarer til forskellige elementer i lovforslaget, fra skatteministeren

          Sagsdokument

          Bilag 18

          2. udkast til betænkning

          2018-12-17

          Sagsdokument

          Spørgsmål 32

          L 28 - svar på spm. 32 om at redegøre nærmere for betydningen af ændringsforslag nr. 7, fra skatteministeren

          Sagsdokument

          Bilag 23

          Henvendelse af 17/12-18 fra KPMG Acor Tax om den generelle omgåelsesklausul i den nye ligningslov § 3, stk. 1-4

          Sagsdokument

          Spørgsmål 34

          Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/12-18 fra KPMG Acor Tax om den generelle omgåelsesklausul i den nye ligningslov § 3, stk. 1-4, til skatteministeren

          2018-12-19

          Sagsdokument

          Spørgsmål 34

          L 28 - svar på spm. 34 om kommentar til henvendelsen af 17/12-18 fra KPMG Acor Tax om den generelle omgåelsesklausul i den nye ligningslov § 3, stk. 1-4, fra skatteministeren