Valget.dk
77296
Delt

Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år. (Flytning af inspektionsopgaver fra Lægemiddelstyrelsen til Sikkerhedsstyrelsen og tilførsel af kontrolopgave til Sikkerhedsstyrelsen).

Som del af Bedre Balance II, hvorved statslige arbejdspladser placeres tættere på borgere og virksomheder, foreslås det med lovforslaget, at Sikkerhedsstyrelsen overtager visse opgaver med kontrol af salg med håndkøbslægemidler, og at Sikkerhedsstyrelsen desuden fremadrettet varetager supplerende kontrol af salg af tobak og alkohol i forlængelse af den kontrolvirksomhed, som styrelsen allerede varetager på tobaksområdet. Samtidig foreslås en fordobling af bødestørrelserne.

rygning og rusmiddelbrug (Sagsområde)Sundhedsvæsen 44 (Lovsagsnavn)Næringsvæsen 7 (Lovsagsnavn)Sundhedsvæsen 45 (Lovsagsnavn)

2018-10-04

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (4. oktober 2018)
   2018-10-04
   • PDF CN771 (2018-10-04)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 4. oktober 2018 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)
     2018-10-04
    • Sagsdokument

     Fremsat den 4. oktober 2018 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)

     Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (4. oktober 2018)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringssvar og høringsnotat, fra sundhedsministeren

     2018-10-09

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Flemming Møller Mortensen
     • Ordfører Jane Heitmann
     • Ordfører Liselott Blixt
     • Ordfører Stine Brix
     • Ordfører May-Britt Kattrup
     • Ordfører Kirsten Normann Andersen
     • Ordfører Erik Lund
     • Minister sundhedsministeren
     • Ordfører René Gade
     • 2018-10-26

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2018-11-02

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 2

      L 65 - svar på spm. 2 om, hvorfor aldersgrænsen for salg af e-cigaretter ikke er omfattet af lovforslaget, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 6

      L 65 - svar på spm. 6 om, hvordan andelen af børn og unge under 18 år, der ryger, har udviklet sig de sidste 5 år, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 4

      L 65 - svar på spm. 4, om ministeren er indstillet på at se nærmere på muligheden for, at man i en periode skal bede om at se id ved køb af cigaretter, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      L 65 - svar på spm. 1 om, hvor mange årlige kontrolbesøg Sikkerhedsstyrelsen som minimum vil foretage i forhold til iagttagelse af aldersgrænsen for salg af alkohol og tobak, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 7

      L 65 - svar på spm. 7, om ministeren har været i dialog med f.eks. Coop og Salling om, hvorvidt de efter at have dækket cigaretterne i butikkerne til kan indføre et krav om alderslegitimation ved salg af cigaretter, til sundhedsministeren

      2018-11-06

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Bilag 4

      Udkast til betænkning

      Sagsdokument

      Spørgsmål 8

      Spm. om teknisk bistand til ændringsforslag, der medfører, at aldersgrænsen for salg af tobak og alkohol også omfatter salg af elektriske cigaretter, til sundhedsministeren

      2018-11-09

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Bilag 5

      Ændringsforslag, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 8

      L 65 - svar på spm. 8 om teknisk bistand til ændringsforslag, der medfører, at aldersgrænsen for salg af tobak og alkohol også omfatter salg af elektriske cigaretter, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 9

      Spm. om, hvorfor ministeren nu vurderer, at det vil koste mere at medtage kontrol med aldersgrænsen ift. salg af e-cigaretter, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 10

      Spm. om, hvorfor regeringen med finanslovsforslaget for 2019 foreslår en svækkelse af Sikkerhedsstyrelsens kontrol med e-cigaretter, til sundhedsministeren

      2018-11-13

      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet
      Sagsdokument

      Spørgsmål 9

      L 65 - svar på spm. 9 om, hvorfor ministeren nu vurderer, at det vil koste mere at medtage kontrol med aldersgrænsen ift. salg af e-cigaretter, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 10

      L 65 - svar på spm. 10 om, hvorfor regeringen med finanslovsforslaget for 2019 foreslår en svækkelse af Sikkerhedsstyrelsens kontrol med e-cigaretter, fra sundhedsministeren

      2018-11-08

      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret

      2018-11-22

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Dagsordenspunkt

       Møde i salen

       2. behandling

       2018-11-20

       Sagsdokument

       Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 13. november 2018

       Sagsdokument

       Bilag 8

       Betænkning afgivet den 13. november 2018

       2018-10-24

       Sagsdokument

       Bilag 3

       Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

       2018-10-10

       Sagsdokument

       Spørgsmål 2

       Spm. om, hvorfor aldersgrænsen for salg af e-cigaretter ikke er omfattet af lovforslaget, til sundhedsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 1

       Spm. om, hvor mange årlige kontrolbesøg Sikkerhedsstyrelsen som minimum vil foretage i forhold til iagttagelse af aldersgrænsen for salg af alkohol og tobak, til sundhedsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 3

       Spm. om, hvad den faglige begrundelse for at flytte kontrollen med håndkøbslægemidler fra Lægemiddelstyrelsen til Sikkerhedsstyrelsen er, til sundhedsministeren

       2018-10-17

       Sagsdokument

       Spørgsmål 4

       Spm., om ministeren er indstillet på at se nærmere på muligheden for, at man i en periode skal bede om at se id ved køb af cigaretter, til sundhedsministeren

       2018-10-25

       Sagsdokument

       Spørgsmål 7

       Spm., om ministeren har været i dialog med f.eks. Coop og Salling om, hvorvidt de efter at have dækket cigaretterne i butikkerne til kan indføre et krav om alderslegitimation ved salg af cigaretter, til sundhedsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 6

       Spm. om, hvordan andelen af børn og unge under 18 år, der ryger, har udviklet sig de sidste 5 år, til sundhedsministeren

       2018-10-22

       Sagsdokument

       Bilag 2

       Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

       Sagsdokument

       Spørgsmål 5

       Spm. om teknisk bistand til ændringsforslag om, at den del af forslaget, der vedrører flytning af kontrol med salg af håndkøbslægemidler i detailhandelen, udgår af forslaget, til sundhedsministeren

       2018-10-29

       Sagsdokument

       Spørgsmål 3

       L 65 - svar på spm. 3 om, hvad den faglig begrundelse for at flytte kontrollen med håndkøbslægemidler fra Lægemiddelstyrelsen til Sikkerhedsstyrelsen er, fra sundhedsministeren

       2018-11-01

       Sagsdokument

       Spørgsmål 5

       L 65 - svar på spm. 5 om teknisk bistand til ændringsforslag om, at den del af forslaget, der vedrører flytning af kontrol med salg af håndkøbslægemidler i detailhandelen, udgår af forslaget, til sundhedsministeren

       2018-11-12

       Sagsdokument

       Bilag 6

       2. udkast til betænkning

       2018-11-19

       Sagsdokument

       Bilag 7

       Ændringsforslag, fra sundhedsministeren