Valget.dk
77271
Betænkning afgivet

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love. (Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder, konsekvent indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner, styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.).

Lovforslaget er en udmøntning af en delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund, som regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) indgik den 9. maj 2018 med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Med lovforslaget foreslås det bl.a. at indføre sprogprøver i børnehaveklassen kombineret med intensiv støtte for at styrke elevernes sprog på grundskoler med en høj andel af børn fra udsatte boligområder.

Herudover foreslås det, at forældreansvaret skal styrkes ved at indføre mulighed for bortfald af børnecheck for elever, som ikke deltager i undervisningen i folkeskolen.

Det foreslås desuden, at der indføres øgede statslige sanktionsmuligheder over for folkeskoler, der vedvarende leverer dårlige faglige resultater, f.eks. på grund af udfordringer med at løfte eleverne og dårlig trivsel på skolen.

Endelig foreslås det at udvide de eksisterende sanktionsmuligheder over for ungdomsuddannelsesinstitutionerne.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2019.

Personlige forhold 37 (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 29 (Lovsagsnavn)folkeskolen (Sagsområde)Undervisningsvæsen 57 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 1A (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 5 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 8 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 18 (Lovsagsnavn)

2018-10-04

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (4. oktober 2018)
   2018-10-04
   • PDF CU477 (2018-10-04)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 4. oktober 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager)
     2018-12-03
    • Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (4. oktober 2018)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringssvar og høringsnotat, fra undervisningsministeren

     Sagsdokument

     Fremsat den 4. oktober 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager)

     2018-10-11

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Mattias Tesfaye
     • Ordfører Alex Ahrendtsen
     • Ordfører Jakob Sølvhøj
     • Ordfører Jacob Mark
     • Ordfører Marianne Jelved
     • Minister undervisningsministeren
     • Ordfører Britt Bager
     • Ordfører Henrik Dahl
     • 2018-12-03

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2018-12-07

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 7

      L 60 - svar på spm. 7 om, at lovforslaget ifølge ministeren ikke er forligsbrud, fordi det er en tillægsaftale, fra undervisningsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 8

      L 60 - svar på spm. 8 om, at lovforslaget ifølge ministeren ikke er forligsbrud, fordi det kun påvirker en afgrænset del af folkeskolerne, fra undervisningsministeren

      2018-12-11

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret

      2018-12-10

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret

      2019-02-19

      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      2018-12-06

      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 6

      L 60 - svar på spm. 6 om at oplyse navne og adresser på de skoler, der vil blive omfattet af lovforslagets regler for skoler, hvor mere end 30 pct. bor i et skoleområde, der har været på listen over udsatte boligområder, fra undervisningsministeren

      2019-03-12

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      På dagsorden

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • 2019-03-14

       Sagstrin

       3. behandling

       3. behandling

       På dagsorden

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • 2018-11-20

        Sagstrin

        Åbent samråd med undervisningsministeren om indførelse af obligatoriske sprogprøver i 0. klasse for børn fra udsatte boligområder i forhold til folkeskoleforliget, jf. L 60 - samrådsspørgsmål A.

        Åbent samråd med undervisningsministeren om indførelse af obligatoriske sprogprøver i 0. klasse for børn fra udsatte boligområder i forhold til folkeskoleforliget, jf. L 60 - samrådsspørgsmål A.

        På dagsorden

        Aktør

        • Behandles i Undervisningsudvalget
        • Dokumenter

         • Samrådsspm. om, hvorfor indførelse af obligatoriske sprogprøver i 0. klasse for børn fra udsatte boligområder ikke er et brud på folkeskoleforliget, til undervisningsministeren
          2018-10-15
         • Dagsordenspunkt

          Undervisningsudvalget

          Åbent samråd med undervisningsministeren om indførelse af obligatoriske sprogprøver i 0. klasse for børn fra udsatte boligområder i forhold til folkeskoleforliget, jf. L 60 - samrådsspørgsmål A.

          2019-02-27

          Sagsdokument

          Betænkning afgivet af Undervisningsudvalget den 19. februar 2019

          Sagsdokument

          Bilag 9

          Betænkning afgivet den 19. februar 2019

          2018-10-12

          Sagsdokument

          Bilag 2

          Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2018-10-15

          Sagsdokument

          Samrådsspørgsmål A

          Samrådsspm. om, hvorfor indførelse af obligatoriske sprogprøver i 0. klasse for børn fra udsatte boligområder ikke er et brud på folkeskoleforliget, til undervisningsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 1

          Spm. om standsning af børne- og ungeydelsen, til undervisningsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 2

          Spm., om loven vil gælde for matrikler eller for hele institutioner, til undervisningsministeren

          2018-10-26

          Sagsdokument

          Bilag 3

          2. udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2018-10-31

          Sagsdokument

          Bilag 4

          Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2018-11-06

          Sagsdokument

          Spørgsmål 1

          L 60 - svar på spm. 1 om standsning af børne- og ungeydelsen, fra undervisningsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 2

          L 60 - svar på spm. 2 om loven vil gælde for matrikler eller for hele institutioner, fra undervisningsministeren

          2018-11-21

          Sagsdokument

          Spørgsmål 5

          Spm. om oversendelse af talepapiret fra samrådet den 20. november 2018, til undervisningsministeren

          2018-11-23

          Sagsdokument

          Spørgsmål 5

          L 60 - svar på spm. 5 om oversendelse af talepapiret fra samrådet den 20. november 2018, fra undervisningsministeren

          2018-10-23

          Sagsdokument

          Spørgsmål 3

          Spm. om antal skoler, der vil blive omfattet af lovforslagets regler for skoler, hvor mere end 30 pct. bor i et skoleområde, der har været på listen over udsatte boligområder, til undervisningsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 4

          Spm., om der forventes ændringer i antallet af skoler, når regeringen offentliggør en revideret liste over udsatte boligområder, til undervisningsministeren

          2018-11-30

          Sagsdokument

          Spørgsmål 8

          Spm. om, at lovforslaget ifølge ministeren ikke er forligsbrud, fordi det kun påvirker en afgrænset del af folkeskolerne, til undervisningsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 7

          Spm. om, at lovforslaget ifølge ministeren ikke er forligsbrud, fordi det er en tillægsaftale, til undervisningsministeren

          2018-12-05

          Sagsdokument

          Spørgsmål 3

          L 60 - svar på spm. 3 om antal skoler, der vil blive omfattet af lovforslagets regler for skoler, hvor mere end 30 pct. bor i et skoleområde, der har været på listen over udsatte boligområder, fra undervisningsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 4

          L 60 - svar på spm. 4, om der forventes ændringer i antallet af skoler, når regeringen offentliggør en revideret liste over udsatte boligområder, til undervisningsministeren

          2018-11-27

          Sagsdokument

          Spørgsmål 6

          Spm. om at oplyse navne og adresser på de skoler, der vil blive omfattet af lovforslagets regler for skoler, hvor mere end 30 pct. bor i et skoleområde, der har været på listen over udsatte boligområder, til undervisningsministeren

          2019-01-14

          Sagsdokument

          Bilag 5

          UNU alm. del - svar på spm. 157 om, hvordan elevernes fravær registreres i henhold til L 60 og hvordan skal denne registrering udbredes til resten af landets skoler, fra undervisningsministeren

          Sagsdokument

          Bilag 6

          UNU alm. del - svar på spm. 161 om sende regler for fraværsregistrering, der er lavet ifm L 60, fra undervisningsministeren

          2019-02-18

          Sagsdokument

          Bilag 7

          Ændringsforslag, fra undervisningsministeren

          Sagsdokument

          Bilag 8

          Udkast til betænkning