Valget.dk
77589
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.).

Lovforslaget har til formål at indføre en 3-årig karantæneordning i ydelsessystemet for dømte bandekriminelle. Karantæneordningen indgår i aftalen om finansloven for 2018, som blev indgået mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti.

Karantæneordningen omfatter bandekriminelle, som ved endelig dom er idømt ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for en overtrædelse, der er omfattet af straffelovens § 81 a, fordi lovovertrædelsen har baggrund i eller er egnet til at fremkalde en konflikt mellem grupper af personer, hvor der som led i konflikten anvendes skydevåben m.v.

Karantæneordningen medfører,

- at den dømte i en 3-årig karantæneperiode efter udstået straf højst vil kunne modtage en række forsørgelsesydelser på integrationsydelsesniveau,

- at karantæneperioden på 3 år ikke medregnes ved beregning af optjening af retten til uddannelseshjælp eller kontanthjælp, og

- at den dømte vil blive udelukket fra en række forsikringsbaserede ydelser i den 3-årige karantæneperiode.

Lovforslaget indeholder desuden ændringer i tilbagebetalingsreglerne i lov om aktiv socialpolitik. Den ene ændring betyder, at hvis borgeren vinder en klagesag og f.eks. har haft ret til sygedagpenge i stedet for kontanthjælp, skal opgørelsen af borgerens tilgodehavende ske inden skatteindeholdelsen for at sikre, at der ikke opstår uhensigtsmæssige tilbagebetalingskrav mod borgeren. Den anden ændring skal sikre, at personer, der modtager hjælp til boligindskud og fraflytter senere end 3 år efter tildelingen af hjælpen, ikke kan beholde et udbetalt indskud med henvisning til, at kommunens tilbagebetalingskrav er bortfaldet.

ARBEJDSFORHOLD 7A (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 29 (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 3 (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 31 (Lovsagsnavn)ARBEJDSFORHOLD 7B (Lovsagsnavn)sociale ydelser (Sagsområde)ARBEJDSFORHOLD 7C (Lovsagsnavn)Kommunalvæsen 44 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-10-24

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Sagsdokument

   Fremsat den 24. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen)

   Sagsdokument

   Skriftlig fremsættelse (24. oktober 2018)

   Sagsdokument

   Bilag 1

   Høringsnotat, høringssvar, lovforslag og ligestillingsnotat, fra beskæftigelsesministeren

   2018-11-01

   Sagstrin

   1. behandling

   1. behandling

   Behandlet/Henvist til udvalg

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Ordfører Bent Bøgsted
   • Ordfører Rasmus Helveg Petersen
   • Ordfører Leif Lahn Jensen
   • Ordfører Hans Andersen
   • Ordfører Finn Sørensen
   • Ordfører Karsten Hønge
   • Ordfører Erik Lund
   • Minister beskæftigelsesministeren
   • Ordfører Lene Foged
   • Ordfører René Gade
   • Sagsdokument

    Bilag 2

    Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

    Dagsordenspunkt

    Møde i salen

    1. behandling

    2018-11-26

    Sagstrin

    Frist for spørgsmål

    Frist for spørgsmål

    Konfirmeret

    Aktør

    • Behandles i Beskæftigelsesudvalget
    • 2018-11-27

     Sagstrin

     Frist for svar

     Frist for svar

     Konfirmeret

     Aktør

     • Behandles i Beskæftigelsesudvalget
     • 2018-11-28

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret

      Aktør

      • Behandles i Beskæftigelsesudvalget
      • Sagstrin

       Frist for politiske bemærkninger

       Frist for politiske bemærkninger

       Konfirmeret

       Aktør

       • Behandles i Beskæftigelsesudvalget
       • Sagstrin

        Frist for ændringsforslag

        Frist for ændringsforslag

        Konfirmeret

        Aktør

        • Behandles i Beskæftigelsesudvalget
        • 2018-12-05

         Sagstrin

         Betænkning

         Betænkning

         Betænkning afgivet

         Aktør

         • Behandles i Beskæftigelsesudvalget
         • 2018-12-11

          Sagstrin

          2. behandling

          2. behandling

          Behandlet/Direkte til 3. beh.

          Aktør

          • Behandles i Folketinget
          • Sagstrin

           Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

           Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

           Endelig

           Dokumenter

           • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. december 2018
            2018-12-11
           • Sagsdokument

            Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. december 2018

            2018-12-13

            Sagstrin

            3. behandling

            3. behandling

            Behandlet/Vedtaget

            Aktør

            • Behandles i Folketinget
            • Sagstrin

             Lovforslag som vedtaget

             Lovforslag som vedtaget

             Endelig

             Aktør

             • Behandles i Folketinget
             • Dokumenter

              • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018
               2018-12-13
               • PDF AX22316 (2018-12-13)
              • Afstemning

               Afstemning 110 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

               Forslaget blev vedtaget. For stemte 79 (S, DF, V, LA og KF), imod stemte 23 (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.

               S
               DF
               V
               Ø
               LA
               EL
               RV
               SF
               KF
               IA
               JF
               NQ
               T
               Sagsdokument

               Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018

               2018-11-07

               Sagsdokument

               Bilag 3

               Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

               2018-11-29

               Sagsdokument

               Bilag 4

               Ændringsforslag fra beskæftigelsesministeren

               2018-12-03

               Sagsdokument

               Bilag 5

               Udkast til betænkning

               2018-12-06

               Sagsdokument

               Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 5. december 2018

               Sagsdokument

               Bilag 6

               Betænkning afgivet den 5. december 2018