Valget.dk
77579
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter. (Udvidelse af statslige myndigheders adgang til at møde i retssager ved egne ansatte, indførelse af adgang til at klage over advarsler meddelt dommere og dommerfuldmægtige, fritagelse for retsafgift i sager om medmoderskab m.v.).

Formålet med lovforslaget er

- at styrke mulighederne for, at statslige myndigheder kan lade sig repræsentere ved egne ansatte i civile retssager, - at styrke retssikkerheden for dommere, der bliver meddelt en advarsel af retspræsidenten i medfør af retsplejelovens § 48, stk. 1, - at fritage sager om medmoderskab for retsafgift på samme måde som faderskabssager, - at justere eller korrigere enkelte bestemmelser i retsplejeloven, så de bringes i overensstemmelse med den måde, civile retssager behandles på efter indførelsen af domstolenes sagsportal, - at justere reglerne om Sø- og Handelsrettens kompetence til at behandle sager om forbud og påbud vedrørende EU-varemærker og EF-design og - at ophæve reglen om, at rigspolitichefen fører en fortegnelse over tolke.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2019, dog sådan at justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 1, nr. 6 og 17.

retspleje og domstole (Sagsområde)Retspleje 35 (Lovsagsnavn)Retspleje 60 (Lovsagsnavn)

2018-10-24

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (24. oktober 2018)
   2018-10-24
   • PDF AA11074 (2018-10-24)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Sagsdokument

    Fremsat den 24. oktober 2018 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

    Sagsdokument

    Skriftlig fremsættelse (24. oktober 2018)

    Sagsdokument

    Bilag 1

    Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren

    2018-11-06

    Sagstrin

    1. behandling

    1. behandling

    Behandlet/Henvist til udvalg

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Ordfører Trine Bramsen
    • Ordfører Peter Kofod
    • Ordfører Preben Bang Henriksen
    • Ordfører Rosa Lund
    • Ordfører Christina Egelund
    • Ordfører René Gade
    • Ordfører Naser Khader
    • Minister justitsministeren
    • 2018-11-15

     Sagstrin

     Frist for spørgsmål

     Frist for spørgsmål

     Konfirmeret

     2018-11-22

     Sagstrin

     Frist for svar

     Frist for svar

     Konfirmeret

     2018-11-29

     Sagstrin

     Politisk drøftelse

     Politisk drøftelse

     Konfirmeret
     Sagstrin

     Den Danske Dommerforening om L 74 (om myndigheders adgang til at møde i retssager, adgang til at klage over advarsler meddelt dommere og fritagelse for retsafgift i sager om medmoderskab m.v.).

     Den Danske Dommerforening om L 74 (om myndigheders adgang til at møde i retssager, adgang til at klage over advarsler meddelt dommere og fritagelse for retsafgift i sager om medmoderskab m.v.).

     Afholdt

     Aktør

     • Behandles i Retsudvalget
     • Dagsordenspunkt

      Retsudvalget - dep.

      Den Danske Dommerforening om L 74 (om myndigheders adgang til at møde i retssager, adgang til at klage over advarsler meddelt dommere og fritagelse for retsafgift i sager om medmoderskab m.v.).

      2018-11-27

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret

      2019-02-28

      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Planlægges til betænkn.afg.

      2019-03-19

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      På dagsorden

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • 2019-03-26

       Sagstrin

       3. behandling

       3. behandling

       På dagsorden

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • 2018-11-07

        Sagsdokument

        Spørgsmål 2

        Spm., om der, hvor offentlige myndigheder giver møde ved egne ansatte, har været eksempler på, at sager indholdsmæssigt, fagligt og processuelt ikke er forberedt og hovedforhandlet på tilfredsstillende vis, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Bilag 2

        Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        Sagsdokument

        Spørgsmål 1

        Spm. om initiativer til at sikre, at udviklingen omkring statslige myndigheders repræsentation ved retsmøder ved egne ansatte følges tæt, til justitsministeren

        2018-11-09

        Sagsdokument

        Spørgsmål 2

        L 74 - svar på spm. 2, om der, hvor offentlige myndigheder giver møde ved egne ansatte, har været eksempler på, at sager indholdsmæssigt, fagligt og processuelt ikke er forberedt og hovedforhandlet på tilfredsstillende vis, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 1

        L 74 - svar på spm. 1 om initiativer til at sikre, at udviklingen omkring statslige myndigheders repræsentation ved retsmøder ved egne ansatte følges tæt, fra justitsministeren

        2019-01-18

        Sagsdokument

        Spørgsmål 9

        Spm. om, hvor mange sager der ankes til landsretten af statens modpart, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 8

        Spm., om alle for denne ordning relevante sager i domstolssystemet begynder i byretten, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 6

        Spm. om offentlige myndigheders møde for byret, landsret og Højesteret ved en ansat uden juridisk baggrund, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 13

        Spm. om en procesembedsmands uddannelse, og hvordan den kan sammenlignes med en nyuddannet advokatfuldmægtigs forudsætninger, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 7

        Spm., om ordningen kan indskrænkes, så procesembedsmanden alene vil kunne give møde i byretten, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 12

        Spm., om dommeren kan kontakte myndigheden mhp. kommentarer til den mødende procesembedsmands sagsførelse, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 11

        Spm., om retten vil kunne udstede advokatpålæg til den offentlige myndighed, så denne skal finde en ekstern advokat, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 10

        Spm. om, hvilke virkemidler retten kan anvende, hvis den vurderer, at en mødende i retten ikke fører sagen hensigtsmæssigt, til justitsministeren

        2019-01-28

        Sagsdokument

        Spørgsmål 6

        L 74 - svar på spm. 6 om offentlige myndigheders møde for byret, landsret og Højesteret ved en ansat uden juridisk baggrund, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 13

        L 74 - svar på spm. 13 om en procesembedsmands uddannelse, og hvordan den kan sammenlignes med en nyuddannet advokatfuldmægtigs forudsætninger, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 7

        L 74 - svar på spm. 7, om ordningen kan indskrænkes, så procesembedsmanden alene vil kunne give møde i byretten, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 8

        L 74 - svar på spm. 8, om alle for denne ordning relevante sager i domstolssystemet begynder i byretten, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 9

        L 74 - svar på spm. 9 om, hvor mange sager der ankes til landsretten af statens modpart, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 10

        L 74 - svar på spm. 10 om, hvilke virkemidler retten kan anvende, hvis den vurderer, at en mødende i retten ikke fører sagen hensigtsmæssigt, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 11

        L 74 - svar på spm. 10, om retten vil kunne udstede advokatpålæg til den offentlige myndighed, så denne skal finde en ekstern advokat, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Bilag 7

        Ændringsforslag, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 12

        L 74 - svar på spm. 12, om dommeren kan kontakte myndigheden mhp. kommentarer til den mødende procesembedsmands sagsførelse, fra justitsministeren

        2019-02-11

        Sagsdokument

        Spørgsmål 15

        Spm. om, at myndigheden forventes at møde med en person, der kan varetage opgaven, og præcisering af tilbagemeldingsordningen, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 14

        Spm. om et ændringsforslag, der indebærer, at den foreslåede ordning indskrænkes til at gælde i byretten, til justitsministeren

        2019-02-19

        Sagsdokument

        Spørgsmål 15

        L 74 - svar på spm. 15 om, at det forventes at myndigheden møder med en person, der kan varetage opgaven, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 14

        L 74 - svar på spm. 14 om et ændringsforslag, der indebærer, at den foreslåede ordning indskrænkes til at gælde i byretten, fra justitsministeren

        2018-12-12

        Sagsdokument

        Spørgsmål 5

        L 74 - svar på spm. 5 om teknisk bistand til et ændringsforslag vedrørende krav til jurister, der ansættes af statslige myndigheder til at give møde i byretten og landsretten, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 5

        Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag vedrørende krav til jurister, der ansættes af statslige myndigheder til at give møde i byretten og landsretten, til justitsministeren

        2019-02-21

        Sagsdokument

        Spørgsmål 16

        Spm. om et ændringsforslag, som indebærer, at den foreslåede ordning afgrænses til at gælde i byretten, til justitsministeren

        2019-02-26

        Sagsdokument

        Spørgsmål 16

        L 74 - svar på spm. 16 om et ændringsforslag, som indebærer, at den foreslåede ordning afgrænses til at gælde i byretten, fra justitsministeren

        2019-02-27

        Sagsdokument

        Bilag 10

        4. udkast til betænkning

        2019-02-13

        Sagsdokument

        Bilag 9

        3. udkast til betænkning

        2018-11-23

        Sagsdokument

        Bilag 4

        Ændringsforslag, fra justitsministeren

        2018-11-28

        Sagsdokument

        Bilag 5

        1. udkast til betænkning

        2018-12-07

        Sagsdokument

        Spørgsmål 3

        Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag vedrørende krav til jurister ansat i statslige myndigheder, som skal møde i byretten og landsretten, til justitsministeren

        2018-12-11

        Sagsdokument

        Spørgsmål 3

        L 74 - svar på spm. 3 om teknisk bistand til et ændringsforslag vedrørende krav til jurister ansat i statslige myndigheder, som skal møde i byretten og landsretten, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 4

        Spm. om kommentar til henvendelsen af 11/12-18 fra Syddansk Universitet, Juridisk Institut, om mulighed for at klage til Folketingets Ombudsmand over statens rettergangsfuldmægtige, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Bilag 6

        Henvendelse af 11/12-18 fra Syddansk Universitet, Juridisk Institut, om mulighed for at klage til Folketingets Ombudsmand over statens rettergangsfuldmægtige

        2018-12-13

        Sagsdokument

        Spørgsmål 4

        L 74 - svar på spm. 4 om kommentar til henvendelsen af 11/12-18 fra Syddansk Universitet, Juridisk Institut, om mulighed for at klage til Folketingets Ombudsmand over statens rettergangsfuldmægtige, fra justitsministeren

        2018-11-08

        Sagsdokument

        Bilag 3

        Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        2019-01-30

        Sagsdokument

        Bilag 8

        2. udkast til betænkning