Valget.dk
77480
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik. (Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb).

Med loven indsættes en bestemmelse i lov om sygedagpenge og i lov om aktiv socialpolitik, som regulerer arbejdsgiverens ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren, der indgår i en sag i kommunen eller i Ankestyrelsen.

Udgangspunktet er, at arbejdsgiveren ikke efter forvaltningslovens §§ 9, 19 og 24 skal have ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige eller lægelige oplysninger, der indgår i en sag om refusion af sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse, selv om arbejdsgiveren er part i sagen.

Arbejdsgiveren skal dog fortsat have ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren, hvis oplysningerne er af væsentlig betydning for, at arbejdsgiveren kan varetage sine økonomiske interesser i en sag om helt eller delvis afslag på refusion. Dette gælder dog ikke, hvis der er afgørende hensyn til lønmodtagers interesse i hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter.

På denne måde søges sikret en bedre balance mellem på den ene side lønmodtagerens interesse i at hemmeligholde helbredsmæssige og lægelige oplysninger over for arbejdsgiveren og på den anden side arbejdsgiverens ret til at varetage sin egne interesser i en sag om helt eller delvis afslag på refusion.

Forsikringsvæsen 29 (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 31 (Lovsagsnavn)sygefravær og sygedagpenge (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-10-10

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Sagsdokument

   Skriftlig fremsættelse (10. oktober 2018)

   Sagsdokument

   Fremsat den 10. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen)

   Sagsdokument

   Bilag 1

   Høringsnotat, høringssvar og ligestillingsnotat, fra beskæftigelsesministeren

   2018-10-25

   Sagstrin

   1. behandling

   1. behandling

   Behandlet/Henvist til udvalg

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Ordfører Leif Lahn Jensen
   • Ordfører Bent Bøgsted
   • Ordfører Hans Andersen
   • Ordfører Finn Sørensen
   • Ordfører Laura Lindahl
   • Ordfører Torsten Gejl
   • Ordfører Rasmus Helveg Petersen
   • Ordfører Karsten Hønge
   • Ordfører Erik Lund
   • Minister beskæftigelsesministeren
   • Sagsdokument

    Bilag 2

    Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

    2018-11-19

    Sagstrin

    Frist for spørgsmål

    Frist for spørgsmål

    Konfirmeret

    Aktør

    • Behandles i Beskæftigelsesudvalget
    • 2018-11-20

     Sagstrin

     Frist for svar

     Frist for svar

     Konfirmeret

     Aktør

     • Behandles i Beskæftigelsesudvalget
     • Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      L 69 - svar på spm. 1 om krav på indsigt i helbredsmæssige eller lægelige oplysninger, fra beskæftigelsesministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 5

      L 69 - svar på spm. 5 om, hvilken betydning det har for gyldigheden af en afgørelse om at standse refusionen, fra beskæftigelsesministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 7

      L 69 - svar på spm. 7 om de helbredsmæssige eller lægelige oplysninger, fra beskæftigelsesministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 8

      L 69 - svar på spm. 8 om overtrædelse af persondataloven og/eller forvaltningsloven, hvis en læge eller en anden sundhedsperson til kommunen videregiver helbredsoplysninger eller andre oplysninger, fra beskæftigelsesministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 2

      L 69 - svar på spm. 2, om en arbejdsgiver skal have indsigt i en lægelig oplysning, fra beskæftigelsesministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      L 69 - svar på spm. 3, om en arbejdsgiver skal have indsigt i en vurdering fra lønmodtagerens egen læge, fra beskæftigelsesministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 4

      L 69 - svar på spm. 4, om arbejdsmarkedets parter vil blive inddraget i udarbejdelse af vejledningen til kommunerne, fra beskæftigelsesministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 6

      L 69 - svar på spm. 6, om Ankestyrelsen af egen drift skal påse, at kommunen har givet arbejdsgiveren de helbredsmæssige eller lægelige oplysninger, fra beskæftigelsesministeren

      2018-11-21

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret

      Aktør

      • Behandles i Beskæftigelsesudvalget
      • Sagstrin

       Frist for politiske bemærkninger

       Frist for politiske bemærkninger

       Konfirmeret

       Aktør

       • Behandles i Beskæftigelsesudvalget
       • Sagstrin

        Frist for ændringsforslag

        Frist for ændringsforslag

        Konfirmeret

        Aktør

        • Behandles i Beskæftigelsesudvalget
        • 2018-11-28

         Sagstrin

         Betænkning

         Betænkning

         Betænkning afgivet

         Aktør

         • Behandles i Beskæftigelsesudvalget
         • 2018-12-04

          Sagstrin

          2. behandling

          2. behandling

          Behandlet/Direkte til 3. beh.

          Aktør

          • Behandles i Folketinget
          • Afstemning

           Afstemning 61 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

           Forslaget blev forkastet. For stemte 20 (EL og Christina Egelund (LA), ALT og SF), imod stemte 86 (S, DF, V, LA, RV og KF), hverken for eller imod stemte 0.

           S
           DF
           V
           Ø
           LA
           EL
           RV
           SF
           KF
           IA
           JF
           NQ
           T

           2018-12-06

           Sagstrin

           3. behandling

           3. behandling

           Behandlet/Vedtaget

           Aktør

           • Behandles i Folketinget
           • Sagstrin

            Lovforslag som vedtaget

            Lovforslag som vedtaget

            Endelig

            Aktør

            • Behandles i Folketinget
            • Dokumenter

             • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 6. december 2018
              2018-12-06
             • Afstemning

              Afstemning 74 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

              Forslaget blev vedtaget. For stemte 105 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

              S
              DF
              V
              Ø
              LA
              EL
              RV
              SF
              KF
              IA
              JF
              NQ
              T
              Sagsdokument

              Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 6. december 2018

              Dagsordenspunkt

              Møde i salen

              3. behandling

              2018-11-07

              Sagsdokument

              Bilag 3

              Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

              2018-11-13

              Sagsdokument

              Spørgsmål 1

              Spm. om krav på indsigt i helbredsmæssige eller lægelige oplysninger, til beskæftigelsesministeren

              Sagsdokument

              Spørgsmål 5

              Spm. om, hvilken betydning det har for gyldigheden af en afgørelse om at standse refusionen, til beskæftigelsesministeren

              Sagsdokument

              Spørgsmål 7

              Spm. om de helbredsmæssige eller lægelige oplysninger, til beskæftigelsesministeren

              Sagsdokument

              Spørgsmål 8

              Spm. om overtrædelse af persondataloven og/eller forvaltningsloven, hvis en læge eller en anden sundhedsperson til kommunen videregiver helbredsoplysninger eller andre oplysninger, til beskæftigelsesministeren

              Sagsdokument

              Spørgsmål 2

              Spm., om en arbejdsgiver skal have indsigt i en lægelig oplysning, til beskæftigelsesministeren

              Sagsdokument

              Spørgsmål 3

              Spm., om en arbejdsgiver skal have indsigt i en vurdering fra lønmodtagerens egen læge, til beskæftigelsesministeren

              Sagsdokument

              Spørgsmål 4

              Spm., om arbejdsmarkedets parter vil blive inddraget i udarbejdelse af vejledningen til kommunerne, til beskæftigelsesministeren

              Sagsdokument

              Spørgsmål 6

              Spm., om Ankestyrelsen af egen drift skal påse, at kommunen har givet arbejdsgiveren de helbredsmæssige eller lægelige oplysninger, til beskæftigelsesministeren

              2018-11-23

              Sagsdokument

              Bilag 4

              Udkast til betænkning

              2018-11-29

              Sagsdokument

              Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. november 2018

              Sagsdokument

              Bilag 5

              Betænkning afgivet den 28. november 2018