Valget.dk
77254
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af jernbanelov. (Master til brug for mobil- og internetdækning i tog).

Forslaget giver hjemmel til, at transport-, bygnings- og boligministeren ved ekspropriation kan erhverve de arealer og rettigheder, der er nødvendige for at kunne anlægge master og tekniske anlæg langs jernbanen til brug for mobil- og internetdækning i tog.

Forslaget indeholder desuden hjemmel til, at transport-, bygnings- og boligministeren mod behørig dokumentation og uden retskendelse har adgang til en privat ejendom med henblik på at foretage de nødvendige forundersøgelser i forbindelse med anlæggelse af master og tekniske anlæg til brug for mobil- og internetdækning i tog.

Den 14. januar 2014 indgik den daværende regering (Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, og Enhedslisten en aftale om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK - hvor det bl.a. blev besluttet, at der skulle sikres god internetdækning i alle tog på statens jernbaneanlæg.

Ifølge forslaget træder loven i kraft den 1. januar 2019.

S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-10-03

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2018)
   2018-10-03
   • PDF CX472 (2018-10-03)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 3. oktober 2018 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen)
     2018-10-03
    • Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2018)

     Sagsdokument

     Fremsat den 3. oktober 2018 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringssvar og høringsnotat, fra transport-, bygnings- og boligministeren

     2018-10-26

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Lene Foged
     • Ordfører Rasmus Prehn
     • Ordfører Kristian Pihl Lorentzen
     • Ordfører Jan Erik Messmann
     • Ordfører Henning Hyllested
     • Ordfører Roger Courage Matthisen
     • Ordfører Karsten Hønge
     • Minister transport-, bygnings- og boligministeren
     • Ordfører Martin Lidegaard
     • Sagsdokument

      Bilag 3

      Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

      2018-11-16

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2018-11-30

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret

      2018-12-06

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      2018-12-03

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret

      2018-12-11

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagstrin

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Endelig

       Dokumenter

       • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. december 2018
        2018-12-11
       • Sagsdokument

        Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. december 2018

        2018-12-13

        Sagstrin

        3. behandling

        3. behandling

        Behandlet/Vedtaget

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Sagstrin

         Lovforslag som vedtaget

         Lovforslag som vedtaget

         Endelig

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • Dokumenter

          • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018
           2018-12-13
          • Afstemning

           Afstemning 101 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

           Forslaget blev vedtaget. For stemte 105 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

           S
           DF
           V
           Ø
           LA
           EL
           RV
           SF
           KF
           IA
           JF
           NQ
           T
           Sagsdokument

           Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018

           2018-10-23

           Sagsdokument

           Bilag 2

           Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

           2018-11-05

           Sagsdokument

           Bilag 4

           Ændringsforslag fra transport-, bygnings- og boligministeren

           2018-10-29

           Sagsdokument

           Spørgsmål 4

           Spm. om, hvor stor en del af Banedanmarks budget for mobil- og internetprojektet der forventes anvendt til eksterne rådgivere og konsulenter, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 3

           Spm. om, hvornår det kan forventes at masterne og de dertilhørende tekniske anlæg vil være klar, så der er fuld adgang til internet i togene som forudsat i den politiske aftale, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 1

           Spm. om, hvorfor det har taget så lang tid, før der fremsættes et lovforslag, som giver hjemmel til at ekspropriere arealer til brug for bedre internetdækning i tog, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 2

           Spm., om det skyldes manglende ressourcer og faglige kompetencer i Banedanmark, at detailprojekteringen af ekspropriation skal gennemføres med eksterne rådgiverfirmaer, til transport-, bygnings- og boligministeren

           2018-11-13

           Sagsdokument

           Spørgsmål 4

           L 45 - svar på spm. 4 om, hvor stor en del af Banedanmarks budget for mobil- og internetprojektet der forventes anvendt til eksterne rådgivere og konsulenter, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 3

           L 45 - svar på spm. 3 om, hvornår det kan forventes at masterne og de dertilhørende tekniske anlæg vil være klar, så der er fuld adgang til internet i togene som forudsat i den politiske aftale, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 2

           L 45 - svar på spm. 2, om det skyldes manglende ressourcer og faglige kompetencer i Banedanmark, at detailprojekteringen af ekspropriation skal gennemføres med eksterne rådgiverfirmaer, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 1

           L 45 - svar på spm. 1 om, hvorfor det har taget så lang tid, før der fremsættes et lovforslag, som giver hjemmel til at ekspropriere arealer til brug for bedre internetdækning i tog, til transport-, bygnings- og boligministeren

           2018-12-04

           Sagsdokument

           Bilag 5

           Udkast til betænkning

           2018-12-07

           Sagsdokument

           Betænkning afgivet af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget den 6. december 2018

           Sagsdokument

           Bilag 6

           Betænkning afgivet 6/12-18