Valget.dk
77295
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Indførelse af forsøgsordning med risikodeling i medicintilskudssystemet).

Formålet med forslaget er at styrke patienternes lette adgang til tilskud til receptpligtige lægemidler og give patienterne mulighed for hurtigere og nemmere ibrugtagning af nye og innovative lægemidler. Forslaget er et af initiativerne i regeringens vækstplan for life science, der blev lanceret marts 2018. Endvidere afspejler forslaget også anbefalingerne fra arbejdsgruppen, der gennemførte et serviceeftersyn af medicintilskudssystemet i 2017.

Med lovforslaget foreslås det, at der indføres en 3-årig forsøgsordning, hvor Lægemiddelstyrelsen får mulighed for at meddele et receptpligtigt lægemiddel generelt klausuleret tilskud på vilkår om risikodeling.

Det foreslås, at sundhedsministeren i folketingsåret 2021-2022 fremsætter forslag om revision af de ændringer af sundhedsloven, som er indeholdt i lovforslaget. Det betyder, at forsøgsordningen skal evalueres, forud for at sundhedsministeren i folketingsåret 2021-2022 fremsætter lovforslag om revision af de ændringer af sundhedsloven, som er indeholdt i lovforslaget.

lægemidler og apoteker (Sagsområde)Sundhedsvæsen 38 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-10-04

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (4. oktober 2018)
   2018-10-04
   • PDF CN776 (2018-10-04)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Sagsdokument

    Fremsat den 4. oktober 2018 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)

    Sagsdokument

    Skriftlig fremsættelse (4. oktober 2018)

    Sagsdokument

    Bilag 1

    Høringssvar og høringsnotat, fra sundhedsministeren

    2018-10-09

    Sagstrin

    1. behandling

    1. behandling

    Behandlet/Henvist til udvalg

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Ordfører Flemming Møller Mortensen
    • Ordfører Liselott Blixt
    • Ordfører Jane Heitmann
    • Ordfører Stine Brix
    • Ordfører May-Britt Kattrup
    • Ordfører Kirsten Normann Andersen
    • Ordfører Erik Lund
    • Minister sundhedsministeren
    • Ordfører René Gade
    • 2018-10-26

     Sagstrin

     Frist for spørgsmål

     Frist for spørgsmål

     Konfirmeret

     2018-11-02

     Sagstrin

     Frist for svar

     Frist for svar

     Konfirmeret
     Sagsdokument

     Spørgsmål 1

     L 64 - svar på spm. 1, om ministeren vil se nærmere på, om den foreslåede forsøgsordning med risikodeling i medicintilskud kan indeholde flere lægemidler end to, fra sundhedsministeren

     2018-11-06

     Sagstrin

     Politisk drøftelse

     Politisk drøftelse

     Konfirmeret
     Sagsdokument

     Bilag 5

     Udkast til betænkning

     2018-11-09

     Sagstrin

     Frist for politiske bemærkninger

     Frist for politiske bemærkninger

     Konfirmeret

     2018-11-13

     Sagstrin

     Betænkning

     Betænkning

     Betænkning afgivet

     2018-11-08

     Sagstrin

     Frist for ændringsforslag

     Frist for ændringsforslag

     Konfirmeret

     2018-11-22

     Sagstrin

     2. behandling

     2. behandling

     Behandlet/Direkte til 3. beh.

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Sagstrin

      Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

      Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

      Endelig

      Dokumenter

      • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 22. november 2018
       2018-11-22
      • Sagsdokument

       Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 22. november 2018

       Dagsordenspunkt

       Møde i salen

       2. behandling

       2018-11-27

       Sagstrin

       3. behandling

       3. behandling

       Behandlet/Vedtaget

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • Sagstrin

        Lovforslag som vedtaget

        Lovforslag som vedtaget

        Endelig

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Dokumenter

         • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. november 2018
          2018-11-27
          • PDF AX22084 (2018-11-27)
         • Afstemning

          Afstemning 32 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

          Forslaget blev vedtaget. For stemte 105 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

          S
          DF
          V
          Ø
          LA
          EL
          RV
          SF
          KF
          IA
          JF
          NQ
          T
          Sagsdokument

          Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. november 2018

          2018-10-22

          Sagsdokument

          Bilag 2

          Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2018-10-24

          Sagsdokument

          Bilag 3

          Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2018-10-31

          Sagsdokument

          Bilag 4

          Ændringsforslag, fra sundhedsministeren

          2018-11-12

          Sagsdokument

          Bilag 6

          Ændringsforslag, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Bilag 7

          2. udkast til betænkning

          2018-10-17

          Sagsdokument

          Spørgsmål 1

          Spm., om ministeren vil se nærmere på, om den foreslåede forsøgsordning med risikodeling i medicintilskud kan indeholde flere lægemidler end to, til sundhedsministeren

          2018-11-07

          Sagsdokument

          Spørgsmål 1

          L 64 - supplerende svar på spm. 1, om ministeren vil se nærmere på, om den foreslåede forsøgsordning med risikodeling i medicintilskud kan indeholde flere lægemidler end to, fra sundhedsministeren

          2018-11-20

          Sagsdokument

          Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 13. november 2018

          Sagsdokument

          Bilag 8

          Betænkning afgivet den 13. november 2018