Valget.dk
77259
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Klip i kørekortet for benyttelse af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørsel m.v.).

Formålet er at gøre forbuddet mod brug af håndholdt mobiltelefon teknologineutralt, således at det fremover vil omfatte alt håndholdt teleudstyr og andre kommunikationsapparater. Den gældende færdselslov indeholder alene et direkte forbud mod brug af håndholdt mobiltelefon under kørsel. En overtrædelse af forbuddet straffes i dag med en bøde på 1.500 kr. for førere af motordrevne køretøjer og 1.000 kr. for ridende og cyklister.

Endvidere skærper forslaget sanktionen for overtrædelse af forbuddet, således at det fremover – ud over bøden på 1.500 kr. - vil koste et klip i kørekortet. Det er forventningen, at borgerne vil have større respekt for forbuddet og dermed i højere grad efterleve det, hvis en overtrædelse kan få konsekvenser for førerretten.

Med forslaget fastsætter transport-, bygnings- og boligministeren tidspunktet for lovens ikrafttræden.

S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-10-03

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Sagsdokument

   Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2018)

   Sagsdokument

   Fremsat den 3. oktober 2018 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen)

   Sagsdokument

   Bilag 1

   Høringssvar og høringsnotat, fra transport-, bygnings- og boligministeren

   2018-10-26

   Sagstrin

   1. behandling

   1. behandling

   Behandlet/Henvist til udvalg

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Ordfører Rasmus Prehn
   • Ordfører Jan Erik Messmann
   • Ordfører Kristian Pihl Lorentzen
   • Ordfører Henning Hyllested
   • Ordfører Lene Foged
   • Ordfører Roger Courage Matthisen
   • Ordfører Karsten Hønge
   • Minister transport-, bygnings- og boligministeren
   • Ordfører Martin Lidegaard
   • Sagsdokument

    Bilag 3

    Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

    2018-11-16

    Sagstrin

    Frist for spørgsmål

    Frist for spørgsmål

    Konfirmeret

    2018-11-30

    Sagstrin

    Frist for svar

    Frist for svar

    Konfirmeret

    2018-12-06

    Sagstrin

    Politisk drøftelse

    Politisk drøftelse

    Konfirmeret
    Sagstrin

    Betænkning

    Betænkning

    Betænkning afgivet

    2018-12-03

    Sagstrin

    Frist for politiske bemærkninger

    Frist for politiske bemærkninger

    Konfirmeret
    Sagstrin

    Frist for ændringsforslag

    Frist for ændringsforslag

    Konfirmeret

    2018-12-11

    Sagstrin

    2. behandling

    2. behandling

    Behandlet/Direkte til 3. beh.

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Afstemning

     Afstemning 87 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

     Forslaget blev forkastet. For stemte 19 (EL, ALT og SF), imod stemte 85 (S, DF, V, LA, RV og KF), hverken for eller imod stemte 0.

     S
     DF
     V
     Ø
     LA
     EL
     RV
     SF
     KF
     IA
     JF
     NQ
     T

     2018-12-13

     Sagstrin

     3. behandling

     3. behandling

     Behandlet/Vedtaget

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Sagstrin

      Lovforslag som vedtaget

      Lovforslag som vedtaget

      Endelig

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Dokumenter

       • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018
        2018-12-13
       • Afstemning

        Afstemning 98 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

        Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

        S
        DF
        V
        Ø
        LA
        EL
        RV
        SF
        KF
        IA
        JF
        NQ
        T
        Sagsdokument

        Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018

        2018-10-23

        Sagsdokument

        Bilag 2

        Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        2018-12-04

        Sagsdokument

        Bilag 4

        Udkast til betænkning

        2018-12-07

        Sagsdokument

        Betænkning afgivet af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget den 6. december 2018

        Sagsdokument

        Bilag 5

        Betænkning afgivet 6/12-18