Valget.dk
77258
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om letbane på Ring 3 og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Transport-, bygnings- og boligministerens udtræden af Hovedstadens Letbane I/S).

Med forslaget udtræder transport-, bygnings- og boligministeren af Hovedstadens Letbane I/S og ministerens oprindelige indskud på op til 1.777 mio. kr. (2013-priser) konverteres til et statsligt tilskud på op til samme beløb. Desuden justeres bestemmelserne om ledelsen af Hovedstadens Letbane I/S på baggrund af ministerens udtræden af selskabet.

Forslaget er en udmøntning af en beslutning i den grønne forligskreds (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti) den 22. februar 2018.

Ifølge forslaget træder loven i kraft den 1. januar 2019.

S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-10-03

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Sagsdokument

   Fremsat den 3. oktober 2018 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen)

   Sagsdokument

   Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2018)

   Sagsdokument

   Bilag 1

   Høringssvar og høringsnotat, fra transport-, bygnings- og boligministeren

   2018-10-23

   Sagstrin

   1. behandling

   1. behandling

   Behandlet/Henvist til udvalg

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Ordfører Rasmus Prehn
   • Ordfører Kim Christiansen
   • Ordfører Kristian Pihl Lorentzen
   • Ordfører Henning Hyllested
   • Ordfører Leif Mikkelsen
   • Ordfører Roger Courage Matthisen
   • Ordfører Andreas Steenberg
   • Ordfører Karsten Hønge
   • Minister transport-, bygnings- og boligministeren
   • Sagsdokument

    Bilag 2

    Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

    2018-11-16

    Sagstrin

    Frist for spørgsmål

    Frist for spørgsmål

    Konfirmeret

    2018-11-30

    Sagstrin

    Frist for svar

    Frist for svar

    Konfirmeret

    2018-12-06

    Sagstrin

    Politisk drøftelse

    Politisk drøftelse

    Konfirmeret
    Sagstrin

    Betænkning

    Betænkning

    Betænkning afgivet

    2018-12-03

    Sagstrin

    Frist for politiske bemærkninger

    Frist for politiske bemærkninger

    Konfirmeret
    Sagstrin

    Frist for ændringsforslag

    Frist for ændringsforslag

    Konfirmeret

    2018-12-11

    Sagstrin

    2. behandling

    2. behandling

    Behandlet/Direkte til 3. beh.

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • 2018-12-13

     Sagstrin

     3. behandling

     3. behandling

     Behandlet/Vedtaget

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Sagstrin

      Lovforslag som vedtaget

      Lovforslag som vedtaget

      Endelig

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Dokumenter

       • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018
        2018-12-13
       • Afstemning

        Afstemning 99 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

        Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

        S
        DF
        V
        Ø
        LA
        EL
        RV
        SF
        KF
        IA
        JF
        NQ
        T
        Sagsdokument

        Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018

        2018-10-26

        Sagsdokument

        Bilag 3

        Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        2018-10-24

        Sagsdokument

        Spørgsmål 1

        Spm., om ministeren og finansministeren vil stille sig positive over for et eventuelt træk på anlægsreserven, hvis det skulle vise sig nødvendigt, til transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 2

        Spm. om, hvilke krav der stilles til dokumentation ved udmøntning af den centrale anlægsreserve, og hvordan de er skærpet set i forhold til træk på anlægsreserver på andre infrastrukturprojekter, til transport-, bygnings- og boligministeren

        2018-10-29

        Sagsdokument

        Spørgsmål 1

        L 43 - svar på spm. 1, om ministeren og finansministeren vil stille sig positive over for et eventuelt træk på anlægsreserven, hvis det skulle vise sig nødvendigt, fra transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 2

        L 43 - svar på spm. 2 om, hvilke krav der stilles til dokumentation ved udmøntning af den centrale anlægsreserve, og hvordan de er skærpet set i forhold til træk på anlægsreserver på andre infrastrukturprojekter, fra transport-, bygnings- og boligministeren

        2018-12-04

        Sagsdokument

        Bilag 4

        Udkast til betænkning

        2018-12-07

        Sagsdokument

        Betænkning afgivet af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget den 6. december 2018

        Sagsdokument

        Bilag 5

        Betænkning afgivet 6/12-18