Valget.dk
77231
Stadfæstet

Forslag til lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud.

Lovforslaget implementerer direktiv om elektronisk fakturering i forbindelse med offentligt udbud, jf. Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv (EU) 2014/55/EU af 16. april 2014 om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige udbud – også omtalt som e-faktureringsdirektivet.

Med lovforslaget stilles der krav om, at offentlige myndigheder, indkøbscentraler og ordregivende enheder skal kunne modtage og behandle elektroniske fakturaer, som er udarbejdet i overensstemmelse med den fælleseuropæiske fakturastandard, som fremgår af direktivet. Lovforslagets regulering gælder kun ved køb eller kontrakter i forbindelse med offentlige udbud. Lovforslaget forpligter ikke private virksomheder, idet de fortsat vil kunne anvende de eksisterende standarder.

Formålet med lovforslaget er at øge brugen af elektronisk fakturering på tværs af EU-medlemslande og gøre det lettere at handle på tværs af grænser i EU.

Loven træder i kraft den 27. november 2018 og finder anvendelse fra den 18. april 2019 for statslige ordregivere og indkøbscentraler og fra den 18. april 2020 for ikkestatslige ordregivere og ordregivende enheder.

Arbejdsforhold 13 (Lovsagsnavn)regnskab og revision (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-10-03

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Sagsdokument

   Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2018)

   Sagsdokument

   Fremsat den 3. oktober 2018 af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov)

   Sagsdokument

   Bilag 1

   Høringsnotat og høringssvar, fra erhvervsministeren

   2018-10-09

   Sagstrin

   1. behandling

   1. behandling

   Behandlet/Henvist til udvalg

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Ordfører Karin Gaardsted
   • Ordfører Hans Kristian Skibby
   • Ordfører Torsten Schack Pedersen
   • Ordfører May-Britt Kattrup
   • Ordfører René Gade
   • Ordfører Ida Auken
   • Ordfører Lisbeth Bech Poulsen
   • Ordfører Anders Johansson
   • Minister erhvervsministeren
   • Sagsdokument

    Bilag 2

    Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

    2018-10-25

    Sagstrin

    Frist for spørgsmål

    Frist for spørgsmål

    Konfirmeret

    2018-11-01

    Sagstrin

    Frist for svar

    Frist for svar

    Konfirmeret

    2018-11-08

    Sagstrin

    Politisk drøftelse

    Politisk drøftelse

    Konfirmeret
    Sagstrin

    Betænkning

    Betænkning

    Betænkning afgivet

    2018-11-07

    Sagstrin

    Frist for politiske bemærkninger

    Frist for politiske bemærkninger

    Konfirmeret

    2018-11-05

    Sagstrin

    Frist for ændringsforslag

    Frist for ændringsforslag

    Konfirmeret
    Sagsdokument

    Bilag 5

    Ændringsforslag, fra erhvervsministeren

    2018-11-13

    Sagstrin

    2. behandling

    2. behandling

    Behandlet/Direkte til 3. beh.

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Sagstrin

     Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

     Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

     Endelig

     Dokumenter

     • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. november 2018
      2018-11-13
      • PDF AX21955 (2018-11-13)
     • Sagsdokument

      Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. november 2018

      2018-11-20

      Sagstrin

      3. behandling

      3. behandling

      Behandlet/Vedtaget

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagstrin

       Lovforslag som vedtaget

       Lovforslag som vedtaget

       Endelig

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • Afstemning

        Afstemning 14 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

        Forslaget blev vedtaget. For stemte 103 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

        S
        DF
        V
        Ø
        LA
        EL
        RV
        SF
        KF
        IA
        JF
        NQ
        T
        Sagsdokument

        Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. november 2018

        2018-10-11

        Sagsdokument

        Bilag 3

        Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        2018-11-06

        Sagsdokument

        Bilag 6

        Udkast til betænkning

        2018-10-24

        Sagsdokument

        Bilag 4

        Henvendelse af 24/10-18 fra Finans & Leasing vedrørende afklaring af, om der i lovforslaget er taget højde for muligheden for at foretage fakturabelåning

        Sagsdokument

        Spørgsmål 1

        Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/10-18 fra Finans & Leasing vedrørende muligheden for at foretage fakturabelåning, til erhvervsministeren

        2018-10-30

        Sagsdokument

        Spørgsmål 1

        L 48 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelsen af 24/10-18 fra Finans & Leasing vedrørende muligheden for at foretage fakturabelåning, til erhvervsministeren

        2018-11-09

        Sagsdokument

        Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 8. november 2018

        Sagsdokument

        Bilag 7

        Betænkning afgivet den 8/11-18