Valget.dk
77588
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder. (Gennemførelse af initiativer mod fodbolduroligheder).

Med lovforslaget lettes adgangen til at meddele generel karantæne i tilfælde, hvor maskeringsforbuddet er overtrådt.

Lovforslaget indeholder herudover forslag om skærpelse af karantæneperioden og om, at strafniveauet for overtrædelse af en generel karantæne ensrettes og forhøjes.

Endelig foreslås det, at politiet kan meddele påbud om, at der skal udarbejdes en særskilt beredskabsplan for den sikkerhedsmæssige indretning af stedet, hvor idrætsbegivenheden afholdes, og for den sikkerhedsmæssige afvikling af idrætsbegivenheden, hvis der foreligger en forhøjet risiko for uroligheder forårsaget af tilskuere eller andre.

Med lovforslaget gennemføres en række af initiativerne i regeringens udspil »Tryghed på danske fodboldstadions« fra august 2018.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2019.

strafferet og kriminalitet (Sagsområde)Retspleje 87 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-10-24

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (24. oktober 2018)
   2018-10-24
   • PDF AA11079 (2018-10-24)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Sagsdokument

    Fremsat den 24. oktober 2018 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

    Sagsdokument

    Skriftlig fremsættelse (24. oktober 2018)

    Sagsdokument

    Bilag 1

    Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren

    2018-11-06

    Sagstrin

    1. behandling

    1. behandling

    Behandlet/Henvist til udvalg

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Ordfører Rosa Lund
    • Ordfører Trine Bramsen
    • Ordfører Peter Kofod
    • Ordfører Preben Bang Henriksen
    • Ordfører Christina Egelund
    • Ordfører René Gade
    • Ordfører Naser Khader
    • Minister justitsministeren
    • 2018-11-15

     Sagstrin

     Frist for spørgsmål

     Frist for spørgsmål

     Konfirmeret

     2018-11-22

     Sagstrin

     Frist for svar

     Frist for svar

     Konfirmeret

     2018-11-29

     Sagstrin

     Politisk drøftelse

     Politisk drøftelse

     Konfirmeret

     2018-11-27

     Sagstrin

     Frist for politiske bemærkninger

     Frist for politiske bemærkninger

     Konfirmeret
     Sagstrin

     Frist for ændringsforslag

     Frist for ændringsforslag

     Konfirmeret

     2018-12-13

     Sagstrin

     Betænkning

     Betænkning

     Betænkning afgivet
     Sagsdokument

     Spørgsmål 1

     L 75 - svar på spm. 1 om teknisk bistand til at udarbejde ændringsforslag om bødeniveauet i forbindelse med fodbolduroligheder, fra justitsministeren

     2018-12-18

     Sagstrin

     2. behandling

     2. behandling

     Behandlet/Direkte til 3. beh.

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Afstemning

      Afstemning 134 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

      Forslaget blev forkastet. For stemte 24 (DF og May-Britt Kattrup (LA)), imod stemte 81 (S, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), hverken for eller imod stemte 0. Ved en fejl stemte May-Britt Kattrup (LA) for forslaget.

      S
      DF
      V
      Ø
      LA
      EL
      RV
      SF
      KF
      IA
      JF
      NQ
      T
      Dagsordenspunkt

      Møde i salen

      2. behandling

      2018-12-20

      Sagstrin

      3. behandling

      3. behandling

      Behandlet/Vedtaget

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagstrin

       Lovforslag som vedtaget

       Lovforslag som vedtaget

       Endelig

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • Afstemning

        Afstemning 210 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

        Forslaget blev vedtaget. For stemte 99 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 0.

        S
        DF
        V
        Ø
        LA
        EL
        RV
        SF
        KF
        IA
        JF
        NQ
        T
        Sagsdokument

        Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2018

        Dagsordenspunkt

        Møde i salen

        3. behandling

        2018-11-07

        Sagsdokument

        Bilag 2

        Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        2018-11-28

        Sagsdokument

        Bilag 4

        1. udkast til betænkning

        2018-11-08

        Sagsdokument

        Bilag 3

        Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        2018-12-07

        Sagsdokument

        Spørgsmål 1

        Spm. om teknisk bistand til at udarbejde ændringsforslag om bødeniveauet i forbindelse med fodbolduroligheder, til justitsministeren

        2018-12-14

        Sagsdokument

        Betænkning afgivet af Retsudvalget den 13. december 2018

        Sagsdokument

        Bilag 5

        Betænkning afgivet den 13. december 2018