Valget.dk
77586
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Henlæggelse til kommunalbestyrelserne af grundlovsceremonier, forhøjelse af gebyr for ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation og fastsættelse af nærmere regler om udlændinges fravær i undervisning i dansk m.v.).

Regeringen (Venstre. Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgik den 29. juni 2018 en ny indfødsretsaftale. Det fremgår bl.a. af den nye indfødsretsaftale, at tildeling af dansk statsborgerskab fremover skal betinges af deltagelse i en ceremoni. Lovforslaget er en delvis udmøntning af denne nye indfødsretsaftale. Ved ceremonien skal ansøgeren skrive under på at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati, og give hånd til repræsentanter fra myndigheden.

Lovforslaget har til formål at henlægge den ceremonielle underskrivning af grundloven mv. til kommunalbestyrelserne. Med lovforslaget får udlændinge- og integrationsministeren bemyndigelse til at fastsætte de nærmere regler om afholdelsen af ceremonierne.

Lovforslaget har desuden til formål at hæve gebyret for ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation til 3.800 kr.

Lovforslaget indeholder derudover en ændring af bemyndigelsesbestemmelsen i danskuddannelseslovens § 5, stk. 3, 2. pkt. Det betyder at udlændinge- og integrationsministerens bemyndigelse til at fastsætte regler om registrering af udlændinge, der deltager i et danskuddannelsesforløb, udvides til at omfatte alle kursister.

Loven træder i kraft den 1. januar 2019, dog således at kommunalbestyrelsernes forpligtelse til at afholdeceremonier i 2019 alene vil være en forpligtelse til at afholde en ceremoni i anden halvdel af 2019.

indfødsrets og naturalisering (Sagsområde)Undervisningsvæsen 57 (Lovsagsnavn)Indfødsret 2 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-12-18

Sagstrin

2. behandling

2. behandling

Behandlet/Direkte til 3. beh.

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dagsordenspunkt

  Møde i salen

  2. behandling

  2018-10-25

  Sagstrin

  Fremsættelse

  Fremsættelse

  Fremsat

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Dokumenter

   • Skriftlig fremsættelse (25. oktober 2018)
    2018-10-25
    • PDF CS484 (2018-10-25)
   • Sagstrin

    Lovforslag som fremsat

    Lovforslag som fremsat

    Endelig

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (25. oktober 2018)

     Sagsdokument

     Fremsat den 25. oktober 2018 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

     2018-11-02

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Astrid Krag
     • Ordfører Christian Langballe
     • Ordfører Mads Fuglede
     • Ordfører Henrik Dahl
     • Ordfører Carolina Magdalene Maier
     • Ordfører Lotte Rod
     • Ordfører Kirsten Normann Andersen
     • Minister udlændinge- og integrationsministeren
     • Ordfører Rosa Lund
     • Dagsordenspunkt

      Møde i salen

      1. behandling

      2018-11-09

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2018-11-16

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      L 80 - svar på spm. 3, om ministeren vil redegøre for, hvor mange personer årligt ministeren har en forventning om ikke vil give hånd i forbindelse med grundlovsceremonierne, fra udlændinge- og integrationsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      L 80 - svar på spm. 1, om ministeren vil dispensere fra, at grundlovsceremonierne afholdes lokalt, og i stedet åbne op for, at de afholdes i statsligt regi, fra udlændinge- og integrationsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 2

      L 80 - svar på spm. 2, om ministeren vil være åben over for at flytte ceremonierne i forbindelse med tildeling af indfødsret over i statsligt regi, således som statsministeren har været inde på, fra udlændinge- og integrationsministeren

      2018-11-22

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret

      2018-12-13

      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      2018-11-20

      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret

      2018-12-20

      Sagstrin

      3. behandling

      3. behandling

      Behandlet/Vedtaget

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagstrin

       Lovforslag som vedtaget

       Lovforslag som vedtaget

       Endelig

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • Afstemning

        Afstemning 196 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

        Forslaget blev vedtaget. For stemte 55 (DF, V, LA og KF), imod stemte 23 (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 30 (S).

        S
        DF
        V
        Ø
        LA
        EL
        RV
        SF
        KF
        IA
        JF
        NQ
        T
        Sagsdokument

        Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2018

        Dagsordenspunkt

        Møde i salen

        3. behandling

        2018-10-26

        Sagsdokument

        Bilag 2

        Høringssvar og høringsnotat, fra udlændinge- og integrationsministeren

        2018-11-01

        Sagsdokument

        Bilag 3

        Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        2018-11-29

        Sagsdokument

        Bilag 6

        Høringssvar fra Retspolitisk Forening vedr. bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier

        2018-12-03

        Sagsdokument

        Bilag 7

        Henvendelse af 1/12-18 fra Billy O'Shea, København

        Sagsdokument

        Spørgsmål 5

        Spm. om kommentar til henvendelse af 1/12-18 fra Billy O'Shea, København, til udlændinge- og integrationsministeren

        2018-11-12

        Sagsdokument

        Spørgsmål 3

        Spm., om ministeren vil redegøre for, hvor mange personer årligt ministeren har en forventning om ikke vil give hånd i forbindelse med grundlovsceremonierne, til udlændinge- og integrationsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 2

        Spm., om ministeren vil være åben over for at flytte ceremonierne i forbindelse med tildeling af indfødsret over i statsligt regi, således som statsministeren har været inde på, til udlændinge- og integrationsministeren

        Sagsdokument

        Bilag 4

        Spørgsmål og svar, som relaterer sig til L 80.

        Sagsdokument

        Spørgsmål 1

        Spm., om ministeren vil dispensere fra, at grundlovsceremonierne afholdes lokalt, og i stedet åbne op for, at de afholdes i statsligt regi, til udlændinge- og integrationsministeren

        2018-12-06

        Sagsdokument

        Spørgsmål 5

        L 80 - svar på spm. 5 om kommentar til henvendelse af 1/12-18 fra Billy O'Shea, København, fra udlændinge- og integrationsministeren

        2018-11-19

        Sagsdokument

        Bilag 5

        Udkast til betænkning

        2018-12-10

        Sagsdokument

        Bilag 9

        Henvendelse af 07/12/18 fra Billy O'Shea om L 80

        Sagsdokument

        Bilag 8

        2. udkast til betænkning

        2018-12-12

        Sagsdokument

        Bilag 10

        3. udkast til betænkning

        2018-12-14

        Sagsdokument

        Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 13. december 2018

        Sagsdokument

        Bilag 11

        Betænkning afgivet den 13/12-18

        2018-11-21

        Sagsdokument

        Spørgsmål 4

        Spm. tilbagetaget (stillet på L 18 - spm. 10)