Valget.dk
78182
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven. (Skærpelse af hvidvaskreglerne).

finansiel virksomhed (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-12-06

Sagstrin

2. behandling

2. behandling

Behandlet/Direkte til 3. beh.

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

  Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

  Endelig

  Dokumenter

  • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2018
   2018-12-06
  • Sagsdokument

   Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2018

   2018-12-11

   Sagstrin

   3. behandling

   3. behandling

   Behandlet/Vedtaget

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Sagstrin

    Lovforslag som vedtaget

    Lovforslag som vedtaget

    Endelig

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Dokumenter

     • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. december 2018
      2018-12-11
     • Afstemning

      Afstemning 81 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

      Forslaget blev vedtaget. For stemte 105 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

      S
      DF
      V
      Ø
      LA
      EL
      RV
      SF
      KF
      IA
      JF
      NQ
      T
      Sagsdokument

      Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. december 2018

      2018-10-03

      Sagsdokument

      Bilag 1

      Høringsnotat og høringssvar, fra erhvervsministeren

      2018-10-26

      Sagsdokument

      Bilag 4

      Teknisk gennemgang af lovforslaget den 14. november kl. 11.30-12.30

      2018-11-09

      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      Spm., om ministeren kan bekræfte, at ændringen af lov om finansiel virksomheds § 123 ikke vil skabe præcedens i forhold til ændringer i lov om finansiel virksomheds kapitel 9 i øvrigt, til erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 4

      Spm., om ministeren kan bekræfte, at eventuelle fremtidige ændringer af kapitel 9 vil være neutrale i forhold til den juridiske organisering af virksomheder omfattet af kapitel 9, til erhvervsministeren

      2018-10-25

      Sagsdokument

      Bilag 2

      Henvendelse af 24/10-18 fra Lokale Pengeinstitutter (LOPI) om ophævelsen af FIL § 123

      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      Spm. om kommentar til henvendelse af 24/10-18 fra Lokale Pengeinstitutter (LOPI) om ophævelsen af FIL § 123, til erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Bilag 3

      Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

      2018-10-31

      Sagsdokument

      Spørgsmål 2

      Spm., om ministeren vil stille ændringsforslag om en deling af lovforslaget i 2 dele, til erhvervsministeren

      2018-11-14

      Sagsdokument

      Bilag 5

      Præsentation fra den tekniske gennemgang den 14/11 i Erhvervsministeriet

      2018-11-26

      Sagsdokument

      Bilag 7

      Henvendelse af 23/11-18 fra PFA Pension om ændring af reglerne om accessorisk virksomhed for visse finansielle virksomheder m.v.

      Sagsdokument

      Spørgsmål 5

      Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/11-18 fra PFA Pension om ændring af reglerne om accessorisk virksomhed for visse finansielle virksomheder m.v., til erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Bilag 8

      Udkast til betænkning

      2018-11-22

      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      L 47 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelse af 24/10-18 fra Lokale Pengeinstitutter (LOPI) om ophævelsen af FIL § 123, fra erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Bilag 6

      Ændringsforslag fra erhvervsministeren

      2018-11-29

      Sagsdokument

      Bilag 9

      Præsentation fra PFA's foretræde for udvalget den 29/11-18

      Sagsdokument

      Spørgsmål 5

      L 47 - svar på spm. 5 om kommentar til henvendelsen af 23/11-18 fra PFA Pension om ændring af reglerne om accessorisk virksomhed for visse finansielle virksomheder m.v., fra erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 6

      Spm. om kommentar til præsentationen fra PFA's foretræde for udvalget den 29/11-18, til erhvervsministeren

      2018-12-03

      Sagsdokument

      Spørgsmål 6

      L 47 - svar på spm. 6 om kommentar til præsentationen fra PFA's foretræde for udvalget den 29/11-18, fra erhvervsministeren

      2018-11-19

      Sagsdokument

      Spørgsmål 2

      L 47 - svar på spm. 2, om ministeren vil stille ændringsforslag om en deling af lovforslaget i 2 dele, fra erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      L 47 - svar på spm. 3, om ministeren kan bekræfte, at ændringen af lov om finansiel virksomheds § 123 ikke vil skabe præcedens i forhold til ændringer i lov om finansiel virksomheds kapitel 9 i øvrigt, fra erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 4

      L 47 - svar på spm. 4, om ministeren kan bekræfte, at eventuelle fremtidige ændringer af kapitel 9 vil være neutrale i forhold til den juridiske organisering af virksomheder omfattet af kapitel 9, fra erhvervsministeren