Valget.dk
77482
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og forskellige andre love. (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

Lovforslaget udmønter sidste del af trepartsaftalen fra 29. oktober 2017, "Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021)".

I lovforslaget foreslås det bl.a., at arbejdsmarkedsuddannelser skal kunne kombineres med andre arbejdsmarkedsuddannelser, delelementer af andre arbejdsmarkedsuddannelser, andre tilskudsberettigede kurser eller indtægtsdækket virksomhed. Der foreslås samlede udbudsrunder for arbejdsmarkedsuddannelser hvert fjerde år, og at arbejdsmarkedsuddannelser skal udbydes landsdækkende.

Det foreslås også at omlægge arbejdsmarkedsuddannelserne til et mere tidssvarende koncept, og at der skal være obligatoriske prøver på arbejdsmarkedsuddannelserne. Videregående uddannelses-institutioner får desuden mulighed for at kunne udbyde særskilte moduler, som ligger uden for de eksisterende videregående deltidsuddannelser.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2019, dog således at Undervisningsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden for visse bestemmelser.

ARBEJDSFORHOLD 7A (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 29 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 57 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 48 (Lovsagsnavn)voksen- og efteruddannelse (Sagsområde)Undervisningsvæsen 5 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 8 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 25 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-12-18

Sagstrin

2. behandling

2. behandling

Behandlet/Direkte til 3. beh.

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

  Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

  Endelig

  Dokumenter

  • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2018
   2018-12-18
  • Sagsdokument

   Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2018

   Dagsordenspunkt

   Møde i salen

   2. behandling

   2018-10-11

   Sagstrin

   Fremsættelse

   Fremsættelse

   Fremsat

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Sagstrin

    Lovforslag som fremsat

    Lovforslag som fremsat

    Endelig

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (11. oktober 2018)

     Sagsdokument

     Fremsat den 11. oktober 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringssvar og høringsnotat, fra undervisningsministeren

     2018-10-23

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Jan Johansen
     • Ordfører Marlene Harpsøe
     • Ordfører Anni Matthiesen
     • Ordfører Jakob Sølvhøj
     • Ordfører Henrik Dahl
     • Ordfører Carolina Magdalene Maier
     • Minister undervisningsministeren
     • Ordfører Karsten Hønge
     • 2018-11-12

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      Spm. om regeringens begrundelse for ikke at ville tilrette SVU-loven, til undervisningsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 4

      Spm. om oplysning om, at opnåelse af SVU til de nye fvu-fag vil være afhængigt af, at man minimum deltager i to moduler, og at uddannelsen skal afvikles som fuldtidsundervisning, til undervisningsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 5

      Spm., om regeringen anerkender, at det udgør en barriere for succes, at der ikke kan ydes SVU til ét modul af de nye fvu-fag, og at deltidsansatte ikke kan opnå SVU, medmindre de deltager i uddannelsen på fuldtid, til undervisningsministeren

      2018-11-19

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 6

      Spm., om eksempelvis maskinmesterskolerne kan udvikle og udbyde særskilte moduler inden for det tekniske område på lige fod med eksempelvis erhvervsakademierne, til undervisningsministeren

      2018-12-04

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret

      2018-12-03

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Bilag 5

      Udkast til betænkning

      2018-12-11

      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet
      Sagsdokument

      Bilag 7

      Ændringsforslag fra undervisningsministeren

      2018-11-29

      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Bilag 4

      Ændringsforslag, fra undervisningsministeren

      2018-12-20

      Sagstrin

      3. behandling

      3. behandling

      Behandlet/Vedtaget

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagstrin

       Lovforslag som vedtaget

       Lovforslag som vedtaget

       Endelig

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • Afstemning

        Afstemning 189 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

        Forslaget blev vedtaget. For stemte 109 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

        S
        DF
        V
        Ø
        LA
        EL
        RV
        SF
        KF
        IA
        JF
        NQ
        T
        Sagsdokument

        Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2018

        Dagsordenspunkt

        Møde i salen

        3. behandling

        2018-10-26

        Sagsdokument

        Bilag 2

        Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        2018-10-31

        Sagsdokument

        Bilag 3

        Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        2018-10-24

        Sagsdokument

        Spørgsmål 1

        MFU spm. om, hvordan de lærerkvalifikationer og det tekniske udstyr, som maskinmesterskolerne råder over, kommer i spil i forbindelse med udbud af særskilte moduler, til uddannelsesministeren

        2018-10-29

        Sagsdokument

        Spørgsmål 2

        Spm. om at udvikle og udbyde de særskilte moduler, der ikke er bundet til en specifik uddannelse, på de enkelte institutioner, til undervisningsministeren

        2018-11-05

        Sagsdokument

        Spørgsmål 1

        L 72 - svar på MFU spm. 1 om, hvordan de lærerkvalifikationer og det tekniske udstyr, som maskinmesterskolerne råder over, kommer i spil i forbindelse med udbud af særskilte moduler, fra uddannelsesministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 2

        L 72 - svar på spm. 2 om at udvikle og udbyde de særskilte moduler, der ikke er bundet til en specifik uddannelse, på de enkelte institutioner, fra undervisningsministeren

        2018-11-28

        Sagsdokument

        Spørgsmål 3

        L 72 - svar på spm. 3 om regeringens begrundelse for ikke at ville tilrette SVU-loven, fra undervisningsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 4

        L 72 - svar på spm. 4 om oplysning om, at opnåelse af SVU til de nye fvu-fag vil være afhængigt af, at man minimum deltager i to moduler, og at uddannelsen skal afvikles som fuldtidsundervisning, fra undervisningsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 5

        L 72 - svar på spm. 5, om regeringen anerkender, at det udgør en barriere for succes, at der ikke kan ydes SVU til ét modul af de nye fvu-fag, og at deltidsansatte ikke kan opnå SVU, medmindre de deltager i uddannelsen på fuldtid, fra undervisningsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 6

        L 72 - svar på spm. 6, om eksempelvis maskinmesterskolerne kan udvikle og udbyde særskilte moduler inden for det tekniske område på lige fod med eksempelvis erhvervsakademierne, fra undervisningsministeren

        2018-11-30

        Sagsdokument

        Spørgsmål 7

        Spm. om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, til undervisningsministeren

        2018-12-05

        Sagsdokument

        Spørgsmål 7

        L 72 - svar på spm. 7 om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, fra undervisningsministeren

        2018-12-10

        Sagsdokument

        Bilag 6

        2. udkast til betænkning

        2018-12-14

        Sagsdokument

        Betænkning afgivet af Undervisningsudvalget den 11. december 2018

        Sagsdokument

        Bilag 8

        Betænkning afgivet den 11. december 2018