Valget.dk
77261
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Ny arealinddeling og arealanvendelse i Københavns Ydre Nordhavn).

Baggrunden for forslaget er et behov for at indrette erhvervshavnen i Københavns Ydre Nordhavn, så der fremadrettet kan ske en mere fleksibel udnyttelse af erhvervshavnen og kajstrækningerne. Den nugældende lov fastsætter meget detaljerede regler for arealernes anvendelse, hvorfor der ikke kan ske ændringer uden Folketingets samtykke.

Med forslaget ønskes at imødekomme den store efterspørgsel fra markedet for krydstogtskibe, så det er muligt at benytte det fulde kajareal på Oceankaj og at etablere en fjerde krydstogtterminal nord for de eksisterende terminaler på Oceankaj.

Forslaget skal desuden gøre det muligt at slå to områder sammen, så opfyldningen fremadrettet kommer til at bestå af to områder – et område til erhvervshavn og et område til maritime og rekreative formål. Derudover foreslås det, at arealet til erhvervshavn reduceres, men arealet til maritime og rekreative formål øges, ligesom anvendelsesmulighederne for dette område udvides.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2019.

S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-10-11

Sagstrin

1. behandling

1. behandling

Behandlet/Henvist til udvalg

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Ordfører Rasmus Prehn
 • Ordfører Kim Christiansen
 • Ordfører Kristian Pihl Lorentzen
 • Ordfører Villum Christensen
 • Ordfører Roger Courage Matthisen
 • Ordfører Andreas Steenberg
 • Ordfører Karsten Hønge
 • Minister transport-, bygnings- og boligministeren
 • Ordfører Eva Flyvholm
 • Sagsdokument

  Bilag 3

  Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

  2018-10-03

  Sagstrin

  Fremsættelse

  Fremsættelse

  Fremsat

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Dokumenter

   • Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2018)
    2018-10-03
    • PDF CX466 (2018-10-03)
   • Sagstrin

    Lovforslag som fremsat

    Lovforslag som fremsat

    Endelig

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Dokumenter

     • Fremsat den 3. oktober 2018 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen)
      2018-10-03
     • Sagsdokument

      Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2018)

      Sagsdokument

      Fremsat den 3. oktober 2018 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen)

      Sagsdokument

      Bilag 1

      Høringssvar og høringsnotat, fra transport-, bygnings- og boligministeren

      2018-11-02

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2018-11-15

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret

      2018-11-22

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      2018-11-19

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret

      2018-11-27

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagstrin

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Endelig

       Dokumenter

       • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 27. november 2018
        2018-11-27
       • Afstemning

        Afstemning 36 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

        Forslaget blev forkastet. For stemte 19 (EL, ALT og SF), imod stemte 85 (S, DF, V, LA, RV og KF), hverken for eller imod stemte 0.

        S
        DF
        V
        Ø
        LA
        EL
        RV
        SF
        KF
        IA
        JF
        NQ
        T
        Sagsdokument

        Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 27. november 2018

        2018-11-29

        Sagstrin

        3. behandling

        3. behandling

        Behandlet/Vedtaget

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Sagstrin

         Lovforslag som vedtaget

         Lovforslag som vedtaget

         Endelig

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • Dokumenter

          • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. november 2018
           2018-11-29
          • Afstemning

           Afstemning 51 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

           Forslaget blev vedtaget. For stemte 103 (S, DF, V, EL, LA, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 6 (ALT).

           S
           DF
           V
           Ø
           LA
           EL
           RV
           SF
           KF
           IA
           JF
           NQ
           T
           Sagsdokument

           Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. november 2018

           2018-10-09

           Sagsdokument

           Bilag 2

           Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

           2018-10-29

           Sagsdokument

           Spørgsmål 14

           Spm. om, hvornår der forventes at blive gennemført en VVM-undersøgelse for anlæg af yderligere krydstogtfaciliteter, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 12

           Spm. om en reglerne om håndtering af affald og toiletaffald for krydstogtskibe, som ligger til kaj i København, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 13

           Spm., om ministeren er enig i, at det af miljømæssige årsager er uhensigtsmæssigt, hvis krydstogtskibe bortskaffer affald på åbent hav i stedet for at anvende renovationsløsninger ved anløbshavnen, til transport-, bygnings- og boligministeren

           2018-11-13

           Sagsdokument

           Spørgsmål 14

           L 41 - svar på spm. 14 om, hvornår der forventes at blive gennemført en VVM-undersøgelse for anlæg af yderligere krydstogtfaciliteter, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 12

           L 41 - svar på spm. 12 om reglerne om håndtering af affald og toiletaffald for krydstogtskibe, som ligger til kaj i København, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 13

           L 41 - svar på spm. 13, om ministeren er enig i, at det af miljømæssige årsager er uhensigtsmæssigt, hvis krydstogtskibe bortskaffer affald på åbent hav i stedet for at anvende renovationsløsninger ved anløbshavnen, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           2018-11-21

           Sagsdokument

           Bilag 4

           Udkast til betænkning

           Sagsdokument

           Spørgsmål 15

           L 41 - svar på spm. 15 om, hvad det vil koste at forberede de eksisterende og den kommende krydstogtterminal til at levere landstrøm til krydstogtskibe, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 16

           L 41 - svar på spm. 16 om kilden til oplysninger vedrørende undladt etablering af landstrøm til krydstogtsskibe, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           2018-10-16

           Sagsdokument

           Spørgsmål 1

           Spm. om, hvilke konsekvenser det får for antallet af medarbejdere, hvis arealet for erhvervshavnen reduceres med en lavere havneaktivitet til følge, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 2

           Spm., om den nuværende krydstogtkaj, Oceankaj, er forberedt til at kunne levere landstrøm til krydstogtskibe, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 3

           Spm., om den nye krydstogtkaj vil blive forberedt til etablering af landstrømsanlæg, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 4

           Spm. om, hvorfor landstrøm på krydstogtkajerne i København havn i øjeblikket ikke er en mulighed, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 5

           Spm. om de krav, ministeren vil stille i en aftale med landene og byerne i Østersøregionen om at imødegå forureningen fra skibsmotorerne på krydstogtskibene, når skibene ligger ved kaj, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 6

           Spm., om en aftale med landene og byerne i Østersøregionen om at mindske forureningen fra krydstogtskibene kan indgås uden om EU, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 7

           Spm. om en tidshorisont for indgåelse af en aftale med landene og byerne i Østersøregionen om at mindske forureningen fra krydstogtskibene, når de ligger ved kaj, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 8

           Spm. om, krydstogtskibe i Østersøen er omfattet af kravene i dette område om at anvende mindre forurenende bunkerolie/fuelolie og at bruge såkaldte scrubbere til rensning af udstødningsrøgen, til transport-, bygnings- og boligministeren

           2018-11-14

           Sagsdokument

           Spørgsmål 1

           L 41 - svar på spm. 1 om, hvilke konsekvenser det får for antallet af medarbejdere, hvis arealet for erhvervshavnen reduceres med en lavere havneaktivitet til følge, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 2

           L 41 - svar på spm. 2, om den nuværende krydstogtkaj, Oceankaj, er forberedt til at kunne levere landstrøm til krydstogtskibe, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 3

           L 41 - svar på spm. 3, om den nye krydstogtkaj vil blive forberedt til etablering af landstrømsanlæg, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 4

           L 41 - svar på spm. 4 om, hvorfor landstrøm på krydstogtkajerne i København havn i øjeblikket ikke er en mulighed, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 5

           L 41 - svar på spm. 5 om de krav, ministeren vil stille i en aftale med landene og byerne i Østersøregionen om at imødegå forureningen fra skibsmotorerne på krydstogtskibene, når skibene ligger ved kaj, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 6

           L 41 - svar på spm. 6, om en aftale med landene og byerne i Østersøregionen om at mindske forureningen fra krydstogtskibene kan indgås uden om EU, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 7

           L 41 - svar på spm. 7 om en tidshorisont for indgåelse af en aftale med landene og byerne i Østersøregionen om at mindske forureningen fra krydstogtskibene, når de ligger ved kaj, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 8

           L 41 - svar på spm. 8 om, krydstogtskibe i Østersøen er omfattet af kravene i dette område om at anvende mindre forurenende bunkerolie/fuelolie og at bruge såkaldte scrubbere til rensning af udstødningsrøgen, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 9

           L 41 - svar på spm. 9 om mulighederne for finansiering af et landstrømsanlæg ved etablering af en ny fjerde krydstogtterminal nord for de tre eksisterende terminaler på Oceankaj, fra transport-, bygnings- boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 10

           L 41 - svar på spm. 10 om teknisk bistand til et ændringsforslag om krav om etablering af landstrømsanlæg ved en ny fjerde krydstogtsterminal, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 11

           L 41 - svar på spm. 11 om teknisk bistand til et ændringsforslag om, at det ca. 7,5 ha store areal, som frigøres til byudvikling, højst kan bebygges i op til 25 meters højde ligesom erhvervshavnen, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           2018-10-22

           Sagsdokument

           Spørgsmål 9

           Spm. om mulighederne for finansiering af et landstrømsanlæg ved etablering af en ny fjerde krydstogtterminal nord for de tre eksisterende terminaler på Oceankaj, til transport-, bygnings- boligministeren

           2018-10-24

           Sagsdokument

           Spørgsmål 10

           Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag om krav om etablering af landstrømsanlæg ved en ny fjerde krydstogtsterminal, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 11

           Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag om, at det ca. 7,5 ha store areal, som frigøres til byudvikling, højst kan bebygges i op til 25 meters højde ligesom erhvervshavnen, til transport-, bygnings- og boligministeren

           2018-11-20

           Sagsdokument

           Spørgsmål 15

           Spm. om, hvad det vil koste at forberede de eksisterende og den kommende krydstogtterminal til at levere landstrøm til krydstogtskibe, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 16

           Spm. om kilden til oplysninger vedrørende undladt etablering af landstrøm til krydstogtsskibe, til transport-, bygnings- og boligministeren

           2018-11-23

           Sagsdokument

           Betænkning afgivet af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget den 22. november 2018

           Sagsdokument

           Bilag 5

           Betænkning afgivet 22/11-18