Valget.dk
77250
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr. (Smittebeskyttelse, forenkling af reglerne om sundhedsrådgivning og påbud om rådgivning om Salmonella Dublin).

Lovforslaget skaber for det første hjemmel til bl.a. at fastsætte smitteforebyggende foranstaltninger i besætninger, således at risikoen for, at husdyr-MRSA bæres ud af svinestalde til det omgivende samfund, reduceres.

I første omgang vil der bl.a. blive fastsat regler om, at der i smittebeskyttelsesplaner for svinebesætninger er en plan for brug af bad efter endt arbejdsdag. For det andet forenkler lovforslaget reglerne om sundhedsrådgivningsaftaler for svine- og kvægbesætninger samt minkfarme, så den nuværende ordning med forskellige rådgivningskategorier afskaffes. For det tredje skaber lovforslaget hjemmel til at fastsætte regler om påbudt veterinærfaglig rådgivning om Salmonella Dublin til den besætningsansvarlige på ejendomme med kvæg. Formålet er at udrydde Salmonella Dublin fra kvægproduktionen i Danmark.

Dele af lovforslaget fremsættes med baggrund i den politiske aftale om Veterinærforlig III 2018-2021, indgået den 13. december 2017 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Endvidere skal lovforslaget ses som en videreførelse af handlingsplaner for Salmonella Dublin i Fødevareforlig 3, 2015-2018, indgået den 16. april 2015 mellem den daværende regering (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.

dyr og dyrevelfærd (Sagsområde)Landbrugsforhold 92 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-10-04

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (4. oktober 2018)
   2018-10-04
   • PDF CK1823 (2018-10-04)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Sagsdokument

    Fremsat den 4. oktober 2018 af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen)

    Sagsdokument

    Skriftlig fremsættelse (4. oktober 2018)

    2018-10-26

    Sagstrin

    1. behandling

    1. behandling

    Behandlet/Henvist til udvalg

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Ordfører Rasmus Helveg Petersen
    • Ordfører Rasmus Vestergaard Madsen
    • Ordfører Simon Kollerup
    • Ordfører Erling Bonnesen
    • Ordfører Orla Østerby
    • Minister miljø- og fødevareministeren
    • Ordfører Lene Foged
    • Ordfører Susanne Eilersen
    • 2018-10-31

     Sagstrin

     Frist for spørgsmål

     Frist for spørgsmål

     Konfirmeret

     2018-11-05

     Sagstrin

     Frist for svar

     Frist for svar

     Konfirmeret

     2018-11-07

     Sagstrin

     Politisk drøftelse

     Politisk drøftelse

     Konfirmeret

     2018-11-09

     Sagstrin

     Frist for politiske bemærkninger

     Frist for politiske bemærkninger

     Konfirmeret

     2018-11-14

     Sagstrin

     Betænkning

     Betænkning

     Betænkning afgivet

     Dokumenter

     • Betænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 14. november 2018
      2018-11-20
      • PDF AX22025 (2018-11-20)
     • 2018-11-06

      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      L 53 - svar på spm. 3 om kommentar til artikel af 2/11-18 fra Altinget ”Det Dyreetiske Råd finder det “stærkt betænkeligt” at afskaffe nuværende sundhedsrådgivning”, fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Bilag 4

      1. udkast til betænkning

      2018-11-22

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Dagsordenspunkt

       Møde i salen

       2. behandling

       2018-11-27

       Sagstrin

       3. behandling

       3. behandling

       Behandlet/Vedtaget

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • Sagstrin

        Lovforslag som vedtaget

        Lovforslag som vedtaget

        Endelig

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Dokumenter

         • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. november 2018
          2018-11-27
         • Afstemning

          Afstemning 28 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

          Forslaget blev vedtaget. For stemte 106 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

          S
          DF
          V
          Ø
          LA
          EL
          RV
          SF
          KF
          IA
          JF
          NQ
          T
          Sagsdokument

          Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. november 2018

          2018-10-06

          Sagsdokument

          Bilag 1

          Høringssvar og høringsnotat, fra miljø- og fødevareministeren

          2018-10-23

          Sagsdokument

          Bilag 2

          Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2018-10-24

          Sagsdokument

          Bilag 3

          Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2018-10-29

          Sagsdokument

          Spørgsmål 2

          MFU Spm. om sikring af, at landmænd som ikke lever op til gældende krav, fortsat pålægges sundhedsrådgivning m.m., til miljø- og fødevareministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 1

          Spørgsmål tilbagetaget

          2018-11-02

          Sagsdokument

          Spørgsmål 3

          Spm. om kommentar til artikel af 2/11-18 fra Altinget ”Det Dyreetiske Råd finder det “stærkt betænkeligt” at afskaffe nuværende sundhedsrådgivning”, til miljø- og fødevareministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 2

          L 53 - svar på MFU spm. 2 om sikring af, at landmænd som ikke lever op til gældende krav, fortsat pålægges sundhedsrådgivning m.m., fra miljø- og fødevareministeren

          2018-11-13

          Sagsdokument

          Bilag 5

          2. udkast til betænkning

          2018-11-20

          Sagsdokument

          Betænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 14. november 2018

          Sagsdokument

          Bilag 6

          Betænkning afgivet den 14. november 2018