Valget.dk
77583
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning. (Pristillæg til elektricitet produceret ved afbrænding af biomasse, digitalisering m.v.).

Formålet med lovforslaget er at fastlægge det fremtidige grundlag for tilskud til elproduktion produceret ved afbrænding af biomasse, når statsstøttegodkendelsen af den nuværende støtteordning udløber den 1. april 2019. Herudover indeholder lovforslaget en række mindre ændringer af VE-loven og elforsyningsloven, bl.a. en præcisering af straffebestemmelserne. Lovforslaget er en opfølgning på energiaftalen af 29. juni 2018 mellem alle Folketingets partier.

alternative og vedvarende energikilder (Sagsområde)Elektriske anlæg 1 (Lovsagsnavn)Elektriske anlæg 11 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-10-25

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (25. oktober 2018)
   2018-10-25
   • PDF CI510 (2018-10-25)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Sagsdokument

    Skriftlig fremsættelse (25. oktober 2018)

    Sagsdokument

    Fremsat den 25. oktober 2018 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt)

    Sagsdokument

    Bilag 1

    Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

    2018-11-09

    Sagstrin

    1. behandling

    1. behandling

    Behandlet/Henvist til udvalg

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Ordfører Jens Joel
    • Ordfører Mikkel Dencker
    • Ordfører Hans Andersen
    • Ordfører Søren Egge Rasmussen
    • Ordfører Christian Poll
    • Ordfører Orla Østerby
    • Minister energi-, forsynings- og klimaministeren
    • Ordfører Laura Lindahl
    • Ordfører Ida Auken
    • Sagsdokument

     Bilag 4

     Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

     Dagsordenspunkt

     Møde i salen

     1. behandling

     2018-11-13

     Sagstrin

     Frist for spørgsmål

     Frist for spørgsmål

     Konfirmeret
     Sagsdokument

     Spørgsmål 1

     Spm. om, hvordan og hvornår branchen har modtaget dokumentation for, hvordan tilskudsperioden ville blive ændret, til energi-, forsynings- og klimaministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 2

     Spm. om, hvorvidt formålet med lovforslagets overgangsordning er at sikre de investeringer, der er foretaget i biomasseanlæg i god tro, til energi-, forsynings- og klimaministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 3

     Spm., om der efter udløbet af lovforslagets nuværende overgangsordning fortsat udestår afskrivninger på et antal kraftvarmeanlæg, der er etableret før 2009, til energi-, forsynings- og klimaministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 4

     Spm. om definitionen af et ombygget værk i den foreslåede § 45 a, til energi-, forsynings- og klimaministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 6

     Spm., om en ”gennemført reinvestering” skal defineres ved tidspunktet for, hvornår der er truffet bindende beslutning om investering i anlægget, til energi-, forsynings- og klimaministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 7

     Spm., om VERDO’s kraftvarmeværk i Randers vil modtage et elproduktionstilskud på 15 øre pr. kWh i 15 år, hvis forslaget vedtages, til energi-, forsynings- og klimaministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 5

     Spm. om, hvorfor det er nødvendigt at afgrænse, hvilke investeringer relateret til drift af kraftvarmeanlæggene der kan indregnes i overgangsordningen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 8

     Spm., om den nuværende overgangsordning tager højde for, at nogle anlæg i opstarten har kørt med meget lav drift på biomasse og derfor har modtaget en begrænset støtte i denne periode, og om støtteperioden vil kunne forlænges, til energi-, forsynings- og klimaministeren

     2018-11-20

     Sagstrin

     Frist for svar

     Frist for svar

     Konfirmeret

     2018-11-22

     Sagstrin

     Politisk drøftelse

     Politisk drøftelse

     Konfirmeret
     Sagsdokument

     Bilag 8

     1. udkast til betænkning

     Sagsdokument

     Bilag 6

     Lovtekniske ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren

     Sagsdokument

     Bilag 7

     Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren

     2018-11-26

     Sagstrin

     Frist for politiske bemærkninger

     Frist for politiske bemærkninger

     Konfirmeret

     2018-11-30

     Sagstrin

     Betænkning

     Betænkning

     Betænkning afgivet

     Dokumenter

     • Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 30. november 2018
      2018-11-30
      • PDF AX22164 (2018-11-30)
     • Sagsdokument

      Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 30. november 2018

      Sagsdokument

      Bilag 10

      Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 30. november 2018

      2018-12-04

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagstrin

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Endelig

       Dokumenter

       • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 4. december 2018
        2018-12-04
       • Sagsdokument

        Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 4. december 2018

        2018-12-06

        Sagstrin

        3. behandling

        3. behandling

        Behandlet/Vedtaget

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Sagstrin

         Lovforslag som vedtaget

         Lovforslag som vedtaget

         Endelig

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • Dokumenter

          • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 6. december 2018
           2018-12-06
          • Afstemning

           Afstemning 70 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

           Forslaget blev vedtaget. For stemte 95 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 9 (EL).

           S
           DF
           V
           Ø
           LA
           EL
           RV
           SF
           KF
           IA
           JF
           NQ
           T
           Sagsdokument

           Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 6. december 2018

           Dagsordenspunkt

           Møde i salen

           3. behandling

           2018-11-15

           Sagstrin

           Dansk Energi, VERDO og VEKS om L 78 (Pristillæg til elektricitet fra biomasse).

           Dansk Energi, VERDO og VEKS om L 78 (Pristillæg til elektricitet fra biomasse).

           Afholdt

           Aktør

           • Behandles i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
           • Dokumenter

            • Materiale fra Dansk Energi, VERDO og VEKS' foretræde for udvalget den 15/11-18
             2018-11-15
            • L 78 - svar på spm. 7, om VERDO’s kraftvarmeværk i Randers vil modtage et elproduktionstilskud på 15 øre pr. kWh i 15 år, hvis forslaget vedtages, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
             2018-11-19
            • L 78 - svar på spm. 9 om kommentar til materiale fra Dansk Energi, VERDO og VEKS' foretræde den 15/11-18, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
             2018-11-19
            • Sagsdokument

             Bilag 5

             Materiale fra Dansk Energi, VERDO og VEKS' foretræde for udvalget den 15/11-18

             Sagsdokument

             Spørgsmål 9

             Spm. om kommentar til materiale fra Dansk Energi, VERDO og VEKS' foretræde den 15/11-18, til energi-, forsynings- og klimaministeren

             Dagsordenspunkt

             EFK 15/11-18 (Dep.)

             Dansk Energi, VERDO og VEKS om L 78 (Pristillæg til elektricitet fra biomasse).

             2018-11-08

             Sagsdokument

             Bilag 3

             Orientering om to notater om forlænget afskrivningsperiode ved reinvesteringer og forventninger til støttesats til afskrevne værker

             2018-11-19

             Sagsdokument

             Spørgsmål 1

             L 78 - svar på spm. 1 om, hvordan og hvornår branchen har modtaget dokumentation for, hvordan tilskudsperioden ville blive ændret, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

             Sagsdokument

             Spørgsmål 2

             L 78 - svar på spm. 2 om, hvorvidt formålet med lovforslagets overgangsordning er at sikre de investeringer, der er foretaget i biomasseanlæg i god tro, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

             Sagsdokument

             Spørgsmål 3

             L 78 - svar på spm. 3, om der efter udløbet af lovforslagets nuværende overgangsordning fortsat udestår afskrivninger på et antal kraftvarmeanlæg, der er etableret før 2009, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

             Sagsdokument

             Spørgsmål 4

             L 78 - svar på spm. 4 om definitionen af et ombygget værk i den foreslåede § 45 a, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

             Sagsdokument

             Spørgsmål 6

             L 78 - svar på spm. 6, om en ”gennemført reinvestering” skal defineres ved tidspunktet for, hvornår der er truffet bindende beslutning om investering i anlægget, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

             Sagsdokument

             Spørgsmål 7

             L 78 - svar på spm. 7, om VERDO’s kraftvarmeværk i Randers vil modtage et elproduktionstilskud på 15 øre pr. kWh i 15 år, hvis forslaget vedtages, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

             Sagsdokument

             Spørgsmål 9

             L 78 - svar på spm. 9 om kommentar til materiale fra Dansk Energi, VERDO og VEKS' foretræde den 15/11-18, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

             Sagsdokument

             Spørgsmål 5

             L 78 - svar på spm. 5 om, hvorfor det er nødvendigt at afgrænse, hvilke investeringer relateret til drift af kraftvarmeanlæggene der kan indregnes i overgangsordningen, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

             Sagsdokument

             Spørgsmål 8

             L 78 - svar på spm. 8, om den nuværende overgangsordning tager højde for, at nogle anlæg i opstarten har kørt med meget lav drift på biomasse og derfor har modtaget en begrænset støtte i denne periode, og om støtteperioden vil kunne forlænges, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

             2018-11-07

             Sagsdokument

             Bilag 2

             Ny bekendtgørelse om støtte til elproduktion på ikkeafskrevne biomasseanlæg sendes i høring

             2018-11-28

             Sagsdokument

             Bilag 9

             2. udkast til betænkning