Valget.dk
78181
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love. (Gennemførelse af anbefalingerne fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering og ændring af reglerne for udpegning af SIFI’er i Danmark m.v.).

finansiel virksomhed (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-12-06

Sagstrin

2. behandling

2. behandling

Behandlet/Direkte til 3. beh.

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

  Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

  Endelig

  Dokumenter

  • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2018
   2018-12-06
  • Sagsdokument

   Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2018

   2018-12-11

   Sagstrin

   3. behandling

   3. behandling

   Behandlet/Vedtaget

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Sagstrin

    Lovforslag som vedtaget

    Lovforslag som vedtaget

    Endelig

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Dokumenter

     • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. december 2018
      2018-12-11
     • Afstemning

      Afstemning 80 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

      Forslaget blev vedtaget. For stemte 91 (S, DF, V, LA, ALT, RV og KF), imod stemte 13 (EL og SF), hverken for eller imod stemte 0. Ved en fejl har SF stemt imod forslaget.

      S
      DF
      V
      Ø
      LA
      EL
      RV
      SF
      KF
      IA
      JF
      NQ
      T
      Sagsdokument

      Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. december 2018

      2018-10-03

      Sagsdokument

      Bilag 1

      Høringsnotat og høringssvar, fra erhvervsministeren

      2018-10-26

      Sagsdokument

      Bilag 4

      Teknisk gennemgang af lovforslaget den 14. november kl. 11.30-12.30

      2018-11-09

      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      Spm., om ministeren kan bekræfte, at ændringen af lov om finansiel virksomheds § 123 ikke vil skabe præcedens i forhold til ændringer i lov om finansiel virksomheds kapitel 9 i øvrigt, til erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 4

      Spm., om ministeren kan bekræfte, at eventuelle fremtidige ændringer af kapitel 9 vil være neutrale i forhold til den juridiske organisering af virksomheder omfattet af kapitel 9, til erhvervsministeren

      2018-10-25

      Sagsdokument

      Bilag 2

      Henvendelse af 24/10-18 fra Lokale Pengeinstitutter (LOPI) om ophævelsen af FIL § 123

      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      Spm. om kommentar til henvendelse af 24/10-18 fra Lokale Pengeinstitutter (LOPI) om ophævelsen af FIL § 123, til erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Bilag 3

      Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

      2018-10-31

      Sagsdokument

      Spørgsmål 2

      Spm., om ministeren vil stille ændringsforslag om en deling af lovforslaget i 2 dele, til erhvervsministeren

      2018-11-14

      Sagsdokument

      Bilag 5

      Præsentation fra den tekniske gennemgang den 14/11 i Erhvervsministeriet

      2018-11-26

      Sagsdokument

      Bilag 7

      Henvendelse af 23/11-18 fra PFA Pension om ændring af reglerne om accessorisk virksomhed for visse finansielle virksomheder m.v.

      Sagsdokument

      Spørgsmål 5

      Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/11-18 fra PFA Pension om ændring af reglerne om accessorisk virksomhed for visse finansielle virksomheder m.v., til erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Bilag 8

      Udkast til betænkning

      2018-11-22

      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      L 47 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelse af 24/10-18 fra Lokale Pengeinstitutter (LOPI) om ophævelsen af FIL § 123, fra erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Bilag 6

      Ændringsforslag fra erhvervsministeren

      2018-11-29

      Sagsdokument

      Bilag 9

      Præsentation fra PFA's foretræde for udvalget den 29/11-18

      Sagsdokument

      Spørgsmål 5

      L 47 - svar på spm. 5 om kommentar til henvendelsen af 23/11-18 fra PFA Pension om ændring af reglerne om accessorisk virksomhed for visse finansielle virksomheder m.v., fra erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 6

      Spm. om kommentar til præsentationen fra PFA's foretræde for udvalget den 29/11-18, til erhvervsministeren

      2018-12-03

      Sagsdokument

      Spørgsmål 6

      L 47 - svar på spm. 6 om kommentar til præsentationen fra PFA's foretræde for udvalget den 29/11-18, fra erhvervsministeren

      2018-11-19

      Sagsdokument

      Spørgsmål 2

      L 47 - svar på spm. 2, om ministeren vil stille ændringsforslag om en deling af lovforslaget i 2 dele, fra erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      L 47 - svar på spm. 3, om ministeren kan bekræfte, at ændringen af lov om finansiel virksomheds § 123 ikke vil skabe præcedens i forhold til ændringer i lov om finansiel virksomheds kapitel 9 i øvrigt, fra erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 4

      L 47 - svar på spm. 4, om ministeren kan bekræfte, at eventuelle fremtidige ændringer af kapitel 9 vil være neutrale i forhold til den juridiske organisering af virksomheder omfattet af kapitel 9, fra erhvervsministeren