Valget.dk
77253
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Udvikling af området ved Ny Ellebjerg Station).

Formålet med forslaget er at tilvejebringe det retlige grundlag for, at staten kan yde sit bidrag til merudgiften til nedgravningen af Ny Ellebjerg metrostation.

Med forslaget gives transport-, bygnings- og boligministeren bemyndigelse til at overdrage byggeretten over statens baneareal ved Ny Ellebjerg Station til Metroselskabet I/S. Samtidig udvides Metroselskabet I/S' formålsbestemmelse, så selskabet får udtrykkelig hjemmel til at udnytte byggeretten, foretage udvikling af området og de fornødne ejendomsretlige dispositioner i relation hertil.

Endelig får transport-, bygnings- og boligministeren mulighed for at anvende en række bestemmelser i lov om en Cityring og afskære klageadgangen efter en række love under den indledende del af arbejdet med udvikling af området ved Ny Ellebjerg Station.

Forslaget er en delvis udmøntning af aftalen fra den 14. oktober 2016 mellem staten v. transport-, bygnings- og boligministeren, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune om finansiering af en underjordisk metrostation ved Ny Ellebjerg Station.

Ifølge forslaget træder loven i kraft den 1. januar 2019.

S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-10-03

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2018)
   2018-10-03
   • Sagstrin

    Lovforslag som fremsat

    Lovforslag som fremsat

    Endelig

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Dokumenter

     • Fremsat den 3. oktober 2018 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen)
      2018-10-03
     • Sagsdokument

      Fremsat den 3. oktober 2018 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen)

      Sagsdokument

      Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2018)

      Sagsdokument

      Bilag 1

      Høringssvar og høringsnotat, fra transport-, bygnings- og boligministeren

      2018-10-23

      Sagstrin

      1. behandling

      1. behandling

      Behandlet/Henvist til udvalg

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Ordfører Rasmus Prehn
      • Ordfører Kim Christiansen
      • Ordfører Kristian Pihl Lorentzen
      • Ordfører Henning Hyllested
      • Ordfører Leif Mikkelsen
      • Ordfører Roger Courage Matthisen
      • Ordfører Andreas Steenberg
      • Ordfører Karsten Hønge
      • Minister transport-, bygnings- og boligministeren
      • Sagsdokument

       Bilag 2

       Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

       2018-11-16

       Sagstrin

       Frist for spørgsmål

       Frist for spørgsmål

       Konfirmeret

       2018-11-30

       Sagstrin

       Frist for svar

       Frist for svar

       Konfirmeret

       2018-12-06

       Sagstrin

       Politisk drøftelse

       Politisk drøftelse

       Konfirmeret
       Sagstrin

       Betænkning

       Betænkning

       Betænkning afgivet

       2018-12-03

       Sagstrin

       Frist for politiske bemærkninger

       Frist for politiske bemærkninger

       Konfirmeret
       Sagstrin

       Frist for ændringsforslag

       Frist for ændringsforslag

       Konfirmeret

       2018-12-11

       Sagstrin

       2. behandling

       2. behandling

       Behandlet/Direkte til 3. beh.

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • Afstemning

        Afstemning 88 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

        Forslaget blev forkastet. For stemte 15 (EL og ALT), imod stemte 89 (S, DF, V, LA, RV, SF og KF), hverken for eller imod stemte 0.

        S
        DF
        V
        Ø
        LA
        EL
        RV
        SF
        KF
        IA
        JF
        NQ
        T

        2018-12-13

        Sagstrin

        3. behandling

        3. behandling

        Behandlet/Vedtaget

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Sagstrin

         Lovforslag som vedtaget

         Lovforslag som vedtaget

         Endelig

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • Dokumenter

          • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018
           2018-12-13
          • Afstemning

           Afstemning 102 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

           Forslaget blev vedtaget. For stemte 95 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 0.

           S
           DF
           V
           Ø
           LA
           EL
           RV
           SF
           KF
           IA
           JF
           NQ
           T
           Sagsdokument

           Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018

           2018-10-24

           Sagsdokument

           Spørgsmål 1

           Spm. om ministeren vil uddybe bemærkningerne til L 46 om, hvorfor Metroselskabet I/S skal foretage byudviklingsopgaven og ikke Københavns Kommune eller By & Havn I/S, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 2

           Spm. om, hvilke forudsætninger Metroselskabet I/S har, som betrygger ministeren i, at Metroselskabet I/S kan løfte opgaven med byudvikling af en helt ny bydel, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 3

           Spm. om, hvilke konkrete planer der er for at sikre en effektiv omstigning mellem bus og tog ved Ny Ellebjerg Station i forbindelse med udvikling af området, herunder stationsnære holdepladser til buslinjerne, til transport-, bygnings- og boligministeren

           2018-10-26

           Sagsdokument

           Bilag 3

           Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

           2018-11-15

           Sagsdokument

           Spørgsmål 2

           L 46 - svar på spm. 2 om, hvilke forudsætninger Metroselskabet I/S har, som betrygger ministeren i, at Metroselskabet I/S kan løfte opgaven med byudvikling af en helt ny bydel, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 3

           L 46 - svar på spm. 3 om, hvilke konkrete planer der er for at sikre en effektiv omstigning mellem bus og tog ved Ny Ellebjerg Station i forbindelse med udvikling af området, herunder stationsnære holdepladser til buslinjerne, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 1

           L 46 - svar på spm. 1 om ministeren vil uddybe bemærkningerne til L 46 om, hvorfor Metroselskabet I/S skal foretage byudviklingsopgaven og ikke Københavns Kommune eller By & Havn I/S, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 4

           L 46 - svar på spm. 4 om teknisk bistand til et ændringsforslag, hvor afskæring af klageadgang til kommunalbestyrelsens eller en statslig myndigheds afgørelser ifm. planlægning og byggemodning af udviklingsområdet ved Ny Ellebjerg Station, jf. den foreslåede § 14 d, stk. 1 og 2, i lov om en Cityring, ophæves, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           2018-12-04

           Sagsdokument

           Bilag 4

           Udkast til betænkning

           2018-12-07

           Sagsdokument

           Betænkning afgivet af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget den 6. december 2018

           Sagsdokument

           Bilag 5

           Betænkning afgivet 6/12-18

           2018-10-25

           Sagsdokument

           Spørgsmål 4

           Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, hvor afskæring af klageadgang til kommunalbestyrelsens eller en statslig myndigheds afgørelser ifm. planlægning og byggemodning af udviklingsområdet ved Ny Ellebjerg Station, jf. den foreslåede § 14 d, stk. 1 og 2, i lov om en Cityring, ophæves, til transport-, bygnings- og boligministeren