Valget.dk
77241
Delt

Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning. (Strategisk planlægning for landsbyer, planlægning i områder belastet af lugt, støv eller anden luftforurening, helårsbeboelse i sommerhuse på Læsø, ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplaner, havplanlægning for transportinfrastruktur m.v.).

Lovforslaget forpligter kommunerne til i kommuneplanlægningen at planlægge strategisk, så der tages sammenhængende stilling til muligheder for udvikling af landsbyer, og til at indarbejde retningslinjer for udviklingen af landsbyer.

Lovforslaget gør det også muligt i en lokalplan at udlægge arealer i konsekvensområder, som er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening, til opførelse af ny bebyggelse til boliger i lighed med kontorer og lign., hvis der i lokalplanen stilles krav om, at bygningerne skal være hermetisk lukkede. Derudover giver lovforslaget begrænset mulighed for dispensation til udlejning af sommerhuse til helårsbeboelse i sommerhusområder på Læsø.

Med lovforslaget forbedres borgernes retsstilling ved ekspropriation efter planloven, ved at gennemsigtigheden i ekspropriationer efter planloven øges, og der indføres en 5-årig solnedgangsklausul for lokalplaner som ekspropriationsgrundlag.

Yderligere forkorter lovforslaget solnedgangsklausulen for planlægning af sommerhusområder på baggrund af et landsplandirektiv fra 8 til 4 år.

Lovforslaget indebærer også, at transportinfrastruktur bliver en sektor, der obligatorisk skal planlægges for i havplanen. Lovforslaget skaber mulighed for, at havplanen kan undtages fra offentliggørelse i Lovtidende, hvilket vil betyde, at havplanen kan offentliggøres som et brugervenligt digitalt kort.

Lovforslaget er bl.a. en opfølgning på anbefalingerne om planloven fra Udvalget for levedygtige landsbyer og Ekspropriationsudvalget.

Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Kommunalvæsen 2 (Lovsagsnavn)Kommunalvæsen 38 (Lovsagsnavn)fysisk planlægning (Sagsområde)Miljø 3 (Lovsagsnavn)

2018-10-03

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2018)
   2018-10-03
   • PDF CQ653 (2018-10-03)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 3. oktober 2018 af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov)
     2018-10-03
    • Sagsdokument

     Fremsat den 3. oktober 2018 af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov)

     Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2018)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringsnotat og høringssvar, fra erhvervsministeren

     2018-10-12

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Thomas Jensen
     • Ordfører Hans Kristian Skibby
     • Ordfører Torsten Schack Pedersen
     • Ordfører May-Britt Kattrup
     • Ordfører Christian Poll
     • Ordfører Ida Auken
     • Ordfører Lisbeth Bech Poulsen
     • Ordfører Anders Johansson
     • Minister erhvervsministeren
     • Ordfører Stine Brix
     • Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      Spm. om, hvordan det sikres, at sommerhusejere i Læse Kommune, som får dispensation til helårsbeboelse i et sommerhusområde, senere kan fortryde og dermed igen få sommerhusstatus, til erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Bilag 2

      Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

      Dagsordenspunkt

      Møde i salen

      1. behandling

      2018-11-02

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 8

      Spm. om deling af lovforslaget i tre dele, til erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 10

      Spm. om, hvordan det sikres, at borgere rent faktisk vil bo i konsekvensområder med støj, støv og luftforurening, til erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 9

      Spm. om at sikre, at kommunerne ikke kan ændre eksisterende lokalplaner og derved stille krav om hermetisk lukkede vinduer i eksisterende boliger, til erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 11

      Spm. om at ændre lovforslaget, således at der kræves dispensation fra f.eks. Miljøstyrelsen, hvis en kommune vil bygge boliger i et konsekvensområde, til erhvervsministeren

      2018-11-14

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 6

      L 51 - svar på spm. 6 om, at der ikke gives tilladelse til opførelse af ridehaller, men til kostalde, jf. henvendelse fra SEGES, bilag 3,, fra erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 9

      L 51 - svar på spm. 9 om at sikre, at kommunerne ikke kan ændre eksisterende lokalplaner og derved stille krav om hermetisk lukkede vinduer i eksisterende boliger, fra erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      L 51 - svar på spm. 3, om Erhvervsministeriet har sikret sig, at ændringerne vedrørende havplanlægning for transportinfrastruktur overholder EU-lovgivningen, fra erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 11

      L 51 - svar på spm. 11 om at ændre lovforslaget, således at der kræves dispensation fra f.eks. Miljøstyrelsen, hvis en kommune vil bygge boliger i et konsekvensområde, fra erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 5

      L 51 - svar på spm. 5 historisk datering af havplaner på digitale kort, fra erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 4

      L 51 - svar på spm. 4 om, hvilke overvejelser Erhvervsministeriet har gjort sig om it-sikkerhed ved offentliggørelse af havplaner på et brugervenligt digitalt kort, fra erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 8

      L 51 - svar på spm. 8 om deling af lovforslaget i tre dele, fra erhvervsministeren

      2018-12-06

      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      2018-11-19

      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 12

      Spm. om at ændre lovforslaget, således at det ikke bliver muligt at bygge hermetisk lukkede boliger, til erhvervsministeren

      2018-12-13

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagsdokument

       Spørgsmål 13

       Spm., om det vil blive muligt for kommunerne at anvise borgere til hermetisk lukkede almene boliger, til erhvervsministeren

       2018-10-25

       Sagstrin

       Modtagelse af deputation fra SEGES - Landbrug & Fødevarer, vedrørende L 51 (om strategisk planlægning for landsbyer og andre ændringer i lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning), jf. L 51 - bilag 3 og L 51 - spm. 2.

       Modtagelse af deputation fra SEGES - Landbrug & Fødevarer, vedrørende L 51 (om strategisk planlægning for landsbyer og andre ændringer i lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning), jf. L 51 - bilag 3 og L 51 - spm. 2.

       Afholdt

       Aktør

       • Behandles i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
       • Dokumenter

        • Henvendelse af 17/10-18 fra SEGES Landbrug og Fødevarer vedrørende forbedring af vækstmulighederne for hestesektoren i landdistrikter
         2018-10-17
        • Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/10-18 fra Landbrug og Fødevarer SEGES vedrørende forbedring af vækstmulighederne for hestesektoren i landdistrikter, til erhvervsministeren
         2018-10-18
        • Sagsdokument

         Bilag 4

         Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

         Dagsordenspunkt

         Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget - dep. åbent samråd

         Modtagelse af deputation fra SEGES - Landbrug & Fødevarer, vedrørende L 51 (om strategisk planlægning for landsbyer og andre ændringer i lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning), jf. L 51 - bilag 3 og L 51 - spm. 2.

         2018-12-10

         Sagsdokument

         Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 6. december 2018

         Sagsdokument

         Bilag 12

         Betænkning afgivet 6/12-18

         2018-10-18

         Sagsdokument

         Bilag 3

         Henvendelse af 17/10-18 fra SEGES Landbrug og Fødevarer vedrørende forbedring af vækstmulighederne for hestesektoren i landdistrikter

         Sagsdokument

         Spørgsmål 2

         Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/10-18 fra Landbrug og Fødevarer SEGES vedrørende forbedring af vækstmulighederne for hestesektoren i landdistrikter, til erhvervsministeren

         2018-10-24

         Sagsdokument

         Spørgsmål 4

         Spm. om, hvilke overvejelser Erhvervsministeriet har gjort sig om it-sikkerhed ved offentliggørelse af havplaner på et brugervenligt digitalt kort, til erhvervsministeren

         Sagsdokument

         Spørgsmål 5

         Spm. om historisk datering af havplaner på digitale kort, til erhvervsministeren

         Sagsdokument

         Spørgsmål 3

         Spm., om Erhvervsministeriet har sikret sig, at ændringerne vedrørende havplanlægning for transportinfrastruktur overholder EU-lovgivningen, til erhvervsministeren

         2018-10-29

         Sagsdokument

         Spørgsmål 6

         Spm. om, at der ikke gives tilladelse til opførelse af ridehaller, men til kostalde, jf. henvendelse fra SEGES, bilag 3, til erhvervsministeren

         Sagsdokument

         Spørgsmål 1

         L 51 - svar på spm. 1 om, hvordan det sikres, at sommerhusejere i Læse Kommune, som får dispensation til helårsbeboelse i et sommerhusområde, senere kan fortryde og dermed igen få sommerhusstatus, fra erhvervsministeren

         2018-11-01

         Sagsdokument

         Spørgsmål 7

         Spm. om, hvorfor uddannelse af heste, køb og salg af heste, opstaldning af heste og rideundervisning ikke defineres som erhverv/produktion efter planloven, til erhvervsministeren

         2018-11-20

         Sagsdokument

         Bilag 5

         Ændringsforslag fra erhvervsministeren

         2018-11-21

         Sagsdokument

         Bilag 6

         Udkast til betænkning

         2018-11-22

         Sagsdokument

         Spørgsmål 7

         L 51 - svar på spm. 7 om, hvorfor uddannelse af heste, køb og salg af heste, opstaldning af heste og rideundervisning ikke defineres som erhverv/produktion efter planloven, fra erhvervsministeren

         Sagsdokument

         Bilag 7

         Udskydelse af betænkningsafgivelse

         2018-11-27

         Sagsdokument

         Spørgsmål 12

         L 51 - svar på spm. 12 om at ændre lovforslaget, således at det ikke bliver muligt at bygge hermetisk lukkede boliger, fra erhvervsministeren

         2018-11-28

         Sagsdokument

         Bilag 8

         2. udkast til betænkning

         2018-11-16

         Sagsdokument

         Spørgsmål 10

         L 51 - svar på spm. 10 om, hvordan det sikres, at borgere rent faktisk vil bo i konsekvensområder med støj, støv og luftforurening, fra erhvervsministeren

         Sagsdokument

         Spørgsmål 2

         L 51 - svar på spm. 2 om kommentar til henvendelsen af 17/10-18 fra Landbrug og Fødevarer SEGES vedrørende forbedring af vækstmulighederne for hestesektoren i landdistrikter, fra erhvervsministeren

         2018-12-05

         Sagsdokument

         Bilag 10

         Ændringsforslag fra erhvervsministeren

         Sagsdokument

         Bilag 11

         3. udkast til betænkning

         2018-11-29

         Sagsdokument

         Bilag 9

         Udskydelse af betænkningsafgivelse

         2018-12-17

         Sagsdokument

         Spørgsmål 13

         L 51 - svar på spm. 13, om det vil blive muligt for kommunerne at anvise borgere til hermetisk lukkede almene boliger, fra erhvervsministeren