Valget.dk
78303
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning. (Planlægning i områder belastet af lugt, støv eller anden luftforurening, helårsbeboelse i sommerhuse på Læsø, ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplaner, havplanlægning for transportinfrastruktur m.v.).

fysisk planlægning (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-12-13

Sagstrin

2. behandling

2. behandling

Behandlet/Direkte til 3. beh.

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

  Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

  Endelig

  Dokumenter

  • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. december 2018
   2018-12-13
  • Sagsdokument

   Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. december 2018

   Sagsdokument

   Spørgsmål 13

   Spm., om det vil blive muligt for kommunerne at anvise borgere til hermetisk lukkede almene boliger, til erhvervsministeren

   2018-12-18

   Sagstrin

   3. behandling

   3. behandling

   Behandlet/Vedtaget

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Sagstrin

    Lovforslag som vedtaget

    Lovforslag som vedtaget

    Endelig

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Dokumenter

     • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 18. december 2018
      2018-12-18
     • Afstemning

      Afstemning 121 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

      Forslaget blev vedtaget. For stemte 91 (S, DF, V, LA, RV, SF og KF), imod stemte 14 (EL og ALT), hverken for eller imod stemte 0.

      S
      DF
      V
      Ø
      LA
      EL
      RV
      SF
      KF
      IA
      JF
      NQ
      T
      Sagsdokument

      Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 18. december 2018

      Dagsordenspunkt

      Møde i salen

      3. behandling

      2018-12-14

      Sagstrin

      Ændringsforslag nr. 1 af 14.12.2018 til 3. behandlingen af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov)

      Ændringsforslag nr. 1 af 14.12.2018 til 3. behandlingen af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov)

      Endelig

      Dokumenter

      • Ændringsforslag nr. 1 af erhvervsministeren stillet den 14.12.2018
       2018-12-14
       • PDF AX22343 (2018-12-14)
      • Sagsdokument

       Bilag 13

       Ændringsforslag til 3. behandling fra erhvervsministeren

       Sagsdokument

       Ændringsforslag nr. 1 af erhvervsministeren stillet den 14.12.2018

       Sagsdokument

       Bilag 14

       Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 14. december 2018 af erhvervsministeren

       2018-10-18

       Sagsdokument

       Bilag 3

       Henvendelse af 17/10-18 fra SEGES Landbrug og Fødevarer vedrørende forbedring af vækstmulighederne for hestesektoren i landdistrikter

       Sagsdokument

       Spørgsmål 2

       Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/10-18 fra Landbrug og Fødevarer SEGES vedrørende forbedring af vækstmulighederne for hestesektoren i landdistrikter, til erhvervsministeren

       2018-10-12

       Sagsdokument

       Spørgsmål 1

       Spm. om, hvordan det sikres, at sommerhusejere i Læse Kommune, som får dispensation til helårsbeboelse i et sommerhusområde, senere kan fortryde og dermed igen få sommerhusstatus, til erhvervsministeren

       Sagsdokument

       Bilag 2

       Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

       2018-10-03

       Sagsdokument

       Bilag 1

       Høringsnotat og høringssvar, fra erhvervsministeren

       2018-10-24

       Sagsdokument

       Spørgsmål 4

       Spm. om, hvilke overvejelser Erhvervsministeriet har gjort sig om it-sikkerhed ved offentliggørelse af havplaner på et brugervenligt digitalt kort, til erhvervsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 5

       Spm. om historisk datering af havplaner på digitale kort, til erhvervsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 3

       Spm., om Erhvervsministeriet har sikret sig, at ændringerne vedrørende havplanlægning for transportinfrastruktur overholder EU-lovgivningen, til erhvervsministeren

       2018-10-25

       Sagsdokument

       Bilag 4

       Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

       2018-10-29

       Sagsdokument

       Spørgsmål 6

       Spm. om, at der ikke gives tilladelse til opførelse af ridehaller, men til kostalde, jf. henvendelse fra SEGES, bilag 3, til erhvervsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 1

       L 51 - svar på spm. 1 om, hvordan det sikres, at sommerhusejere i Læse Kommune, som får dispensation til helårsbeboelse i et sommerhusområde, senere kan fortryde og dermed igen få sommerhusstatus, fra erhvervsministeren

       2018-11-01

       Sagsdokument

       Spørgsmål 7

       Spm. om, hvorfor uddannelse af heste, køb og salg af heste, opstaldning af heste og rideundervisning ikke defineres som erhverv/produktion efter planloven, til erhvervsministeren

       2018-11-02

       Sagsdokument

       Spørgsmål 8

       Spm. om deling af lovforslaget i tre dele, til erhvervsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 10

       Spm. om, hvordan det sikres, at borgere rent faktisk vil bo i konsekvensområder med støj, støv og luftforurening, til erhvervsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 9

       Spm. om at sikre, at kommunerne ikke kan ændre eksisterende lokalplaner og derved stille krav om hermetisk lukkede vinduer i eksisterende boliger, til erhvervsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 11

       Spm. om at ændre lovforslaget, således at der kræves dispensation fra f.eks. Miljøstyrelsen, hvis en kommune vil bygge boliger i et konsekvensområde, til erhvervsministeren

       2018-11-20

       Sagsdokument

       Bilag 5

       Ændringsforslag fra erhvervsministeren

       2018-11-14

       Sagsdokument

       Spørgsmål 6

       L 51 - svar på spm. 6 om, at der ikke gives tilladelse til opførelse af ridehaller, men til kostalde, jf. henvendelse fra SEGES, bilag 3,, fra erhvervsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 9

       L 51 - svar på spm. 9 om at sikre, at kommunerne ikke kan ændre eksisterende lokalplaner og derved stille krav om hermetisk lukkede vinduer i eksisterende boliger, fra erhvervsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 3

       L 51 - svar på spm. 3, om Erhvervsministeriet har sikret sig, at ændringerne vedrørende havplanlægning for transportinfrastruktur overholder EU-lovgivningen, fra erhvervsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 11

       L 51 - svar på spm. 11 om at ændre lovforslaget, således at der kræves dispensation fra f.eks. Miljøstyrelsen, hvis en kommune vil bygge boliger i et konsekvensområde, fra erhvervsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 5

       L 51 - svar på spm. 5 historisk datering af havplaner på digitale kort, fra erhvervsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 4

       L 51 - svar på spm. 4 om, hvilke overvejelser Erhvervsministeriet har gjort sig om it-sikkerhed ved offentliggørelse af havplaner på et brugervenligt digitalt kort, fra erhvervsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 8

       L 51 - svar på spm. 8 om deling af lovforslaget i tre dele, fra erhvervsministeren

       2018-11-19

       Sagsdokument

       Spørgsmål 12

       Spm. om at ændre lovforslaget, således at det ikke bliver muligt at bygge hermetisk lukkede boliger, til erhvervsministeren

       2018-11-21

       Sagsdokument

       Bilag 6

       Udkast til betænkning

       2018-11-22

       Sagsdokument

       Spørgsmål 7

       L 51 - svar på spm. 7 om, hvorfor uddannelse af heste, køb og salg af heste, opstaldning af heste og rideundervisning ikke defineres som erhverv/produktion efter planloven, fra erhvervsministeren

       Sagsdokument

       Bilag 7

       Udskydelse af betænkningsafgivelse

       2018-11-27

       Sagsdokument

       Spørgsmål 12

       L 51 - svar på spm. 12 om at ændre lovforslaget, således at det ikke bliver muligt at bygge hermetisk lukkede boliger, fra erhvervsministeren

       2018-11-28

       Sagsdokument

       Bilag 8

       2. udkast til betænkning

       2018-11-16

       Sagsdokument

       Spørgsmål 10

       L 51 - svar på spm. 10 om, hvordan det sikres, at borgere rent faktisk vil bo i konsekvensområder med støj, støv og luftforurening, fra erhvervsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 2

       L 51 - svar på spm. 2 om kommentar til henvendelsen af 17/10-18 fra Landbrug og Fødevarer SEGES vedrørende forbedring af vækstmulighederne for hestesektoren i landdistrikter, fra erhvervsministeren

       2018-12-05

       Sagsdokument

       Bilag 10

       Ændringsforslag fra erhvervsministeren

       Sagsdokument

       Bilag 11

       3. udkast til betænkning

       2018-11-29

       Sagsdokument

       Bilag 9

       Udskydelse af betænkningsafgivelse

       2018-12-10

       Sagsdokument

       Bilag 12

       Betænkning afgivet 6/12-18

       2018-12-17

       Sagsdokument

       Spørgsmål 13

       L 51 - svar på spm. 13, om det vil blive muligt for kommunerne at anvise borgere til hermetisk lukkede almene boliger, fra erhvervsministeren