Valget.dk
77288
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed og lov om medicinsk udstyr. (Kontrolforanstaltninger mod poliovirus og andre biologiske stoffer, opsplitning af lægemiddelpakninger til veterinær brug og gebyr for visse opgaver vedrørende medicinsk udstyr m.v.).

Formålet med det fremsatte lovforslag er at sikre, at reglerne på området for lægemidler og medicinsk udstyr er tidssvarende og tager højde for den sundhedsfaglige og teknologiske udvikling på områderne.

Lovforslaget indeholder hovedsageligt tre elementer. For det første skal det sikre rammerne for certificering af myndigheders og virksomheders håndtering af poliovirus i Danmark. For det andet har lovforslaget til hensigt at indføre adgang til opsplitning af lægemiddelpakninger til veterinær brug. For det tredje skal lovforslaget skabe hjemmel til gebyr for en række af Lægemiddelstyrelsens myndighedsopgaver, herunder ved gennemførelse af EU-retlige regler om medicinsk udstyr, ved behandling af anmodninger om eksportcertifikater og ved registrering af distributører.

lægemidler og apoteker (Sagsområde)Sundhedsvæsen 38 (Lovsagsnavn)Elektriske anlæg 1 (Lovsagsnavn)Næringsvæsen 7 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-10-04

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (4. oktober 2018)
   2018-10-04
   • PDF CN770 (2018-10-04)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 4. oktober 2018 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)
     2018-10-04
    • Sagsdokument

     Fremsat den 4. oktober 2018 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)

     Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (4. oktober 2018)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringssvar og høringsnotat, fra sundhedsministeren

     2018-10-09

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Flemming Møller Mortensen
     • Ordfører Liselott Blixt
     • Ordfører Jane Heitmann
     • Ordfører Stine Brix
     • Ordfører May-Britt Kattrup
     • Ordfører Lotte Rod
     • Ordfører Kirsten Normann Andersen
     • Ordfører Erik Lund
     • Minister sundhedsministeren
     • Ordfører René Gade
     • 2018-10-26

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2018-11-02

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret

      2018-11-06

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Bilag 5

      Udkast til betænkning

      2018-11-09

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret

      2018-11-13

      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      2018-11-22

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagstrin

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Endelig

       Dokumenter

       • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 22. november 2018
        2018-11-22
       • Sagsdokument

        Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 22. november 2018

        Dagsordenspunkt

        Møde i salen

        2. behandling

        2018-11-27

        Sagstrin

        3. behandling

        3. behandling

        Behandlet/Vedtaget

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Sagstrin

         Lovforslag som vedtaget

         Lovforslag som vedtaget

         Endelig

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • Dokumenter

          • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. november 2018
           2018-11-27
          • Afstemning

           Afstemning 29 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

           Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

           S
           DF
           V
           Ø
           LA
           EL
           RV
           SF
           KF
           IA
           JF
           NQ
           T
           Sagsdokument

           Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. november 2018

           2018-10-22

           Sagsdokument

           Bilag 2

           Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

           2018-11-05

           Sagsdokument

           Bilag 4

           Ændringsforslag, fra sundhedsministeren

           2018-10-24

           Sagsdokument

           Bilag 3

           Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

           2018-11-20

           Sagsdokument

           Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 13. november 2018

           Sagsdokument

           Bilag 6

           Betænkning afgivet den 13. november 2018

           2018-10-25

           Sagsdokument

           Spørgsmål 1

           Spm. om elementet vedrørende videregivelse uden patientens samtykke af personhenførbare oplysninger, til sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 2

           Spm. om rækkevidden og konsekvenserne af at indføre gebyrhjemmel for en række af Lægemiddelstyrelsens myndighedsopgaver, til sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 3

           Spm., om ministeren vil dele lovforslaget i fire separate forslag, til sundhedsministeren

           2018-10-29

           Sagsdokument

           Spørgsmål 1

           L 61 - svar på spm. 1 om elementet vedrørende videregivelse uden patientens samtykke af personhenførbare oplysninger, fra sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 2

           L 61 - svar på spm. 2 om rækkevidden og konsekvenserne af at indføre gebyrhjemmel for en række af Lægemiddelstyrelsens myndighedsopgaver, fra sundhedsministeren

           2018-11-01

           Sagsdokument

           Spørgsmål 3

           L 61 - svar på spm. 3, om ministeren vil dele lovforslaget i fire separate forslag, fra sundhedsministeren