Valget.dk
77291
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer. (Eksport af cannabisbulk, brug af pesticider, kontraktudlægning, tilskudsordning, gebyrer m.v.).

Dette lovforslag indeholder fem hovedpunkter, der skal være med til i endnu højere grad at optimere forsøgsordningen med medicinsk cannabis til gavn for patienterne og til at sikre rammerne omkring den.

For det første foreslås det at udvide muligheden for at kunne eksportere dansk dyrket cannabis, således at det også bliver muligt at eksportere cannabisbulk. For det andet foreslås det at lempe på kravet om, at importerede cannabisudgangsprodukter skal være dyrket uden brug af pesticider. Forslaget vil kun gælde i en periode, indtil der er et tilstrækkelig produktsortiment tilgængelig for de danske patienter i forsøgsordningen. For det tredje foreslås det, at det skal være muligt at udlægge produktion af cannabisprodukter i kontrakt. For det fjerde udmøntes regeringens aftale med Dansk Folkeparti om en særlig tilskudsordning til cannabisprodukterne. For det femte foreslås det, at der indføres en hjemmel til at opkræve gebyrer for Lægemiddelstyrelsens virksomhed på området, både i forhold til forsøgsordningen og til den parallelle udviklings- og dyrkningsordning.

lægemidler og apoteker (Sagsområde)Retspleje 87 (Lovsagsnavn)Næringsvæsen 2 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-10-04

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (4. oktober 2018)
   2018-10-04
   • PDF CN767 (2018-10-04)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 4. oktober 2018 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)
     2018-10-04
    • Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (4. oktober 2018)

     Sagsdokument

     Fremsat den 4. oktober 2018 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringssvar og høringsnotat, fra sundhedsministeren

     2018-10-09

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Flemming Møller Mortensen
     • Ordfører Liselott Blixt
     • Ordfører Jane Heitmann
     • Ordfører Stine Brix
     • Ordfører May-Britt Kattrup
     • Ordfører Kirsten Normann Andersen
     • Ordfører Erik Lund
     • Minister sundhedsministeren
     • Ordfører René Gade
     • 2018-10-26

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2018-11-02

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 8

      L 62 - svar på spm. 8 om status i forhold til indkøb af økologisk cannabis, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      L 62 - svar på spm. 3 om, hvornår der forventes at være danske produkter på markedet, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 4

      L 62 - svar på spm. 4 om, hvilke produkter der d.d. er på markedet, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      L 62 - svar på spm. 1, om det er korrekt, at der i Holland produceres pesticidfrit, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 2

      L 62 - svar på spm. 2, om det er korrekt, at der i dag er to hollandske og tre canadiske produkter på det danske marked, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 7

      L 62 - svar på spm. 7 om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag om, at lempelsen af krav om pesticidfri dyrkning af importerede cannabisprodukter udgår af forslaget, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 5

      L 62 - svar på spm. 5 om ophævelse af muligheden for import af medicinsk cannabis dyrket med pesticider, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 6

      L 62 - svar på spm. 6 om konkurrencemæssige skævvridninger mellem danske og udenlandske producenter i forhold til at lempe kravene til importerede cannabisprodukter, fra sundhedsministeren

      2018-11-06

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Bilag 4

      Udkast til betænkning

      2018-11-09

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret

      2018-11-13

      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      2018-11-08

      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret

      2018-11-22

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Afstemning

       Afstemning 24 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

       Forslaget blev forkastet. For stemte 13 (EL og SF), imod stemte 85 (S, DF, V, LA, RV og KF), hverken for eller imod stemte 6 (ALT).

       S
       DF
       V
       Ø
       LA
       EL
       RV
       SF
       KF
       IA
       JF
       NQ
       T
       Dagsordenspunkt

       Møde i salen

       2. behandling

       2018-11-27

       Sagstrin

       3. behandling

       3. behandling

       Behandlet/Vedtaget

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • Sagstrin

        Lovforslag som vedtaget

        Lovforslag som vedtaget

        Endelig

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Dokumenter

         • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. november 2018
          2018-11-27
          • PDF AX22088 (2018-11-27)
         • Afstemning

          Afstemning 30 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

          Forslaget blev vedtaget. For stemte 106 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

          S
          DF
          V
          Ø
          LA
          EL
          RV
          SF
          KF
          IA
          JF
          NQ
          T
          Sagsdokument

          Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. november 2018

          2018-10-10

          Sagsdokument

          Spørgsmål 3

          Spm. om, hvornår der forventes at være danske produkter på markedet, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 4

          Spm. om, hvilke produkter der d.d. er på markedet, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 1

          Spm., om det er korrekt, at der i Holland produceres pesticidfrit, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 2

          Spm., om det er korrekt, at der i dag er to hollandske og tre canadiske produkter på det danske marked, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 5

          Spm. om ophævelse af muligheden for import af medicinsk cannabis dyrket med pesticider, til sundhedsministeren

          2018-10-22

          Sagsdokument

          Bilag 2

          Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          Sagsdokument

          Spørgsmål 7

          Spm. om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag om, at lempelsen af krav om pesticidfri dyrkning af importerede cannabisprodukter udgår af forslaget, til sundhedsministeren

          2018-10-25

          Sagsdokument

          Spørgsmål 8

          Spm. om status i forhold til indkøb af økologisk cannabis, til sundhedsministeren

          2018-10-24

          Sagsdokument

          Bilag 3

          Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2018-11-20

          Sagsdokument

          Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 13. november 2018

          Sagsdokument

          Bilag 5

          Betænkning afgivet den 13. november 2018

          2018-10-17

          Sagsdokument

          Spørgsmål 6

          Spm. om konkurrencemæssige skævvridninger mellem danske og udenlandske producenter i forhold til at lempe kravene til importerede cannabisprodukter, til sundhedsministeren