Valget.dk
77587
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen og bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler, som supplerer EURES-forordningen).

Lovforslaget udmønter den del af aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer, som omhandler forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen, som regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik den 12. november 2017.

Med forenklingen af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen afskaffes den statslige refusion og driftslofter vedrørende driftsudgifter til aktivering af modtagere af dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, integrationsydelse (personer, der ikke er omfattet af integrationsprogrammet), sygedagpenge og ledighedsydelse samt revalidender.

Derudover indeholder lovforslaget en bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om et adgangssystem for andre aktører som følge af implementering af EURES-forordningen. Med bemyndigelsen kan der fastsættes regler om bl.a. at oprette et adgangssystem i Danmark for optagelse af andre aktører i EURES-netværket, herunder at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering godkender andre aktører og følger deres aktiviteter.

ARBEJDSFORHOLD 7A (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 29 (Lovsagsnavn)Kommunalvæsen 43 (Lovsagsnavn)arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-10-24

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Sagsdokument

   Fremsat den 24. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen)

   Sagsdokument

   Skriftlig fremsættelse (24. oktober 2018)

   Sagsdokument

   Bilag 1

   Høringsnotat, høringssvar, lovforslag og ligestillingsnotat, fra beskæftigelsesministeren

   2018-11-01

   Sagstrin

   1. behandling

   1. behandling

   Behandlet/Henvist til udvalg

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Ordfører Bent Bøgsted
   • Ordfører Rasmus Helveg Petersen
   • Ordfører Leif Lahn Jensen
   • Ordfører Hans Andersen
   • Ordfører Finn Sørensen
   • Ordfører Torsten Gejl
   • Ordfører Karsten Hønge
   • Ordfører Erik Lund
   • Minister beskæftigelsesministeren
   • Ordfører Lene Foged
   • Sagsdokument

    Bilag 2

    Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

    Dagsordenspunkt

    Møde i salen

    1. behandling

    2018-11-26

    Sagstrin

    Frist for spørgsmål

    Frist for spørgsmål

    Konfirmeret

    Aktør

    • Behandles i Beskæftigelsesudvalget
    • 2018-11-27

     Sagstrin

     Frist for svar

     Frist for svar

     Konfirmeret

     Aktør

     • Behandles i Beskæftigelsesudvalget
     • 2018-11-28

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret

      Aktør

      • Behandles i Beskæftigelsesudvalget
      • Sagstrin

       Frist for politiske bemærkninger

       Frist for politiske bemærkninger

       Konfirmeret

       Aktør

       • Behandles i Beskæftigelsesudvalget
       • Sagstrin

        Frist for ændringsforslag

        Frist for ændringsforslag

        Konfirmeret

        Aktør

        • Behandles i Beskæftigelsesudvalget
        • 2018-12-05

         Sagstrin

         Betænkning

         Betænkning

         Betænkning afgivet

         Aktør

         • Behandles i Beskæftigelsesudvalget
         • 2018-12-11

          Sagstrin

          2. behandling

          2. behandling

          Behandlet/Direkte til 3. beh.

          Aktør

          • Behandles i Folketinget
          • Sagstrin

           Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

           Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

           Endelig

           Dokumenter

           • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. december 2018
            2018-12-11
           • Sagsdokument

            Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. december 2018

            2018-12-13

            Sagstrin

            3. behandling

            3. behandling

            Behandlet/Vedtaget

            Aktør

            • Behandles i Folketinget
            • Sagstrin

             Lovforslag som vedtaget

             Lovforslag som vedtaget

             Endelig

             Aktør

             • Behandles i Folketinget
             • Dokumenter

              • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018
               2018-12-13
              • Afstemning

               Afstemning 109 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

               Forslaget blev vedtaget. For stemte 57 (DF, V, LA, RV og KF), imod stemte 46 (S, EL, ALT og SF), hverken for eller imod stemte 0.

               S
               DF
               V
               Ø
               LA
               EL
               RV
               SF
               KF
               IA
               JF
               NQ
               T
               Sagsdokument

               Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018

               2018-11-07

               Sagsdokument

               Bilag 3

               Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

               2018-11-19

               Sagsdokument

               Bilag 4

               Ændringsforslag, fra beskæftigelsesministeren

               2018-12-03

               Sagsdokument

               Bilag 5

               Udkast til betænkning

               2018-12-06

               Sagsdokument

               Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 5. december 2018

               Sagsdokument

               Bilag 6

               Betænkning afgivet den 5. december 2018