Valget.dk
77294
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love. (Autorisation af ambulancebehandlere og registrering af ambulancebehandlere med særlig kompetence (paramedicinere), opgavespecifik autorisation af behandlerfarmaceuter, genordination af receptpligtig medicin, ordination af dosisdispensering med tilskud, organisatorisk ansvar m.v.).

Med lovforslaget ønsker regeringen at gennemføre ændringer af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love. Formålet med ændringerne er at styrke patientsikkerheden og sundhedspersonalets retssikkerhed samt at understøtte sundhedsvæsenets fortsatte udvikling af service og tilgængeligheden til lægemidler.

Det foreslås for det første at indføre en autorisationsordning for ambulancebehandlere og en supplerende registrering for ambulancebehandlere, der har videreuddannet sig til ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner). For det andet foreslås det at forbedre serviceniveauet for borgerne og tilgængeligheden til lægemidler ved at indføre to nye sundhedsydelser på apotek og apoteksfilialer. For det tredje foreslås det at tydeliggøre det organisatoriske ansvar for fejl og andre forhold i sundhedsvæsenet, som kan være til fare for patientsikkerheden.

sundhedspersonale og autorisation (Sagsområde)Sundhedsvæsen 12 (Lovsagsnavn)Sundhedsvæsen 38 (Lovsagsnavn)Sundhedsvæsen 1 (Lovsagsnavn)Næringsvæsen 7 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-10-04

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (4. oktober 2018)
   2018-10-04
   • PDF CN774 (2018-10-04)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 4. oktober 2018 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)
     2018-10-04
    • Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (4. oktober 2018)

     Sagsdokument

     Fremsat den 4. oktober 2018 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringssvar og høringsnotat, fra sundhedsministeren

     2018-10-09

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Flemming Møller Mortensen
     • Ordfører Liselott Blixt
     • Ordfører Jane Heitmann
     • Ordfører Stine Brix
     • Ordfører May-Britt Kattrup
     • Ordfører Kirsten Normann Andersen
     • Ordfører Erik Lund
     • Minister sundhedsministeren
     • Ordfører René Gade
     • 2018-10-26

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 19

      Spm. om ministeren vil forholde sig til, at flere borgere efterhånden får flere og flere små regninger på deres medicin, da det koster penge at få det dosispakket, penge at få medicinen på et udleveringsted eller at få det sendt, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 20

      Spm. om, hvor mange borgere der får en ekstraregning på grund af gebyr på udlevering samt dosispakning , til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 21

      Spm. om grunden til, at ministeren ikke vil sikre autorisation til alle farmaceuter og farmakonomer , til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 22

      Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag der medfører, at alle farmaceuter og farmakonomer autoriseres, til sundhedsministeren

      2018-11-02

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      L 63 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelsen af 8/10-18 fra Ove Kjær Kristensen, Vejle Ø, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 14

      L 63 - svar på spm. 14 om, at såfremt ministeren ikke er enig i Lægeforeningens forslag om, at en forpligtelse til at indhente relevante oplysninger til brug for sagsoplysningen bør fremgå direkte af lovgivningen, bedes ministeren oplyse, hvordan det i øvrigt sikres, at den retlige standard – organisationsansvaret – inddrages i vurderingen af professionsansvaret, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 15

      L 63 - svar på spm. 15 om, hvilke erfaringer Styrelsen for Patientsikkerhed har i forhold til at inddrage de organisatoriske forhold i en konkret tilsynssag, og hvor ofte den individuelle tilsynssag er afsluttet med henvisning til de organisatoriske forhold, der har haft betydning for det konkrete sagsforløb, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 16

      L 63 - svar på spm. 16 om det er ministerens opfattelse, at lovforslaget giver sundhedspersoner sikkerhed for, at det organisatoriske ansvar undersøges i forhold til det konkrete hændelsesforløb, fra sundhedsministeren

      2018-11-06

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Bilag 6

      Udkast til betænkning

      Sagsdokument

      Spørgsmål 23

      Spm. om ministeren er indstillet på at dele lovforslaget, således at den del vedrørende etablering af opgavespecifik autorisation af behandlingsfarmaceuter udskilles til et selvstændigt lovforslag, til sundhedsministeren

      2018-11-09

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 23

      L 63 - svar på spm. 23 om ministeren er indstillet på at dele lovforslaget, således at den del vedrørende etablering af opgavespecifik autorisation af behandlingsfarmaceuter udskilles til et selvstændigt lovforslag, fra sundhedsministeren

      2018-11-13

      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      2018-11-08

      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret

      2018-11-22

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagstrin

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Endelig

       Dokumenter

       • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 22. november 2018
        2018-11-22
       • Afstemning

        Afstemning 25 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

        Forslaget blev forkastet. For stemte 13 (EL og SF), imod stemte 90 (S, DF, V, LA, ALT, RV og KF), hverken for eller imod stemte 0.

        S
        DF
        V
        Ø
        LA
        EL
        RV
        SF
        KF
        IA
        JF
        NQ
        T
        Sagsdokument

        Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 22. november 2018

        Dagsordenspunkt

        Møde i salen

        2. behandling

        2018-11-27

        Sagstrin

        3. behandling

        3. behandling

        Behandlet/Vedtaget

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Sagstrin

         Lovforslag som vedtaget

         Lovforslag som vedtaget

         Endelig

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • Dokumenter

          • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. november 2018
           2018-11-27
           • PDF AX22089 (2018-11-27)
          • Afstemning

           Afstemning 31 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

           Forslaget blev vedtaget. For stemte 96 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 0.

           S
           DF
           V
           Ø
           LA
           EL
           RV
           SF
           KF
           IA
           JF
           NQ
           T
           Sagsdokument

           Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. november 2018

           2018-10-22

           Sagsdokument

           Bilag 3

           Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

           2018-11-01

           Sagsdokument

           Spørgsmål 3

           L 63 - svar på spm. 3 om, hvilke typer medicin, der vil blive omfattet af muligheden for genordination, fra sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 4

           L 63 - svar på spm. 4 om det fortsat er ministerens forventning, at ordningen med genordination af receptpligtig medicin kan være til gavn for ca. 350.000 borgere årligt, når den er fuldt udbygget i 2022, fra sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 5

           L 63 - svar på spm. 5 om ministeren vil udføre en alternativ beregning for, hvor mange borgere, som kan tænkes at benytte sig af genordinationsordningen af receptpligtig medicin med udgangspunkt i statistik for genordination via lægevagten i de forgangne år, fra sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 6

           L 63 - svar på spm. 6 om ministeren ikke har tillid til, at lægerne i øvrigt udnytter muligheden for, at de patienter, som lægerne finder kan have fordel af dosisdispensering også ordineres denne mulighed, fra sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 9

           L 63 - svar på spm. 9 om der findes undersøgelser af, hvor mange patienter, der er taget ud af dosisdispensering, og hvor meget det har kostet samfundet i form af medicin, der må kasseres, fra sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 7

           L 63 - svar på spm. 7 om det indgår i behandlerfarmaceuternes uddannelse, at de skal kunne kvalitetssikre patienternes samlede behandling før opstart af dosisdispensering, fra sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 8

           L 63 - svar på spm. 8 om ministeren vil tage initiativ til at der gennemføres en analyse af årsagerne til fejl og utilsigtede hændelser som følge af dosisdispensering, fra sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 10

           L 63 - svar på spm. 10 om, at både kommuner og apotekere vil have en økonomisk interesse i, at øge antallet af patienter med dosisdispensering. Vil ministeren oplyse, om ministeren er tryg ved, at kommuner fremover kan henvende sig til apotekerne med ønske herom frem for at henvende sig til patientens læge, fra sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 11

           L 63 - svar på spm. 11 om færre besøg af hjemmesygeplejen til de kroniske patienter vil være i overensstemmelse med lovforslagets formål om at styrke patientsikkerheden og understøtte sundhedsvæsenets fortsatte udvikling af service, fra sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 12

           L 63 - svar på spm. 12 om ministeren vil give tilsagn om, at ministeriet vil undersøge Dansk Sygeplejeråds forslag om en bredere ordinationsret for andre grupper af sundhedspersoner, herunder f.eks. sygeplejersker, fra sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 18

           L 63 - svar på spm. 18 om ministeren er indstillet på, at etablering af opgavespecifik autorisation af behandlingsfarmaceuter skal ske som en forsøgsordning, som evalueres f.eks. to år efter ikrafttræden, fra sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 19

           L 63 - svar på spm. 19 om ministeren vil forholde sig til, at flere borgere efterhånden får flere og flere små regninger på deres medicin, da det koster penge at få det dosispakket, penge at få medicinen på et udleveringsted eller at få det sendt, fra sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 20

           L 63 - svar på spm. 20 om, hvor mange borgere der får en ekstraregning på grund af gebyr på udlevering samt dosispakning , fra sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Bilag 5

           Ændringsforslag, fra sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 21

           L 63 - svar på spm. 21 om grunden til, at ministeren ikke vil sikre autorisation til alle farmaceuter og farmakonomer, fra sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 22

           L 63 - svar på spm. 22 om teknisk bistand til et ændringsforslag der medfører, at alle farmaceuter og farmakonomer autoriseres, fra sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 2

           L 63 - svar på spm. 2 om, hvilke krav til danske sprogfærdigheder, som stilles til hhv. EU- og EØS-statsborgere eller borgere som er uddannede i EU/EØS, som ønsker dansk autorisation som ambulancebehandler, og til statsborgere og/eller uddannede i lande uden for EU/EØS, fra sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 13

           L 63 - svar på spm. 13 om kommentar til Lægeforeningens forslag, som har til formål at sikre, at der ikke iværksættes tilsynssanktioner over for den enkelte sundhedsperson, når der er tale om forhold, som skyldes, at driftsherren ikke lever op til sit organisatoriske ansvar, fra sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 17

           L 63 - svar på spm. 17 om ministeren mener, at reglerne, som Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn efter, burde være anderledes eller mere tydelige, fra sundhedsministeren

           2018-10-10

           Sagsdokument

           Spørgsmål 1

           Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/10-18 fra Ove Kjær Kristensen, Vejle Ø, til sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 2

           Spm. om krav om danske sprogfærdigheder til EU- og EØS-statsborgere, til borgere, som er uddannet i EU/EØS, og til statsborgere og/eller uddannede i lande uden for EU/EØS, som alle ønsker dansk autorisation som ambulancebehandler, til sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 3

           Spm. om, hvilke typer medicin der vil blive omfattet af muligheden for genordination, til sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Bilag 2

           Henvendelse af 8/10-18 fra Ove Kjær Kristensen, Vejle Ø

           2018-10-11

           Sagsdokument

           Spørgsmål 4

           Spm., om det fortsat er ministerens forventning, at ordningen med genordination af receptpligtig medicin kan være til gavn for ca. 350.000 borgere årligt, når den er fuldt udbygget i 2022, til sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 5

           Spm. om en alternativ beregning af, hvor mange borgere der kan tænkes at benytte sig af genordinationsordningen af receptpligtig medicin, med udgangspunkt i statistikken over genordination via lægevagten i de forgangne år, til sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 6

           Spm., om ministeren ikke har tillid til, at lægerne trods problemer med det Fælles Medicinkort (FMK) udnytter muligheden for at ordinere dosisdispenseret medicin til de patienter, som kan have fordel af dosisdispensering, til sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 7

           Spm., om det indgår i behandlerfarmaceuternes uddannelse, at de skal kunne kvalitetssikre patienternes samlede behandling, før de starter dosisdispensering, til sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 8

           Spm., om ministeren vil tage initiativ til, at der gennemføres en analyse af årsagerne til fejl og utilsigtede hændelser som følge af dosisdispensering, til sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 9

           Spm., om der findes undersøgelser af, hvor mange patienter der er taget ud af dosisdispensering, og hvor meget det har kostet samfundet i form af medicin, der må kasseres, til sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 10

           Spm., om ministeren er tryg ved, at kommuner fremover kan henvende sig til apotekerne for at få mere dosisdispensering, da både kommuner og apotekere vil have en økonomisk interesse i at øge antallet af patienter med dosisdispensering, til sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 11

           Spm., om færre besøg af hjemmesygeplejen hos de kroniske patienter vil være i overensstemmelse med lovforslagets formål om at styrke patientsikkerheden og understøtte sundhedsvæsenets fortsatte udvikling af service, til sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 12

           Spm., om ministeren vil give tilsagn om, at ministeriet vil undersøge Dansk Sygeplejeråds forslag om en bredere ordinationsret for andre grupper, f.eks. sygeplejersker, og undersøge mulighederne for at adskille ordination og receptskrivning, til sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 13

           Spm. om kommentar til Lægeforeningens forslag om at sikre, at der ikke iværksættes tilsynssanktioner over for den enkelte sundhedsperson, når en eventuel sanktion skyldes, at driftsherren ikke lever op til sit organisatoriske ansvar, til sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 14

           Spm. om Lægeforeningens forslag om, at en forpligtelse til at indhente relevante oplysninger til brug for sagsoplysningen bør fremgå direkte af lovgivningen, og at organisationsansvaret inddrages i vurderingen af professionsansvaret, til sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 15

           Spm. om, hvilke erfaringer Styrelsen for Patientsikkerhed har med at inddrage de organisatoriske forhold i en tilsynssag, til sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 16

           Spm., om lovforslaget giver sundhedspersoner sikkerhed for, at det organisatoriske ansvar i sager om fejl undersøges i det konkrete hændelsesforløb, til sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 17

           Spm., om reglerne, som Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn efter, burde være anderledes eller mere tydelige, til sundhedsministeren

           2018-10-17

           Sagsdokument

           Spørgsmål 18

           Spm., om etablering af opgavespecifik autorisation af behandlingsfarmaceuter skal ske som en forsøgsordning, som evalueres efter f.eks. 2 år, til sundhedsministeren

           2018-11-12

           Sagsdokument

           Spørgsmål 5

           L 63 - supplerende svar på spm. 5 om en alternativ beregning af, hvor mange borgere der kan tænkes at benytte sig af genordinationsordningen af receptpligtig medicin, med udgangspunkt i statistikken over genordination via lægevagten i de forgangne år, fra sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Bilag 7

           2. udkast til betænkning

           2018-10-24

           Sagsdokument

           Bilag 4

           Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

           2018-11-20

           Sagsdokument

           Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 13. november 2018

           Sagsdokument

           Bilag 8

           Betænkning afgivet den 13. november 2018

           2018-12-18

           Sagsdokument

           Spørgsmål 19

           L 63 - supplerende svar på spm. 19 om ministeren vil forholde sig til, at flere borgere efterhånden får flere og flere små regninger på deres medicin, da det koster penge at få det dosispakket, penge at få medicinen på et udleveringsted eller at få det sendt, fra sundhedsministeren