Valget.dk
77239
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven. (Behandling af ansøgninger, registreringshindringer, gengivelse af varemærker, varer i transit, overførsel af gebyrindtægter m.v.).

Lovforslaget gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker. Formålet med lovforslaget er at modernisere reguleringen af varemærker og harmonisere de nationale varemærkesystemer og EU-varemærkesystemet.

Lovforslaget omfatter også ændringer, der ikke er en direkte følge af direktivet. Med lovforslaget vil det ikke længere være et krav for registrering af et varemærke, at varemærket skal gengives grafisk, men blot på en passende måde, således at varemærkerettighedens indhold kan fastslås klart og præcist.

Reglerne om kolliderende ældre rettigheder justeres, så de i højere grad afspejler praksis ved EU-domstolen og hensynene bag varemærkesystemet. Patent- og Varemærkestyrelsens undersøgelse og behandling af ansøgninger i relation til ældre rettigheder justeres, så den i højere grad tilpasses brugerne af det danske system. Lovforslaget giver desuden mulighed for, at en rettighedshaver vil kunne forhindre, at varemærkeforfalskede varer fra tredjelande kommer i transit i det danske toldområde i erhvervsmæssigt øjemed.

Strukturen for ansøgningsgebyrer bliver harmoniseret i forhold til strukturen ved EU-varemærkekontoret, således at en ansøgning fremover som udgangspunkt omfatter én vare-/tjenesteydelsesklasse mod tidligere tre klasser.

Endvidere præciserer lovforslaget en bemyndigelse i gassikkerhedsloven til at fastsætte straffebestemmelser og indfører nye bestemmelser om overførsel af gebyrindtægter fra Patent- og Varemærkestyrelsen til Nævnenes Hus.

Loven skal træde i kraft den 1. januar 2019.

handel og eksport (Sagsområde)Elektriske anlæg 1 (Lovsagsnavn)Eneret 6 (Lovsagsnavn)Eneret 8 (Lovsagsnavn)Næringsvæsen 19 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-10-03

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2018)
   2018-10-03
   • PDF CQ643 (2018-10-03)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Sagsdokument

    Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2018)

    Sagsdokument

    Fremsat den 3. oktober 2018 af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov)

    Sagsdokument

    Bilag 1

    Høringsnotat og høringssvar, fra erhvervsministeren

    2018-10-09

    Sagstrin

    1. behandling

    1. behandling

    Behandlet/Henvist til udvalg

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Ordfører Karin Gaardsted
    • Ordfører Hans Kristian Skibby
    • Ordfører Torsten Schack Pedersen
    • Ordfører May-Britt Kattrup
    • Ordfører René Gade
    • Ordfører Ida Auken
    • Ordfører Lisbeth Bech Poulsen
    • Ordfører Anders Johansson
    • Minister erhvervsministeren
    • Sagsdokument

     Bilag 2

     Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

     2018-10-25

     Sagstrin

     Frist for spørgsmål

     Frist for spørgsmål

     Konfirmeret

     2018-11-01

     Sagstrin

     Frist for svar

     Frist for svar

     Konfirmeret

     2018-11-08

     Sagstrin

     Politisk drøftelse

     Politisk drøftelse

     Konfirmeret
     Sagstrin

     Betænkning

     Betænkning

     Betænkning afgivet

     2018-11-07

     Sagstrin

     Frist for politiske bemærkninger

     Frist for politiske bemærkninger

     Konfirmeret

     2018-11-05

     Sagstrin

     Frist for ændringsforslag

     Frist for ændringsforslag

     Konfirmeret

     2018-11-13

     Sagstrin

     2. behandling

     2. behandling

     Behandlet/Direkte til 3. beh.

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Sagstrin

      Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

      Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

      Endelig

      Dokumenter

      • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. november 2018
       2018-11-13
      • Sagsdokument

       Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. november 2018

       2018-11-20

       Sagstrin

       3. behandling

       3. behandling

       Behandlet/Vedtaget

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • Sagstrin

        Lovforslag som vedtaget

        Lovforslag som vedtaget

        Endelig

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Afstemning

         Afstemning 15 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

         Forslaget blev vedtaget. For stemte 96 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller imod stemte 0.

         S
         DF
         V
         Ø
         LA
         EL
         RV
         SF
         KF
         IA
         JF
         NQ
         T
         Sagsdokument

         Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. november 2018

         2018-10-11

         Sagsdokument

         Bilag 3

         Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

         2018-11-06

         Sagsdokument

         Bilag 4

         Ændringsforslag fra erhvervsministeren

         Sagsdokument

         Bilag 5

         Udkast til betænkning

         2018-11-09

         Sagsdokument

         Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 8. november 2018

         Sagsdokument

         Bilag 6

         Betænkning afgivet 8/11-18