Valget.dk
77244
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. (Ændringer af indstillingsretten af midler fra EU’s Regionalfond og Socialfond m.v.).

Formålet med lovforslaget er at indarbejde administrationen af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond i det nye erhvervsfremmesystem. Lovforslaget følger således sammen med forslag til ny erhvervsfremmelov (L 73) op på ”Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti fra maj 2018.

Lovforslaget medfører, at regionerne ikke længere har adgang til at medfinansiere erhvervsfremmeaktiviteter, og at udmøntningen af midlerne fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond overføres fra de regionale vækstfora til den nye Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Som følge af forslaget til ny erhvervsfremmelov (L 73), der nedlægger Danmarks Vækstråd, indeholder lovforslaget endvidere bestemmelser om, at Erhvervsfremmebestyrelsen overtager udmøntningen af de strukturfondsmidler, der hidtil har været udmøntet af erhvervsministeren efter høring af Danmarks Vækstråd. Regionerne beholder muligheden for at medfinansiere projekter om kvalificeret arbejdskraft under Den Europæiske Socialfond.

Loven skal træde i kraft den 1. januar 2019.

Kommunalvæsen 38 (Lovsagsnavn)ARBEJDSFORHOLD 7A (Lovsagsnavn)turisme og oplevelsesøkonomi (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-10-09

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Sagsdokument

   Skriftlig fremsættelse (9. oktober 2018)

   Sagsdokument

   Fremsat den 9. oktober 2018 af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov)

   Sagsdokument

   Bilag 1

   Høringssvar og høringsnotat, fra erhvervsministeren

   2018-11-08

   Sagstrin

   1. behandling

   1. behandling

   Behandlet/Henvist til udvalg

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Ordfører Thomas Jensen
   • Ordfører Hans Kristian Skibby
   • Ordfører Torsten Schack Pedersen
   • Ordfører May-Britt Kattrup
   • Ordfører Rasmus Nordqvist
   • Ordfører Lisbeth Bech Poulsen
   • Ordfører Anders Johansson
   • Minister erhvervsministeren
   • Ordfører Henning Hyllested
   • Ordfører Andreas Steenberg
   • Sagsdokument

    Bilag 2

    Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

    Dagsordenspunkt

    Møde i salen

    1. behandling

    2018-11-21

    Sagstrin

    Frist for spørgsmål

    Frist for spørgsmål

    Konfirmeret

    2018-11-28

    Sagstrin

    Frist for svar

    Frist for svar

    Konfirmeret

    2018-12-06

    Sagstrin

    Politisk drøftelse

    Politisk drøftelse

    Konfirmeret
    Sagstrin

    Betænkning

    Betænkning

    Betænkning afgivet

    2018-11-30

    Sagstrin

    Frist for ændringsforslag

    Frist for ændringsforslag

    Konfirmeret

    2018-12-11

    Sagstrin

    2. behandling

    2. behandling

    Behandlet/Direkte til 3. beh.

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • 2018-12-13

     Sagstrin

     3. behandling

     3. behandling

     Behandlet/Vedtaget

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Sagstrin

      Lovforslag som vedtaget

      Lovforslag som vedtaget

      Endelig

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Dokumenter

       • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018
        2018-12-13
        • PDF AX22309 (2018-12-13)
       • Afstemning

        Afstemning 113 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

        Forslaget blev vedtaget. For stemte 52 (DF, V, LA og KF), imod stemte 50 (S, EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.

        S
        DF
        V
        Ø
        LA
        EL
        RV
        SF
        KF
        IA
        JF
        NQ
        T
        Sagsdokument

        Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018

        2018-12-03

        Sagsdokument

        Bilag 3

        Udkast til betænkning

        2018-12-07

        Sagsdokument

        Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 6. december 2018

        Sagsdokument

        Bilag 4

        Betænkning afgivet 6/12-18