Valget.dk
78305
2. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning i konsekvensområder belastet af lugt, støv eller anden luftforurening).

fysisk planlægning (Sagsområde)

2018-12-13

Sagstrin

2. behandling

2. behandling

Behandlet/Henvist til udvalg

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

  Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

  Endelig

  Dokumenter

  • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. december 2018
   2018-12-13
  • Sagsdokument

   Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. december 2018

   Sagsdokument

   Spørgsmål 13

   Spm., om det vil blive muligt for kommunerne at anvise borgere til hermetisk lukkede almene boliger, til erhvervsministeren

   2018-10-18

   Sagsdokument

   Bilag 3

   Henvendelse af 17/10-18 fra SEGES Landbrug og Fødevarer vedrørende forbedring af vækstmulighederne for hestesektoren i landdistrikter

   Sagsdokument

   Spørgsmål 2

   Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/10-18 fra Landbrug og Fødevarer SEGES vedrørende forbedring af vækstmulighederne for hestesektoren i landdistrikter, til erhvervsministeren

   2018-10-12

   Sagsdokument

   Spørgsmål 1

   Spm. om, hvordan det sikres, at sommerhusejere i Læse Kommune, som får dispensation til helårsbeboelse i et sommerhusområde, senere kan fortryde og dermed igen få sommerhusstatus, til erhvervsministeren

   Sagsdokument

   Bilag 2

   Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

   2018-10-03

   Sagsdokument

   Bilag 1

   Høringsnotat og høringssvar, fra erhvervsministeren

   2018-10-24

   Sagsdokument

   Spørgsmål 4

   Spm. om, hvilke overvejelser Erhvervsministeriet har gjort sig om it-sikkerhed ved offentliggørelse af havplaner på et brugervenligt digitalt kort, til erhvervsministeren

   Sagsdokument

   Spørgsmål 5

   Spm. om historisk datering af havplaner på digitale kort, til erhvervsministeren

   Sagsdokument

   Spørgsmål 3

   Spm., om Erhvervsministeriet har sikret sig, at ændringerne vedrørende havplanlægning for transportinfrastruktur overholder EU-lovgivningen, til erhvervsministeren

   2018-10-25

   Sagsdokument

   Bilag 4

   Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

   2018-10-29

   Sagsdokument

   Spørgsmål 6

   Spm. om, at der ikke gives tilladelse til opførelse af ridehaller, men til kostalde, jf. henvendelse fra SEGES, bilag 3, til erhvervsministeren

   Sagsdokument

   Spørgsmål 1

   L 51 - svar på spm. 1 om, hvordan det sikres, at sommerhusejere i Læse Kommune, som får dispensation til helårsbeboelse i et sommerhusområde, senere kan fortryde og dermed igen få sommerhusstatus, fra erhvervsministeren

   2018-11-01

   Sagsdokument

   Spørgsmål 7

   Spm. om, hvorfor uddannelse af heste, køb og salg af heste, opstaldning af heste og rideundervisning ikke defineres som erhverv/produktion efter planloven, til erhvervsministeren

   2018-11-02

   Sagsdokument

   Spørgsmål 8

   Spm. om deling af lovforslaget i tre dele, til erhvervsministeren

   Sagsdokument

   Spørgsmål 10

   Spm. om, hvordan det sikres, at borgere rent faktisk vil bo i konsekvensområder med støj, støv og luftforurening, til erhvervsministeren

   Sagsdokument

   Spørgsmål 9

   Spm. om at sikre, at kommunerne ikke kan ændre eksisterende lokalplaner og derved stille krav om hermetisk lukkede vinduer i eksisterende boliger, til erhvervsministeren

   Sagsdokument

   Spørgsmål 11

   Spm. om at ændre lovforslaget, således at der kræves dispensation fra f.eks. Miljøstyrelsen, hvis en kommune vil bygge boliger i et konsekvensområde, til erhvervsministeren

   2018-11-20

   Sagsdokument

   Bilag 5

   Ændringsforslag fra erhvervsministeren

   2018-11-14

   Sagsdokument

   Spørgsmål 6

   L 51 - svar på spm. 6 om, at der ikke gives tilladelse til opførelse af ridehaller, men til kostalde, jf. henvendelse fra SEGES, bilag 3,, fra erhvervsministeren

   Sagsdokument

   Spørgsmål 9

   L 51 - svar på spm. 9 om at sikre, at kommunerne ikke kan ændre eksisterende lokalplaner og derved stille krav om hermetisk lukkede vinduer i eksisterende boliger, fra erhvervsministeren

   Sagsdokument

   Spørgsmål 3

   L 51 - svar på spm. 3, om Erhvervsministeriet har sikret sig, at ændringerne vedrørende havplanlægning for transportinfrastruktur overholder EU-lovgivningen, fra erhvervsministeren

   Sagsdokument

   Spørgsmål 11

   L 51 - svar på spm. 11 om at ændre lovforslaget, således at der kræves dispensation fra f.eks. Miljøstyrelsen, hvis en kommune vil bygge boliger i et konsekvensområde, fra erhvervsministeren

   Sagsdokument

   Spørgsmål 5

   L 51 - svar på spm. 5 historisk datering af havplaner på digitale kort, fra erhvervsministeren

   Sagsdokument

   Spørgsmål 4

   L 51 - svar på spm. 4 om, hvilke overvejelser Erhvervsministeriet har gjort sig om it-sikkerhed ved offentliggørelse af havplaner på et brugervenligt digitalt kort, fra erhvervsministeren

   Sagsdokument

   Spørgsmål 8

   L 51 - svar på spm. 8 om deling af lovforslaget i tre dele, fra erhvervsministeren

   2018-11-19

   Sagsdokument

   Spørgsmål 12

   Spm. om at ændre lovforslaget, således at det ikke bliver muligt at bygge hermetisk lukkede boliger, til erhvervsministeren

   2018-11-21

   Sagsdokument

   Bilag 6

   Udkast til betænkning

   2018-11-22

   Sagsdokument

   Spørgsmål 7

   L 51 - svar på spm. 7 om, hvorfor uddannelse af heste, køb og salg af heste, opstaldning af heste og rideundervisning ikke defineres som erhverv/produktion efter planloven, fra erhvervsministeren

   Sagsdokument

   Bilag 7

   Udskydelse af betænkningsafgivelse

   2018-11-27

   Sagsdokument

   Spørgsmål 12

   L 51 - svar på spm. 12 om at ændre lovforslaget, således at det ikke bliver muligt at bygge hermetisk lukkede boliger, fra erhvervsministeren

   2018-11-28

   Sagsdokument

   Bilag 8

   2. udkast til betænkning

   2018-11-16

   Sagsdokument

   Spørgsmål 10

   L 51 - svar på spm. 10 om, hvordan det sikres, at borgere rent faktisk vil bo i konsekvensområder med støj, støv og luftforurening, fra erhvervsministeren

   Sagsdokument

   Spørgsmål 2

   L 51 - svar på spm. 2 om kommentar til henvendelsen af 17/10-18 fra Landbrug og Fødevarer SEGES vedrørende forbedring af vækstmulighederne for hestesektoren i landdistrikter, fra erhvervsministeren

   2018-12-05

   Sagsdokument

   Bilag 10

   Ændringsforslag fra erhvervsministeren

   Sagsdokument

   Bilag 11

   3. udkast til betænkning

   2018-11-29

   Sagsdokument

   Bilag 9

   Udskydelse af betænkningsafgivelse

   2018-12-10

   Sagsdokument

   Bilag 12

   Betænkning afgivet 6/12-18

   2018-12-17

   Sagsdokument

   Spørgsmål 13

   L 51 - svar på spm. 13, om det vil blive muligt for kommunerne at anvise borgere til hermetisk lukkede almene boliger, fra erhvervsministeren