Valget.dk
77235
Delt

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love. (Skærpelse af hvidvaskreglerne, gennemførelse af anbefalingerne fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering og ændring af reglerne for udpegning af SIFI’er i Danmark).

Formålet med lovforslaget er først og fremmest at gennemføre en række af de anbefalinger, som arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering har afgivet i rapporten »Eftersyn af den finansielle regulering«, som blev offentliggjort den 27. april 2018.

De foreslåede ændringer betyder, at særlig forskellige former for digitale løsninger og ydelser falder ind under begrebet accessorisk virksomhed, som kan udøves af pengeinstitutter. Desuden får pengeinstitutter adgang til at udøve visse aktiviteter, der ligger ud over accessorisk virksomhed, i et selvstændigt kapitaliseret datterselskab. Ændringerne har til formål at understøtte pengeinstitutternes mulighed for at udvikle og fremtidssikre deres forretningsmodel i takt med den digitale udvikling.

Lovforslaget skærper derudover bødeniveauet for overtrædelser af hvidvaskloven markant, så der fremover skal tages proportionalt hensyn til overtrædelsens karakter og virksomhedens størrelse ved bødeudmåling. Forslaget udmønter den politiske aftale af 19. september 2018 om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering.

Endvidere sænkes et af kravene til, hvornår et institut kan blive udpeget som et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) i Danmark, idet kravet for SIFI-indlånsindikatoren sænkes fra 5 pct. til 3 pct. Herved bliver de institutter, der forvalter de største andele af de danske husholdningers og danske virksomheders indskud, omfattet af reglerne for SIFI'er.

Endelig foreslås en række tilpasninger, der skal sikre efterlevelse af EU-regler i securitiseringsforordningen og prospektforordningen, som træder i kraft henholdsvis den 1. januar 2019 og den 21. juli 2019.

Loven skal træde i kraft den 1. januar 2019.

2018-10-03

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2018)
   2018-10-03
   • PDF CQ657 (2018-10-03)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 3. oktober 2018 af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov)
     2018-10-03
    • Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2018)

     Sagsdokument

     Fremsat den 3. oktober 2018 af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringsnotat og høringssvar, fra erhvervsministeren

     2018-10-23

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Rasmus Nordqvist
     • Ordfører Morten Bødskov
     • Ordfører Torsten Schack Pedersen
     • Ordfører Pelle Dragsted
     • Ordfører May-Britt Kattrup
     • Ordfører Martin Lidegaard
     • Ordfører Lisbeth Bech Poulsen
     • Ordfører Anders Johansson
     • Minister erhvervsministeren
     • Ordfører Peter Kofod
     • 2018-11-16

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2018-11-22

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      L 47 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelse af 24/10-18 fra Lokale Pengeinstitutter (LOPI) om ophævelsen af FIL § 123, fra erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Bilag 6

      Ændringsforslag fra erhvervsministeren

      2018-11-29

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet
      Sagstrin

      PFA vedrørende L 47 (Om skærpelse af hvidvaskreglerne m.v.), jf. L 47 - bilag 7 og L 47 - spm. 5 (svar forventes inden mødet).

      PFA vedrørende L 47 (Om skærpelse af hvidvaskreglerne m.v.), jf. L 47 - bilag 7 og L 47 - spm. 5 (svar forventes inden mødet).

      Afholdt

      Aktør

      • Behandles i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
      • Dokumenter

       • Henvendelse af 23/11-18 fra PFA Pension om ændring af reglerne om accessorisk virksomhed for visse finansielle virksomheder m.v.
        2018-11-23
       • Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/11-18 fra PFA Pension om ændring af reglerne om accessorisk virksomhed for visse finansielle virksomheder m.v., til erhvervsministeren
        2018-11-26
       • Sagsdokument

        Bilag 9

        Præsentation fra PFA's foretræde for udvalget den 29/11-18

        Sagsdokument

        Spørgsmål 5

        L 47 - svar på spm. 5 om kommentar til henvendelsen af 23/11-18 fra PFA Pension om ændring af reglerne om accessorisk virksomhed for visse finansielle virksomheder m.v., fra erhvervsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 6

        Spm. om kommentar til præsentationen fra PFA's foretræde for udvalget den 29/11-18, til erhvervsministeren

        Dagsordenspunkt

        Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget - dep.

        PFA vedrørende L 47 (Om skærpelse af hvidvaskreglerne m.v.), jf. L 47 - bilag 7 og L 47 - spm. 5 (svar forventes inden mødet).

        2018-11-28

        Sagstrin

        Frist for politiske bemærkninger

        Frist for politiske bemærkninger

        Konfirmeret

        2018-11-23

        Sagstrin

        Frist for ændringsforslag

        Frist for ændringsforslag

        Konfirmeret

        2018-12-06

        Sagstrin

        2. behandling

        2. behandling

        Behandlet/Direkte til 3. beh.

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Dagsordenspunkt

         Møde i salen

         2. behandling

         2018-12-04

         Sagsdokument

         Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 29. november 2018

         2018-10-26

         Sagsdokument

         Bilag 4

         Teknisk gennemgang af lovforslaget den 14. november kl. 11.30-12.30

         2018-11-09

         Sagsdokument

         Spørgsmål 3

         Spm., om ministeren kan bekræfte, at ændringen af lov om finansiel virksomheds § 123 ikke vil skabe præcedens i forhold til ændringer i lov om finansiel virksomheds kapitel 9 i øvrigt, til erhvervsministeren

         Sagsdokument

         Spørgsmål 4

         Spm., om ministeren kan bekræfte, at eventuelle fremtidige ændringer af kapitel 9 vil være neutrale i forhold til den juridiske organisering af virksomheder omfattet af kapitel 9, til erhvervsministeren

         2018-10-25

         Sagsdokument

         Bilag 2

         Henvendelse af 24/10-18 fra Lokale Pengeinstitutter (LOPI) om ophævelsen af FIL § 123

         Sagsdokument

         Spørgsmål 1

         Spm. om kommentar til henvendelse af 24/10-18 fra Lokale Pengeinstitutter (LOPI) om ophævelsen af FIL § 123, til erhvervsministeren

         Sagsdokument

         Bilag 3

         Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

         2018-10-31

         Sagsdokument

         Spørgsmål 2

         Spm., om ministeren vil stille ændringsforslag om en deling af lovforslaget i 2 dele, til erhvervsministeren

         2018-11-14

         Sagsdokument

         Bilag 5

         Præsentation fra den tekniske gennemgang den 14/11 i Erhvervsministeriet

         2018-11-26

         Sagsdokument

         Bilag 7

         Henvendelse af 23/11-18 fra PFA Pension om ændring af reglerne om accessorisk virksomhed for visse finansielle virksomheder m.v.

         Sagsdokument

         Spørgsmål 5

         Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/11-18 fra PFA Pension om ændring af reglerne om accessorisk virksomhed for visse finansielle virksomheder m.v., til erhvervsministeren

         Sagsdokument

         Bilag 8

         Udkast til betænkning

         2018-12-03

         Sagsdokument

         Spørgsmål 6

         L 47 - svar på spm. 6 om kommentar til præsentationen fra PFA's foretræde for udvalget den 29/11-18, fra erhvervsministeren

         2018-11-19

         Sagsdokument

         Spørgsmål 2

         L 47 - svar på spm. 2, om ministeren vil stille ændringsforslag om en deling af lovforslaget i 2 dele, fra erhvervsministeren

         Sagsdokument

         Spørgsmål 3

         L 47 - svar på spm. 3, om ministeren kan bekræfte, at ændringen af lov om finansiel virksomheds § 123 ikke vil skabe præcedens i forhold til ændringer i lov om finansiel virksomheds kapitel 9 i øvrigt, fra erhvervsministeren

         Sagsdokument

         Spørgsmål 4

         L 47 - svar på spm. 4, om ministeren kan bekræfte, at eventuelle fremtidige ændringer af kapitel 9 vil være neutrale i forhold til den juridiske organisering af virksomheder omfattet af kapitel 9, fra erhvervsministeren