Valget.dk
77968
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler. (Flytning af inspektionsopgaver fra Lægemiddelstyrelsen til Sikkerhedsstyrelsen).

lægemidler og apoteker (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-11-22

Sagstrin

2. behandling

2. behandling

Behandlet/Direkte til 3. beh.

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

  Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

  Endelig

  Dokumenter

  • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 22. november 2018
   2018-11-22
  • Sagsdokument

   Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 22. november 2018

   2018-11-27

   Sagstrin

   3. behandling

   3. behandling

   Behandlet/Vedtaget

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Sagstrin

    Lovforslag som vedtaget

    Lovforslag som vedtaget

    Endelig

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Afstemning

     Afstemning 33 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

     Forslaget blev vedtaget. For stemte 92 (S, DF, V, LA, ALT, RV og KF), imod stemte 13 (EL og SF), hverken for eller imod stemte 0.

     S
     DF
     V
     Ø
     LA
     EL
     RV
     SF
     KF
     IA
     JF
     NQ
     T
     Sagsdokument

     Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. november 2018

     2018-10-04

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringssvar og høringsnotat, fra sundhedsministeren

     2018-10-24

     Sagsdokument

     Bilag 3

     Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

     2018-11-02

     Sagsdokument

     Spørgsmål 2

     L 65 - svar på spm. 2 om, hvorfor aldersgrænsen for salg af e-cigaretter ikke er omfattet af lovforslaget, fra sundhedsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 6

     L 65 - svar på spm. 6 om, hvordan andelen af børn og unge under 18 år, der ryger, har udviklet sig de sidste 5 år, til sundhedsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 4

     L 65 - svar på spm. 4, om ministeren er indstillet på at se nærmere på muligheden for, at man i en periode skal bede om at se id ved køb af cigaretter, til sundhedsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 1

     L 65 - svar på spm. 1 om, hvor mange årlige kontrolbesøg Sikkerhedsstyrelsen som minimum vil foretage i forhold til iagttagelse af aldersgrænsen for salg af alkohol og tobak, fra sundhedsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 7

     L 65 - svar på spm. 7, om ministeren har været i dialog med f.eks. Coop og Salling om, hvorvidt de efter at have dækket cigaretterne i butikkerne til kan indføre et krav om alderslegitimation ved salg af cigaretter, til sundhedsministeren

     2018-10-10

     Sagsdokument

     Spørgsmål 2

     Spm. om, hvorfor aldersgrænsen for salg af e-cigaretter ikke er omfattet af lovforslaget, til sundhedsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 1

     Spm. om, hvor mange årlige kontrolbesøg Sikkerhedsstyrelsen som minimum vil foretage i forhold til iagttagelse af aldersgrænsen for salg af alkohol og tobak, til sundhedsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 3

     Spm. om, hvad den faglige begrundelse for at flytte kontrollen med håndkøbslægemidler fra Lægemiddelstyrelsen til Sikkerhedsstyrelsen er, til sundhedsministeren

     2018-10-17

     Sagsdokument

     Spørgsmål 4

     Spm., om ministeren er indstillet på at se nærmere på muligheden for, at man i en periode skal bede om at se id ved køb af cigaretter, til sundhedsministeren

     2018-10-25

     Sagsdokument

     Spørgsmål 7

     Spm., om ministeren har været i dialog med f.eks. Coop og Salling om, hvorvidt de efter at have dækket cigaretterne i butikkerne til kan indføre et krav om alderslegitimation ved salg af cigaretter, til sundhedsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 6

     Spm. om, hvordan andelen af børn og unge under 18 år, der ryger, har udviklet sig de sidste 5 år, til sundhedsministeren

     2018-10-22

     Sagsdokument

     Bilag 2

     Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

     Sagsdokument

     Spørgsmål 5

     Spm. om teknisk bistand til ændringsforslag om, at den del af forslaget, der vedrører flytning af kontrol med salg af håndkøbslægemidler i detailhandelen, udgår af forslaget, til sundhedsministeren

     2018-10-29

     Sagsdokument

     Spørgsmål 3

     L 65 - svar på spm. 3 om, hvad den faglig begrundelse for at flytte kontrollen med håndkøbslægemidler fra Lægemiddelstyrelsen til Sikkerhedsstyrelsen er, fra sundhedsministeren

     2018-11-01

     Sagsdokument

     Spørgsmål 5

     L 65 - svar på spm. 5 om teknisk bistand til ændringsforslag om, at den del af forslaget, der vedrører flytning af kontrol med salg af håndkøbslægemidler i detailhandelen, udgår af forslaget, til sundhedsministeren

     2018-11-06

     Sagsdokument

     Bilag 4

     Udkast til betænkning

     Sagsdokument

     Spørgsmål 8

     Spm. om teknisk bistand til ændringsforslag, der medfører, at aldersgrænsen for salg af tobak og alkohol også omfatter salg af elektriske cigaretter, til sundhedsministeren

     2018-11-09

     Sagsdokument

     Bilag 5

     Ændringsforslag, fra sundhedsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 8

     L 65 - svar på spm. 8 om teknisk bistand til ændringsforslag, der medfører, at aldersgrænsen for salg af tobak og alkohol også omfatter salg af elektriske cigaretter, fra sundhedsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 9

     Spm. om, hvorfor ministeren nu vurderer, at det vil koste mere at medtage kontrol med aldersgrænsen ift. salg af e-cigaretter, til sundhedsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 10

     Spm. om, hvorfor regeringen med finanslovsforslaget for 2019 foreslår en svækkelse af Sikkerhedsstyrelsens kontrol med e-cigaretter, til sundhedsministeren

     2018-11-12

     Sagsdokument

     Bilag 6

     2. udkast til betænkning

     2018-11-13

     Sagsdokument

     Spørgsmål 9

     L 65 - svar på spm. 9 om, hvorfor ministeren nu vurderer, at det vil koste mere at medtage kontrol med aldersgrænsen ift. salg af e-cigaretter, fra sundhedsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 10

     L 65 - svar på spm. 10 om, hvorfor regeringen med finanslovsforslaget for 2019 foreslår en svækkelse af Sikkerhedsstyrelsens kontrol med e-cigaretter, fra sundhedsministeren

     2018-11-19

     Sagsdokument

     Bilag 7

     Ændringsforslag, fra sundhedsministeren

     2018-11-20

     Sagsdokument

     Bilag 8

     Betænkning afgivet den 13. november 2018