Valget.dk
77237
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister. (Overenskomstdækning ved offshoreaktiviteter på skibe på dansk søterritorium og kontinentalsokkelområde).

Lovforslaget har til formål at sikre mulighed for overenskomstdækning med danske faglige organisationer for alle søfarende på skibe, der primært udfører en række offshoreaktiviteter i dansk søterritorium eller kontinentalsokkelområde.

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med lov nr. 359 af 29. april 2018 om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, sømandsbeskatningsloven og tinglysningsafgiftsloven, som udvider DIS-skatteordningen. Når udvidelsen træder i kraft, vil søfarende på skibe, der udfører en række aktiviteter, der typisk udføres af vagt- og supplyskibe, rørlægnings- og kabelskibe, vindmølle- og konstruktionsskibe, ishåndteringsskibe og ASV'er blive omfattet af reglerne om skattefri nettohyre.

Lovforslaget er en opfølgning på aftalen mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer, der blev indgået den 12. november 2017. I aftalen er det forudsat, at arbejdsmarkedets parter i forlængelse af udvidelsen af DIS-skatteordningen indgår en aftale for de skibe, der primært udfører de aktiviteter, som omfattes af udvidelsen, på dansk sokkel. En sådan aftale skulle sikre overenskomstdækning og ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedets parter repræsenteret ved medlemmerne af det såkaldte DIS-kontaktudvalg har efterfølgende anbefalet, at der findes en lovbaseret løsning til sikring af danske arbejdsvilkår. Dette lovforslag indeholder dermed et forslag til en lovbaseret løsning.

Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes administrativt, med henblik på at ikrafttræden kan ske, når udvidelsen af tonnageskatteordningen og DIS-skatteordningen træder i kraft. Sidstnævnte ordninger kan først træde i kraft, når der foreligger en godkendelse fra Europa-Kommissionen efter statsstøttereglerne.

sø- og skibsfart (Sagsområde)Søfart 1 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-10-03

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2018)
   2018-10-03
   • PDF CQ636 (2018-10-03)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 3. oktober 2018 af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov)
     2018-10-03
    • Sagsdokument

     Fremsat den 3. oktober 2018 af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov)

     Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2018)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringsnotat og høringssvar, fra erhvervsministeren

     2018-10-12

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Hans Kristian Skibby
     • Ordfører Torsten Schack Pedersen
     • Ordfører May-Britt Kattrup
     • Ordfører Christian Poll
     • Ordfører Ida Auken
     • Ordfører Lisbeth Bech Poulsen
     • Ordfører Anders Johansson
     • Minister erhvervsministeren
     • Ordfører Thomas Jensen
     • Ordfører Stine Brix
     • Dagsordenspunkt

      Møde i salen

      1. behandling

      2018-10-25

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2018-11-01

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret

      2018-11-08

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      2018-11-07

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret

      2018-11-05

      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret

      2018-11-13

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • 2018-11-20

       Sagstrin

       3. behandling

       3. behandling

       Behandlet/Vedtaget

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • Sagstrin

        Lovforslag som vedtaget

        Lovforslag som vedtaget

        Endelig

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Afstemning

         Afstemning 16 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

         Forslaget blev vedtaget. For stemte 105 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

         S
         DF
         V
         Ø
         LA
         EL
         RV
         SF
         KF
         IA
         JF
         NQ
         T
         Sagsdokument

         Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. november 2018

         2018-10-09

         Sagsdokument

         Bilag 2

         Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

         2018-10-11

         Sagsdokument

         Bilag 3

         Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

         2018-11-06

         Sagsdokument

         Bilag 4

         Udkast til betænkning

         2018-11-09

         Sagsdokument

         Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 8. november 2018

         Sagsdokument

         Bilag 5

         Betænkning afgivet 8/11-18