Valget.dk
77243
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om Visitdenmark. (Ændringer af sammensætningen af Det Nationale Turismeforum, overflytning af turismeudviklingsselskaber til staten samt styrket koordination af international markedsføring).

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en forenkling af den offentlige turismefremmeindsats med henblik på at understøtte stærke destinationer og bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen samt en mere effektiv anvendelse af de offentlige turismefremmemidler.

Lovforslaget følger sammen med det kommende forslag til ny lov om erhvervsfremme op på ”Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet” mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti fra maj 2018. Lovforslaget følger også op på Det Nationale Turismeforums anbefalinger til, hvordan de offentlige turismefremmemidler kan anvendes mere effektivt.

Lovforslaget indeholder på baggrund af den politiske aftale, hvor det fremgår, at regionerne fremover ikke skal varetage egne turismefremmeaktiviteter, forslag til en række ændringer i sammensætningen af Det Nationale Turismeforum og i benævnelsen af turismeudviklingsselskaber, som overgår til staten.

Lovforslaget skaber endvidere hjemmel til fastsættelse af nærmere regler for koordination af international markedsføring med henblik på at kunne følge op på det arbejde om styrkelse af koordinationen af den internationale markedsføring, der sættes i gang som følge af den politiske aftale.

Loven træder i kraft den 1. januar 2019

Næringsvæsen 56 (Lovsagsnavn)turisme og oplevelsesøkonomi (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-10-09

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (9. oktober 2018)
   2018-10-09
   • PDF CQ652 (2018-10-09)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 9. oktober 2018 af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov)
     2018-10-09
    • Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (9. oktober 2018)

     Sagsdokument

     Fremsat den 9. oktober 2018 af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringssvar og høringsnotat, fra erhvervsministeren

     2018-11-08

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Thomas Jensen
     • Ordfører Hans Kristian Skibby
     • Ordfører Torsten Schack Pedersen
     • Ordfører May-Britt Kattrup
     • Ordfører Rasmus Nordqvist
     • Ordfører Lisbeth Bech Poulsen
     • Ordfører Anders Johansson
     • Minister erhvervsministeren
     • Ordfører Henning Hyllested
     • Ordfører Andreas Steenberg
     • Sagsdokument

      Bilag 2

      Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

      Dagsordenspunkt

      Møde i salen

      1. behandling

      2018-11-21

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2018-11-28

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret

      2018-12-06

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      2018-12-05

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Bilag 5

      Ændringsforslag fra erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      L 67- svar på spm. 1 om kommentar til henvendelsen af 9/11-18 fra Region Midtjylland, Region Nordjylland Vækstforum og Syddansk Vækstforum om behovet for fortsat at sikre gode rammer for vækst i hele landet, fra erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Bilag 6

      2. udkast til betænkning

      2018-11-30

      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret

      2018-12-11

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagstrin

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Endelig

       Dokumenter

       • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. december 2018
        2018-12-11
       • Afstemning

        Afstemning 86 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

        Forslaget blev forkastet. For stemte 5 (RV), imod stemte 53 (DF, V, LA og KF), hverken for eller imod stemte 46 (S, EL, ALT og SF).

        S
        DF
        V
        Ø
        LA
        EL
        RV
        SF
        KF
        IA
        JF
        NQ
        T
        Sagsdokument

        Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. december 2018

        2018-12-13

        Sagstrin

        3. behandling

        3. behandling

        Behandlet/Vedtaget

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Sagstrin

         Lovforslag som vedtaget

         Lovforslag som vedtaget

         Endelig

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • Dokumenter

          • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018
           2018-12-13
           • PDF AX22317 (2018-12-13)
          • Afstemning

           Afstemning 112 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

           Forslaget blev vedtaget. For stemte 52 (DF, V, LA og KF), imod stemte 51 (S, EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.

           S
           DF
           V
           Ø
           LA
           EL
           RV
           SF
           KF
           IA
           JF
           NQ
           T
           Sagsdokument

           Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018

           2018-11-20

           Sagsdokument

           Bilag 3

           Henvendelse af 9/11-18 fra Region Midtjylland, Region Nordjylland Vækstforum og Syddansk Vækstforum om behovet for fortsat at sikre gode rammer for vækst i hele landet

           Sagsdokument

           Spørgsmål 1

           Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/11-18 fra Region Midtjylland, Region Nordjylland Vækstforum og Syddansk Vækstforum om behovet for fortsat at sikre gode rammer for vækst i hele landet, til erhvervsministeren

           2018-11-29

           Sagsdokument

           Bilag 4

           Udkast til betænkning

           2018-12-07

           Sagsdokument

           Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 6. december 2018

           Sagsdokument

           Bilag 7

           Betænkning afgivet 6/12-18