Valget.dk
77255
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber. (Overdragelse af statens praktiske trafikkøberansvar for øresundstogtrafikken til Skånetrafiken).

Forslaget bemyndiger transport-, bygnings- og boligministeren til at overdrage statens praktiske trafikkøberansvar af øresundstogtrafikken på den danske stats jernbanestrækning mellem Østerport Station og grænsen til Sverige på Øresundsforbindelsen til den svenske trafikkøber, Skånetrafikken.

Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om fremtidens togtrafik i hovedstadsområdet mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre fra december 2017.

S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-10-03

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Sagsdokument

   Fremsat den 3. oktober 2018 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen)

   Sagsdokument

   Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2018)

   Sagsdokument

   Bilag 1

   Høringssvar og høringsnotat, fra transport-, bygnings- og boligministeren

   2018-10-26

   Sagstrin

   1. behandling

   1. behandling

   Behandlet/Henvist til udvalg

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Ordfører Lene Foged
   • Ordfører Rasmus Prehn
   • Ordfører Jan Erik Messmann
   • Ordfører Kristian Pihl Lorentzen
   • Ordfører Henning Hyllested
   • Ordfører Roger Courage Matthisen
   • Ordfører Karsten Hønge
   • Minister transport-, bygnings- og boligministeren
   • Ordfører Martin Lidegaard
   • Sagsdokument

    Bilag 3

    Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

    2018-11-16

    Sagstrin

    Frist for spørgsmål

    Frist for spørgsmål

    Konfirmeret

    2018-11-30

    Sagstrin

    Frist for svar

    Frist for svar

    Konfirmeret
    Sagsdokument

    Spørgsmål 1

    L 44 - svar på spm. 1, om ministeren vil sikre korrespondance mellem kystbanetogene og øresundstogene, fra transport-, bygnings- og boligministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 2

    L 44 - svar på spm. 2 om betydningen af togskifte til Københavns Lufthavn m.v., fra transport-, bygnings- og boligministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 3

    L 44 - svar på spm. 3 om, hvilken betydning overdragelsen til Skånetrafiken får for DSB's økonomi, fra transport-, bygnings- og boligministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 4

    L 44 - svar på spm. 4 om, hvorfor der foreslås en overdragelse til det svenske trafikselskab, og om antallet af svenske passagerer mellem København H og Københavns Lufthavn, fra transport-, bygnings- og boligministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 5

    L44 - svar på spm. 5 om tab af danske arbejdspladser ved en overførsel af statens trafikkøberansvar for øresundstrafikken, fra transport-, bygnings- og boligministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 7

    L 44 - svar på spm. 7 om, hvilken betydning omlægningen får for danske arbejdspladser inden for vedligeholdelse af togene, fra transport-, bygnings- og boligministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 8

    L 44 - svar på spm. 8 om, hvordan det sikres, at vi med forslaget ikke overdrager arbejdspladserne til svenskerne, fra transport-, bygnings- og boligministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 9

    L 44 - svar på spm. 9 om den juridiske begrundelse for ikke at indskrive i kontrakten med Skånetrafiken, at en del af togene skal vedligeholdes på DSB-værkstedet Helgoland, fra transport-, bygnings- og boligministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 6

    L 44 - svar på spm. 6 om omlægningens betydning for DSB's personale og for assistance til handicappede, fra transport-, bygnings- og boligministeren

    2018-12-06

    Sagstrin

    Politisk drøftelse

    Politisk drøftelse

    Konfirmeret
    Sagstrin

    Betænkning

    Betænkning

    Betænkning afgivet

    2018-12-03

    Sagstrin

    Frist for politiske bemærkninger

    Frist for politiske bemærkninger

    Konfirmeret
    Sagstrin

    Frist for ændringsforslag

    Frist for ændringsforslag

    Konfirmeret

    2018-12-11

    Sagstrin

    2. behandling

    2. behandling

    Behandlet/Direkte til 3. beh.

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • 2018-12-13

     Sagstrin

     3. behandling

     3. behandling

     Behandlet/Vedtaget

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Sagstrin

      Lovforslag som vedtaget

      Lovforslag som vedtaget

      Endelig

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Dokumenter

       • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018
        2018-12-13
        • Afstemning

         Afstemning 100 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

         Forslaget blev vedtaget. For stemte 94 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 0.

         S
         DF
         V
         Ø
         LA
         EL
         RV
         SF
         KF
         IA
         JF
         NQ
         T
         Sagsdokument

         Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018

         2018-10-23

         Sagsdokument

         Bilag 2

         Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

         2018-10-29

         Sagsdokument

         Spørgsmål 1

         Spm., om ministeren vil sikre korrespondance mellem kystbanetogene og øresundstogene, til transport-, bygnings- og boligministeren

         2018-10-30

         Sagsdokument

         Spørgsmål 9

         Spm. om den juridiske begrundelse for ikke at indskrive i kontrakten med Skånetrafiken, at en del af togene skal vedligeholdes på DSB-værkstedet Helgoland, til transport-, bygnings- og boligministeren

         Sagsdokument

         Spørgsmål 8

         Spm. om, hvordan det sikres, at vi med forslaget ikke overdrager arbejdspladserne til svenskerne, til transport-, bygnings- og boligministeren

         Sagsdokument

         Spørgsmål 7

         Spm. om, hvilken betydning omlægningen får for danske arbejdspladser inden for vedligeholdelse af togene, til transport-, bygnings- og boligministeren

         Sagsdokument

         Spørgsmål 5

         Spm. om tab af danske arbejdspladser ved en overførsel af statens trafikkøberansvar for øresundstrafikken, til transport-, bygnings- og boligministeren

         Sagsdokument

         Spørgsmål 4

         Spm. om, hvorfor der foreslås en overdragelse til det svenske trafikselskab, og om antallet af svenske passagerer mellem København H og Københavns Lufthavn, til transport-, bygnings- og boligministeren

         Sagsdokument

         Spørgsmål 3

         Spm. om, hvilken betydning overdragelsen til Skånetrafiken får for DSB's økonomi, til transport-, bygnings- og boligministeren

         Sagsdokument

         Spørgsmål 2

         Spm. om betydningen af togskifte til Københavns Lufthavn m.v., til transport-, bygnings- og boligministeren

         Sagsdokument

         Spørgsmål 6

         Spm. om omlægningens betydning for DSB's personale og for assistance til handicappede, til transport-, bygnings- og boligministeren

         2018-12-04

         Sagsdokument

         Bilag 4

         Udkast til betænkning

         2018-12-07

         Sagsdokument

         Betænkning afgivet af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget den 6. december 2018

         Sagsdokument

         Bilag 5

         Betænkning afgivet 6/12-18

         2018-12-10

         Sagsdokument

         Spørgsmål 5

         L 44 - supplerende svar på spm. 5 om tab af danske arbejdspladser ved en overførsel af statens trafikkøberansvar for øresundstrafikken, fra transport-, bygnings- og boligministeren