Valget.dk
77481
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. (Ændringer som følge af gradvis forhøjelse af pensionsalderen i Grønland).

Lovforslaget har til formål at sikre, at udbetalingen af erstatning for tab af erhvervsevne og erstatning for tab af forsørger udmåles for perioden, indtil modtageren får ret til alderspension.

I den gældende lov om arbejdsskadesikring i Grønland ophører disse erstatninger, når modtageren fylder 65 år. Det grønlandske parlament, Inatsisartut, vedtog imidlertid i 2015 inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension, som medfører, at pensionsalderen i Grønland forhøjes fra 65 til 66 år fra den 1. januar 2017 og yderligere fra 66 til 67 år fra den 1. januar 2021. Forhøjelsen af pensionsalderen betyder således, at tilskadekomne og efterladte vil opleve, at erstatningen, der skal dække en tabt lønindtægt eller et tab af forsørger, ophører, før de opnår ret til pension efter inatsisartutloven om alderspension.

Lovforslaget skal derfor sikre, at udbetalingen af erstatning udmåles for perioden, indtil modtageren får ret til alderspension.

erhverv og arbejdsmarked (Sagsområde)Grønland 18 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-10-10

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Sagsdokument

   Fremsat den 10. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen)

   Sagsdokument

   Skriftlig fremsættelse (10. oktober 2018)

   Sagsdokument

   Bilag 1

   Høringsnotat og ligestillingsvurdering, fra beskæftigelsesministeren

   2018-10-25

   Sagstrin

   1. behandling

   1. behandling

   Behandlet/Henvist til udvalg

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Ordfører Karin Gaardsted
   • Ordfører Henrik Brodersen
   • Ordfører Carsten Bach
   • Ordfører Roger Courage Matthisen
   • Ordfører Karsten Hønge
   • Minister beskæftigelsesministeren
   • Ordfører Aaja Chemnitz Larsen
   • Ordfører Aleqa Hammond
   • Ordfører Hans Andersen
   • Ordfører Finn Sørensen
   • 2018-11-02

    Sagstrin

    Frist for spørgsmål

    Frist for spørgsmål

    Konfirmeret

    2018-11-23

    Sagstrin

    Frist for svar

    Frist for svar

    Konfirmeret

    2018-11-28

    Sagstrin

    Betænkning

    Betænkning

    Betænkning afgivet

    2018-11-26

    Sagstrin

    Frist for ændringsforslag

    Frist for ændringsforslag

    Konfirmeret
    Sagsdokument

    Bilag 6

    Udkast til betænkning

    2018-12-04

    Sagstrin

    2. behandling

    2. behandling

    Behandlet/Direkte til 3. beh.

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Sagstrin

     Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

     Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

     Endelig

     Dokumenter

     • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 4. december 2018
      2018-12-04
     • Sagsdokument

      Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 4. december 2018

      2018-12-06

      Sagstrin

      3. behandling

      3. behandling

      Behandlet/Vedtaget

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagstrin

       Lovforslag som vedtaget

       Lovforslag som vedtaget

       Endelig

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • Dokumenter

        • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 6. december 2018
         2018-12-06
        • Afstemning

         Afstemning 76 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

         Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

         S
         DF
         V
         Ø
         LA
         EL
         RV
         SF
         KF
         IA
         JF
         NQ
         T
         Sagsdokument

         Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 6. december 2018

         Dagsordenspunkt

         Møde i salen

         3. behandling

         2018-11-01

         Sagsdokument

         Bilag 3

         Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

         Sagsdokument

         Bilag 4

         Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

         2018-11-20

         Sagsdokument

         Bilag 5

         Ændringsforslag fra beskæftigelsesministeren

         2018-10-11

         Sagsdokument

         Bilag 2

         Beslutningsforslag og ordførerindlæg fra Inatsisartuts behandling af lovforslaget.

         2018-11-29

         Sagsdokument

         Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 28. november 2018

         Sagsdokument

         Bilag 7

         Betænkning afgivet den 28. november 2018