Valget.dk
77584
Stadfæstet

Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.

Lovforslaget er det første af samlingens to lovforslag om de personer, der ved lov kan få meddelt indfødsret (statsborgerskab) i Danmark.

indfødsrets og naturalisering (Sagsområde)INDFØDSRET 1 (Lovsagsnavn)

2018-10-25

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (25. oktober 2018)
   2018-10-25
   • PDF CS486 (2018-10-25)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 25. oktober 2018 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) (omtryk)
     2018-10-29
    • Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (25. oktober 2018)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Oversigt over personer optaget på lovforslag om indfødsrets meddelelse fordelt efter nationalitet, fra udlændinge- og integrationsministeren

     Sagsdokument

     Bilag 2

     Udkast til tidsplan for udvalgets behandlinger af lovforslaget

     Sagsdokument

     Fremsat den 25. oktober 2018 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg)

     2018-11-02

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Astrid Krag
     • Ordfører Christian Langballe
     • Ordfører Mads Fuglede
     • Ordfører Henrik Dahl
     • Ordfører Lotte Rod
     • Ordfører Kirsten Normann Andersen
     • Minister udlændinge- og integrationsministeren
     • Ordfører Rosa Lund
     • Ordfører Carolina Magdalene Maier
     • Dagsordenspunkt

      Møde i salen

      1. behandling

      2018-11-09

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      L 81 - svar på spm. 1 om den ”mindre tekniske ændring”, der omtales i cirkulæret fra september, og om krav om deltagelse i en ceremoni, fra udlændinge- og integrationsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 2

      L 81 - svar på spm. 2, om de ni personer, der er opført i lovforslagets § 3 (nr. 1217-1225), har fået deres sager behandlet efter cirkulæreskrivelse nr. 9779 af 14. september 2018, fra udlændinge- og integrationsministeren

      2018-11-16

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 7

      L 81 - svar på spm. 7 om, hvilke procedurer der gælder, når en ansøger, der er optaget eller står til optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, kort tid inden lovforslagets fremsættelse, behandling eller vedtagelse, bliver forælder til et barn, fra udlændinge- og integrationsministeren

      2018-11-22

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 11

      Spm. om ministeren vil redegøre for konsekvenserne af ændringsforslaget, som er omdelt som L 81 – bilag 9, til udlændinge- og integrationsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 10

      Spm. om, hvorfor det i bilag 9 anførte ændringsforslag fremsættes som ændringsforslag til L 81 og ikke til L 80, der fastlægger rammerne for grundlovsceremonien, og om ændringsforslaget skal være en del af fremtidige lovforslag om indfødsrets meddelelse, til udlændinge- og integrationsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 9

      Spørgsmålet er taget tilbage

      2018-12-13

      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      2018-11-20

      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Bilag 7

      Ændringsforslag, fra udlændinge- og integrationsministeren

      Sagsdokument

      Bilag 8

      2. udkast til betænkning

      2018-12-18

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagstrin

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Endelig

       Dokumenter

       • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2018
        2018-12-18
       • Sagsdokument

        Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2018

        Dagsordenspunkt

        Møde i salen

        2. behandling

        2018-12-20

        Sagstrin

        3. behandling

        3. behandling

        Behandlet/Vedtaget

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Sagstrin

         Lovforslag som vedtaget

         Lovforslag som vedtaget

         Endelig

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • Afstemning

          Afstemning 197 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

          Forslaget blev vedtaget. For stemte 85 (S, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 23 (DF), hverken for eller imod stemte 0.

          S
          DF
          V
          Ø
          LA
          EL
          RV
          SF
          KF
          IA
          JF
          NQ
          T
          Sagsdokument

          Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2018

          Dagsordenspunkt

          Møde i salen

          3. behandling

          2018-10-29

          Sagstrin

          Omtrykt

          Omtrykt

          Endelig

          Aktør

          • Behandles i Folketinget
          • Sagsdokument

           Fremsat den 25. oktober 2018 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) (omtryk)

           2018-10-26

           Sagsdokument

           Spørgsmål 3

           Spm. om interessen for at skabe fælles regler om dobbelt statsborgerskab for hele rigsfællesskabet, til udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 1

           Spm. om den ”mindre tekniske ændring”, der omtales i cirkulæret fra september, og om krav om deltagelse i en ceremoni, til udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 2

           Spm., om de ni personer, der er opført i lovforslagets § 3 (nr. 1217-1225), har fået deres sager behandlet efter cirkulæreskrivelse nr. 9779 af 14. september 2018, til udlændinge- og integrationsministeren

           2018-11-01

           Sagsdokument

           Bilag 3

           Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

           2018-11-07

           Sagsdokument

           Spørgsmål 7

           Spm. om, hvilke procedurer der gælder, når en ansøger, der er optaget eller står til optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, kort tid inden lovforslagets fremsættelse, behandling eller vedtagelse, bliver forælder til et barn, til udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 6

           Spm. om ministerens kommentar til L 81 - bilag 5, til udlændinge- og integrationsministeren

           2018-11-19

           Sagsdokument

           Bilag 6

           Udkast til betænkning

           Sagsdokument

           Spørgsmål 8

           Spm., om et nyfødt barn kan blive dansk statsborger som biperson, til udlændinge- og integrationsministeren

           2018-11-12

           Sagsdokument

           Spørgsmål 3

           L 81 - svar på spm. 3 om interessen for at skabe fælles regler om dobbelt statsborgerskab for hele rigsfællesskabet, fra udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 4

           L 81 - svar på spm. 4 om, hvilket niveau af danskkundskaber der er nødvendige for at bestå henholdsvis prøve i dansk 1, prøve i dansk 2 og prøve i dansk 3, fra udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 5

           L 81 - svar på spm. 5 om, hvorvidt prøve i dansk 3 er tilrettelagt for kursister, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund, fra udlændinge- og integrationsministeren

           2018-11-21

           Sagsdokument

           Bilag 9

           Ændringsforslag til lovforslaget, fra udlændinge- og integrationsministeren

           2018-11-06

           Sagsdokument

           Spørgsmål 4

           Spm. om, hvilket niveau af danskkundskaber der er nødvendige for at bestå henholdsvis prøve i dansk 1, prøve i dansk 2 og prøve i dansk 3, til udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 5

           Spm. om, hvorvidt prøve i dansk 3 er tilrettelagt for kursister, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund, til udlændinge- og integrationsministeren

           2018-11-26

           Sagsdokument

           Spørgsmål 8

           L 81 - svar på spm. 8, om et nyfødt barn kan blive dansk statsborger som biperson, fra udlændinge- og integrationsministeren

           2018-11-27

           Sagsdokument

           Spørgsmål 10

           L 81 - svar på spm. 10 om, hvorfor det i bilag 9 anførte ændringsforslag fremsættes som ændringsforslag til L 81 og ikke til L 80, der fastlægger rammerne for grundlovsceremonien, og om ændringsforslaget skal være en del af fremtidige lovforslag om indfødsrets meddelelse, fra udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 11

           L 81 - svar på spm. 11 om ministeren vil redegøre for konsekvenserne af ændringsforslaget, som er omdelt som L 81 – bilag 9, fra udlændinge- og integrationsministeren

           2018-12-10

           Sagsdokument

           Spørgsmål 13

           Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 8/12-18, til udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Bilag 11

           3. udkast til betænkning

           2018-12-11

           Sagsdokument

           Bilag 14

           Tilbagekaldelse af ændringsforslag nr. 2, fra udlændinge- og integrationsministeren

           2018-12-12

           Sagsdokument

           Bilag 15

           4. udkast til betænkning

           Sagsdokument

           Bilag 16

           Ændringsforslag, fra udlændinge- og integrationsministeren

           2018-12-14

           Sagsdokument

           Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 13. december 2018

           Sagsdokument

           Bilag 17

           Betænkning afgivet den 13/12-18