Valget.dk
77246
Stadfæstet

Forslag til lov om erhvervsfremme.

Formålet med lovforslaget er at skabe et bedre og mere enkelt erhvervsfremmesystem med fokus på kvalitet for iværksættere og virksomheder, så det i højere grad end i dag imødekommer virksomhedernes behov.

Lovforslaget følger op på ”Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet” mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti fra maj 2018.

Lovforslaget reducerer de administrative niveauer med ansvar for erhvervsfremme fra 3 til 2: Ét decentralt niveau med stærk kommunal forankring og et statsligt niveau. Det betyder, at regionerne ikke skal varetage egen erhvervsfremmeindsats, herunder turisme. Der etableres i stedet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der skal sikre en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret indsats på tværs af landet.

Kommunerne skal fortsat være det lokale omdrejningspunkt for virksomhederne, så de sammen med virksomheder kan udvikle en stærk lokal erhvervsfremmeindsats. De kommunale væksthuse omdannes til erhvervshuse, der skal være stærke kompetencecentre med specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling, som er nemt tilgængelige for alle virksomheder i hele landet. Ligeledes etableres en digital erhvervsfremmeplatform, der skal gøre information, service og ydelser i erhvervsfremmesystemet let tilgængeligt for virksomheder.

Loven skal træde i kraft den 1. januar 2019.

Næringsvæsen 56 (Lovsagsnavn)turisme og oplevelsesøkonomi (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-10-23

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Sagsdokument

   Fremsat den 23. oktober 2018 af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov)

   Sagsdokument

   Skriftlig fremsættelse (23. oktober 2018)

   Sagsdokument

   Bilag 1

   Høringssvar og høringsnotat, fra erhvervsministeren

   2018-11-08

   Sagstrin

   1. behandling

   1. behandling

   Behandlet/Henvist til udvalg

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Ordfører Thomas Jensen
   • Ordfører Hans Kristian Skibby
   • Ordfører Torsten Schack Pedersen
   • Ordfører Lisbeth Bech Poulsen
   • Ordfører Anders Johansson
   • Ordfører Rasmus Nordqvist
   • Ordfører May-Britt Kattrup
   • Minister erhvervsministeren
   • Ordfører Henning Hyllested
   • Ordfører Andreas Steenberg
   • Sagsdokument

    Bilag 5

    Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

    Dagsordenspunkt

    Møde i salen

    1. behandling

    2018-11-21

    Sagstrin

    Frist for spørgsmål

    Frist for spørgsmål

    Konfirmeret

    2018-11-28

    Sagstrin

    Frist for svar

    Frist for svar

    Konfirmeret

    2018-12-06

    Sagstrin

    Politisk drøftelse

    Politisk drøftelse

    Konfirmeret
    Sagstrin

    Betænkning

    Betænkning

    Betænkning afgivet
    Sagsdokument

    Spørgsmål 17

    L 73 - svar på spm. 17, om ministeren vil sende udvalget sit talepapir fra åbent samråd den 5/12-18 om L 73, jf. L 73 - samrådsspm. A og B, fra erhvervsministeren

    2018-12-05

    Sagstrin

    Frist for politiske bemærkninger

    Frist for politiske bemærkninger

    Konfirmeret
    Sagstrin

    Åbent samråd med erhvervsministeren om L 73 (om erhvervsfremme), jf. L 73 - samrådsspm. A og B. Se tillige L 73 - spm. 5-9 (svar forventes inden mødet).

    Åbent samråd med erhvervsministeren om L 73 (om erhvervsfremme), jf. L 73 - samrådsspm. A og B. Se tillige L 73 - spm. 5-9 (svar forventes inden mødet).

    På dagsorden

    Aktør

    • Behandles i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
    • Dokumenter

     • Samrådsspm., om ministeren vil redegøre for fremdriften i arbejdet med at iværksætte den digitale platform, jf. aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti, ”Forenkling af erhvervsfremmesystemet”, den 24. maj 2018, til erhvervsministeren
      2018-11-19
     • Samrådsspm. om udviklingen af erhvervsfremmeportalen virk.dk, til erhvervsministeren
      2018-11-19
     • Spm. om lovforslagets sammenfattende skema, hvoraf det fremgår, at der ikke vil være nogen negative konsekvenser for erhvervslivet ved vedtagelsen og gennemførelsen af lovforslaget, til erhvervsministeren
      2018-11-19
     • Spm. om, hvor virksomheder skal søge erhvervsfremmerådgivning fra den 1. januar 2019, når den kommunale og regionale erhvervsfremme lukkes ned, til erhvervsministeren
      2018-11-19
     • Spm. om, hvornår virksomhederne kan forvente, at forskellige dele af virk.dk er udviklet for at kunne varetage erhvervsfremmeopgaver, til erhvervsministeren
      2018-11-19
     • Spm., om der foreligger en analyse af, hvilke problemer virk.dk skal kunne løse for virksomhederne, og dermed hvilke kravsspecifikationer man skal stille ved bestillingen af it-systemet, til erhvervsministeren
      2018-11-19
     • Spm., om ministeren vil redegøre for de sikkerhedsmæssige foranstaltninger på erhvervsfremmeportalen virk.dk, til erhvervsministeren
      2018-11-19
     • Sagsdokument

      Spørgsmål 8

      L 73 - svar på spm. 8, om der foreligger en analyse af, hvilke problemer virk.dk skal kunne løse for virksomhederne, og dermed hvilke kravsspecifikationer man skal stille ved bestillingen af it-systemet, fra erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 7

      L 73 - svar på spm. 7 om, hvornår virksomhederne kan forvente, at forskellige dele af virk.dk er udviklet for at kunne varetage erhvervsfremmeopgaver, fra erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 5

      L 73 - svar på spm. 5 om lovforslagets sammenfattende skema, hvoraf det fremgår, at der ikke vil være nogen negative konsekvenser for erhvervslivet ved vedtagelsen og gennemførelsen af lovforslaget, fra erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 7

      L 73 - svar på spm. 7 om, hvornår virksomhederne kan forvente, at forskellige dele af virk.dk er udviklet for at kunne varetage erhvervsfremmeopgaver, fra erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 8

      L 73 - svar på spm. 8, om der foreligger en analyse af, hvilke problemer virk.dk skal kunne løse for virksomhederne, og dermed hvilke kravsspecifikationer man skal stille ved bestillingen af it-systemet, fra erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 5

      L 73 - svar på spm. 5 om lovforslagets sammenfattende skema, hvoraf det fremgår, at der ikke vil være nogen negative konsekvenser for erhvervslivet ved vedtagelsen og gennemførelsen af lovforslaget, fra erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Bilag 11

      Teknisk gennemgang af lovforslaget, for så vidt angår erhvervsfremmeportalen

      Sagsdokument

      Spørgsmål 17

      Spm., om ministeren vil sende udvalget sit talepapir fra åbent samråd den 5/12-18 om L 73, jf. L 73 - samrådsspm. A og B, til erhvervsministeren

      Dagsordenspunkt

      Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget - åbent samråd om L 73

      Åbent samråd med erhvervsministeren om L 73 (om erhvervsfremme), jf. L 73 - samrådsspm. A og B. Se tillige L 73 - spm. 5-9 (svar forventes inden mødet).

      2018-11-30

      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 10

      L 73 - svar på spm. 10 om, hvordan regeringen vil udmønte Trepartsaftale III i den ny lov om erhvervsfremme, fra erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Bilag 9

      Ændringsforslag fra erhvervsministeren

      2018-12-11

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagstrin

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Endelig

       Dokumenter

       • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. december 2018
        2018-12-11
       • Sagsdokument

        Bilag 14

        Henvendelse af 10/12-18 fra UdviklingsRåd Sønderjylland om dansk-tysk samarbejde på regional- og erhvervsudviklingsområdet

        Sagsdokument

        Spørgsmål 18

        Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/12-18 fra UdviklingsRåd Sønderjylland om dansk-tysk samarbejde på regional- og erhvervsudviklingsområdet, til erhvervsministeren

        Sagsdokument

        Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. december 2018

        2018-12-13

        Sagstrin

        3. behandling

        3. behandling

        Behandlet/Vedtaget

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Sagstrin

         Lovforslag som vedtaget

         Lovforslag som vedtaget

         Endelig

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • Dokumenter

          • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018
           2018-12-13
          • Afstemning

           Afstemning 114 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

           Forslaget blev vedtaget. For stemte 52 (DF, V, LA og KF), imod stemte 51 (S, EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.

           S
           DF
           V
           Ø
           LA
           EL
           RV
           SF
           KF
           IA
           JF
           NQ
           T
           Sagsdokument

           Spørgsmål 18

           L 73 - svar på spm. 18 om kommentar til henvendelsen af 10/12-18 fra UdviklingsRåd Sønderjylland om dansk-tysk samarbejde på regional- og erhvervsudviklingsområdet, fra erhvervsministeren

           Sagsdokument

           Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018

           2018-11-15

           Sagstrin

           Innovationsfonden om L 73 (lov om erhvervsfremme).

           Innovationsfonden om L 73 (lov om erhvervsfremme).

           Afholdt

           Aktør

           • Behandles i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
           • Dagsordenspunkt

            Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget - åbent samråd Y om prisportaler

            Innovationsfonden om L 73 (lov om erhvervsfremme).

            2018-10-25

            Sagsdokument

            Bilag 2

            Orientering om etableringsaftale for erhvervshuse, fra erhvervsministeren

            2018-11-09

            Sagsdokument

            Bilag 6

            Udkast til betænkning

            2018-11-19

            Sagsdokument

            Spørgsmål 1

            L 73 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelsen af 31/10-18 fra Sammenslutningen af Danske Småøer vedrørende erhvervsudvikling på småøerne, fra erhvervsministeren

            Sagsdokument

            Samrådsspørgsmål B

            Samrådsspm. om udviklingen af erhvervsfremmeportalen virk.dk, til erhvervsministeren

            Sagsdokument

            Spørgsmål 5

            Spm. om lovforslagets sammenfattende skema, hvoraf det fremgår, at der ikke vil være nogen negative konsekvenser for erhvervslivet ved vedtagelsen og gennemførelsen af lovforslaget, til erhvervsministeren

            Sagsdokument

            Spørgsmål 7

            Spm. om, hvornår virksomhederne kan forvente, at forskellige dele af virk.dk er udviklet for at kunne varetage erhvervsfremmeopgaver, til erhvervsministeren

            Sagsdokument

            Bilag 8

            Henvendelse af 19/11-18 fra Region Syddanmark og Schleswig-Holstein om samarbejdet mellem Region Syddanmark og Slesvig Holsten

            Sagsdokument

            Samrådsspørgsmål A

            Samrådsspm., om ministeren vil redegøre for fremdriften i arbejdet med at iværksætte den digitale platform, jf. aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti, ”Forenkling af erhvervsfremmesystemet”, den 24. maj 2018, til erhvervsministeren

            Sagsdokument

            Spørgsmål 4

            Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/11-18 fra Region Syddanmark og Schleswig-Holstein om samarbejdet mellem Region Syddanmark og Slesvig Holsten, til erhvervsministeren

            Sagsdokument

            Spørgsmål 6

            Spm. om, hvor virksomheder skal søge erhvervsfremmerådgivning fra den 1. januar 2019, når den kommunale og regionale erhvervsfremme lukkes ned, til erhvervsministeren

            Sagsdokument

            Spørgsmål 8

            Spm., om der foreligger en analyse af, hvilke problemer virk.dk skal kunne løse for virksomhederne, og dermed hvilke kravsspecifikationer man skal stille ved bestillingen af it-systemet, til erhvervsministeren

            Sagsdokument

            Spørgsmål 9

            Spm., om ministeren vil redegøre for de sikkerhedsmæssige foranstaltninger på erhvervsfremmeportalen virk.dk, til erhvervsministeren

            2018-10-31

            Sagsdokument

            Bilag 3

            Henvendelse af 31/10-18 fra Sammenslutningen af Danske Småøer om erhvervsudvikling på småøerne

            Sagsdokument

            Spørgsmål 1

            Spm. om kommentar til henvendelsen af 31/10-18 fra Sammenslutningen af Danske Småøer om erhvervsudvikling på småøerne, til erhvervsministeren

            2018-11-06

            Sagsdokument

            Bilag 4

            Henvendelse af 6/11-18 fra Dansk Miljøteknologi om bedre balance mellem erhvervsrepræsentanter og repræsentanter fra det offentlige i den nye Danske Erhvervsfremmebestyrelse

            Sagsdokument

            Spørgsmål 2

            Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/11-18 fra Dansk Miljøteknologi om bedre balance mellem erhvervsrepræsentanter og repræsentanter fra det offentlige i den nye Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, til erhvervsministeren

            2018-11-16

            Sagsdokument

            Bilag 7

            Henvendelse af 9/11-18 fra Region Midtjylland, Region Nordjylland Vækstforum og Syddansk Vækstforum om behovet for fortsat at sikre gode ramme for vækst i hele landet

            Sagsdokument

            Spørgsmål 3

            Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/11-18 fra Region Midtjylland, Region Nordjylland Vækstforum og Syddansk Vækstforum om behovet for fortsat at sikre gode ramme for vækst i hele landet

            2018-11-22

            Sagsdokument

            Spørgsmål 10

            Spm. om, hvordan regeringen vil udmønte Trepartsaftale III i den ny lov om erhvervsfremme, til erhvervsministeren

            Sagsdokument

            Spørgsmål 11

            Spm. om, hvordan regeringen vil leve op til aftale om en RAR-model fra Trepartsaftale III, til erhvervsministeren

            Sagsdokument

            Spørgsmål 12

            Spm. om, hvordan regeringen vil sikre, at erhvervshusene også tilbyder virksomhederne rådgivning om de muligheder, der er for at få adgang til kvalificeret arbejdskraft via uddannelses- og beskæftigelsessystemet, til erhvervsministeren

            Sagsdokument

            Spørgsmål 14

            Spm., om regeringen for at imødekomme aftale om en RAR-model fra Trepartsaftale III vil gøre det til et lovkrav, at der indgås samarbejdsaftaler mellem erhvervshusene og de regionale arbejdsmarkedskontorer (AMK) om, hvordan der sikres rådgivning om kvalificeret arbejdskraft), til erhvervsministeren

            Sagsdokument

            Spørgsmål 15

            Spm., om ministeren kan bekræfte, at der ansættes såkaldte VEU-tovholdere i forlængelse af Trepartsaftale III i de regionale arbejdsmarkedskontorer (AMK), til erhvervsministeren

            Sagsdokument

            Spørgsmål 16

            Spm., om indstationerede medarbejdere i erhvervshusene fra De Regionale Arbejdsmarkedsråds sekretariater vil kunne finansieres inden for rammen på 25 mio. kr. årligt fra 2018-2021, som er afsat til RAR-modellen i Trepartsaftale III, til erhvervsministeren

            Sagsdokument

            Spørgsmål 13

            Spm., om regeringen vil muliggøre indstationerede medarbejdere i erhvervshusene fra De Regionale Arbejdsmarkedsråds (RAR) sekretariater og de regionale arbejdsmarkedskontorer (AMK), til erhvervsministeren

            2018-11-26

            Sagsdokument

            Spørgsmål 2

            L 73 - svar på spm. 2 om kommentar til henvendelsen af 6/11-18 fra Dansk Miljøteknologi om bedre balance mellem erhvervsrepræsentanter og repræsentanter fra det offentlige i den nye Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, fra erhvervsministeren

            2018-11-29

            Sagsdokument

            Spørgsmål 12

            L 73 - svar på spm. 12 om, hvordan regeringen vil sikre, at erhvervshusene også tilbyder virksomhederne rådgivning om de muligheder, der er for at få adgang til kvalificeret arbejdskraft via uddannelses- og beskæftigelsessystemet, fra erhvervsministeren

            Sagsdokument

            Spørgsmål 13

            L 73 - svar på spm. 13, om regeringen vil muliggøre indstationerede medarbejdere i erhvervshusene fra De Regionale Arbejdsmarkedsråds (RAR) sekretariater og de regionale arbejdsmarkedskontorer (AMK), fra erhvervsministeren

            Sagsdokument

            Spørgsmål 16

            L 73 - svar på spm. 16, om indstationerede medarbejdere i erhvervshusene fra De Regionale Arbejdsmarkedsråds sekretariater vil kunne finansieres inden for rammen på 25 mio. kr. årligt fra 2018-2021, som er afsat til RAR-modellen i Trepartsaftale III, fra erhvervsministeren

            Sagsdokument

            Samrådsspørgsmål C

            Samrådsspm. tilbagetaget

            Sagsdokument

            Spørgsmål 3

            L 73 - svar på spm. 3 om kommentar til henvendelsen af 9/11-18 fra Region Midtjylland, Region Nordjylland Vækstforum og Syddansk Vækstforum om behovet for fortsat at sikre gode ramme for vækst i hele landet, fra erhvervsministeren

            2018-12-03

            Sagsdokument

            Spørgsmål 15

            L 73 - svar på spm. 15 om ministeren kan bekræfte, at der ansættes såkaldte VEU-tovholdere i forlængelse af Trepartsaftale III i de regionale arbejdsmarkedskontorer (AMK), fra erhvervsministeren

            Sagsdokument

            Spørgsmål 14

            L 73 - svar på spm. 14, om regeringen for at imødekomme aftale om en RAR-model fra Trepartsaftale III vil gøre det til et lovkrav, at der indgås samarbejdsaftaler mellem erhvervshusene og de regionale arbejdsmarkedskontorer (AMK) om, hvordan der sikres rådgivning om kvalificeret arbejdskraft), fra erhvervsministeren

            Sagsdokument

            Spørgsmål 11

            L 73 - svar på spm. 11 om, hvordan regeringen vil leve op til aftale om en RAR-model fra Trepartsaftale III, fra erhvervsministeren

            Sagsdokument

            Spørgsmål 6

            L 73 - svar på spm. 6 om, hvor virksomheder skal søge erhvervsfremmerådgivning fra den 1. januar 2019, når den kommunale og regionale erhvervsfremme lukkes ned, fra erhvervsministeren

            Sagsdokument

            Spørgsmål 9

            L 73 - svar på spm. 9, om ministeren vil redegøre for de sikkerhedsmæssige foranstaltninger på erhvervsfremmeportalen virk.dk, fra erhvervsministeren

            Sagsdokument

            Spørgsmål 4

            L 73 - svar på spm. 4 om kommentar til henvendelsen af 19/11-18 fra Region Syddanmark og Schleswig-Holstein om samarbejdet mellem Region Syddanmark og Slesvig Holsten, fra erhvervsministeren

            Sagsdokument

            Bilag 10

            2. udkast til betænkning

            2018-12-07

            Sagsdokument

            Bilag 12

            Præsentation fra den tekniske gennemgang i ministeriet den 6/12-18

            Sagsdokument

            Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 6. december 2018

            Sagsdokument

            Bilag 13

            Betænkning afgivet 6/12-18