Valget.dk
77483
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger. (Nedsættelse af grundkapital for almene boliger og kapitalindskud for friplejeboliger, differentieret grundkapital for almene familieboliger og udlejning af kommunalt ejede almene ældreboliger som almene ungdomsboliger).

Forslaget nedsætter den kommunale grundkapital til almene boliger fra 14 til 10 pct. i 2019 og 2020 og nedsætter på tilsvarende måde friplejeboligleverandørers kapitalindskud til at opføre friplejeboliger. Forslaget differentierer desuden den kommunale grundkapital i 2019 og 2020 afhængigt af boligstørrelse. Endelig betyder forslaget, at almene ældreboliger i op til 10 år kan udlejes som almene ungdomsboliger ved udlejningsvanskeligheder.

Med lovforslaget kan kommunerne og friplejeboligleverandører planlægge stabilt frem til udgangen af 2020. Formålet med forslaget er desuden at få flere mindre og billigere almene familieboliger og at løse de udlejningsvanskeligheder, som nogle kommuner oplever.

Bygningsvæsen 9 (Lovsagsnavn)lejeboliger (Sagsområde)boliger til særlige grupper (Sagsområde)studie- og ungdomsboliger (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-10-10

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Sagsdokument

   Fremsat den 10. oktober 2018 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen)

   Sagsdokument

   Skriftlig fremsættelse (10. oktober 2018)

   2018-10-23

   Sagstrin

   1. behandling

   1. behandling

   Behandlet/Henvist til udvalg

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Ordfører Kaare Dybvad
   • Ordfører Merete Dea Larsen
   • Ordfører Christina Egelund
   • Ordfører Roger Courage Matthisen
   • Ordfører Anders Johansson
   • Minister transport-, bygnings- og boligministeren
   • Ordfører Hans Andersen
   • Ordfører Henning Hyllested
   • Ordfører Rasmus Helveg Petersen
   • Ordfører Karsten Hønge
   • Sagsdokument

    Bilag 2

    Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

    2018-11-16

    Sagstrin

    Frist for spørgsmål

    Frist for spørgsmål

    Konfirmeret

    2018-11-30

    Sagstrin

    Frist for svar

    Frist for svar

    Konfirmeret

    2018-12-06

    Sagstrin

    Politisk drøftelse

    Politisk drøftelse

    Konfirmeret
    Sagstrin

    Betænkning

    Betænkning

    Betænkning afgivet

    2018-12-03

    Sagstrin

    Frist for politiske bemærkninger

    Frist for politiske bemærkninger

    Konfirmeret
    Sagstrin

    Frist for ændringsforslag

    Frist for ændringsforslag

    Konfirmeret

    2018-12-11

    Sagstrin

    2. behandling

    2. behandling

    Behandlet/Direkte til 3. beh.

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Afstemning

     Afstemning 89 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

     Forslaget blev forkastet. For stemte 15 (EL og ALT), imod stemte 89 (S, DF, V, LA, RV, SF og KF), hverken for eller imod stemte 0.

     S
     DF
     V
     Ø
     LA
     EL
     RV
     SF
     KF
     IA
     JF
     NQ
     T

     2018-12-13

     Sagstrin

     3. behandling

     3. behandling

     Behandlet/Vedtaget

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Sagstrin

      Lovforslag som vedtaget

      Lovforslag som vedtaget

      Endelig

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Dokumenter

       • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018
        2018-12-13
       • Afstemning

        Afstemning 103 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

        Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

        S
        DF
        V
        Ø
        LA
        EL
        RV
        SF
        KF
        IA
        JF
        NQ
        T
        Sagsdokument

        Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018

        2018-10-22

        Sagsdokument

        Bilag 1

        Høringssvar og høringsnotat, fra transport-, bygnings- og boligministeren

        2018-10-24

        Sagsdokument

        Spørgsmål 1

        MFU spm. om, hvorfor det ikke skal være muligt at udleje opførte ældreboliger som ungdomsboliger i mere end 10 år, hvis der er behov for ungdomsboliger lokalt, til transport-, bygnings- og boligudvalget

        Sagsdokument

        Spørgsmål 2

        MFU spm. om, hvor mange ældreboliger kommunerne forventes at ville leje ud som ungdomsboliger, og hvilke kommuner der aktuelt har givet udtryk for, at de har et behov for den form for udlejning, til transport-, bygnings- og boligudvalget

        Sagsdokument

        Spørgsmål 3

        MFU spm., om ændringsforslag, så der ikke bliver en begrænsning på 10 år, så længe de unge lever op til reglerne i almenboliglovens § 52, stk. 1, til transport-, bygnings- og boligudvalget

        Sagsdokument

        Spørgsmål 4

        MFU spm. om, hvilke muligheder der er for, at en kommune kan afhænde ældreboliger, som bruges til ungdomsboliger, til en almen boligorganisation, til transport-, bygnings- og boligudvalget

        2018-10-26

        Sagsdokument

        Bilag 3

        Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        2018-11-15

        Sagsdokument

        Spørgsmål 2

        L 71 - svar på MFU spm. 2 om, hvor mange ældreboliger kommunerne forventes at ville leje ud som ungdomsboliger, og hvilke kommuner der aktuelt har givet udtryk for, at de har et behov for den form for udlejning, fra transport-, bygnings- og boligudvalget

        Sagsdokument

        Spørgsmål 1

        L 71 - svar på MFU spm. 1 om, hvorfor det ikke skal være muligt at udleje opførte ældreboliger som ungdomsboliger i mere end 10 år, hvis der er behov for ungdomsboliger lokalt, fra transport-, bygnings- og boligudvalget

        Sagsdokument

        Spørgsmål 3

        L 71 - svar på MFU spm. 3, om ændringsforslag, så der ikke bliver en begrænsning på 10 år, så længe de unge lever op til reglerne i almenboliglovens § 52, stk. 1, fra transport-, bygnings- og boligudvalget

        Sagsdokument

        Spørgsmål 4

        L 71 - svar på MFU spm. 4 om, hvilke muligheder der er for, at en kommune kan afhænde ældreboliger, som bruges til ungdomsboliger, til en almen boligorganisation, fra transport-, bygnings- og boligudvalget

        2018-12-04

        Sagsdokument

        Bilag 4

        Udkast til betænkning

        2018-12-07

        Sagsdokument

        Betænkning afgivet af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget den 6. december 2018

        Sagsdokument

        Bilag 5

        Betænkning afgivet 6/12-18