Valget.dk
77590
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer. (Delvis lovliggørelse af peberspray).

Lovforslaget indebærer, at det lovliggøres at besidde peberspray i eget hjem for personer over 18 år.

Det foreslås desuden at skærpe straffen for personer, som tidligere er idømt fængselsstraf for overtrædelse af våbenlovgivningen eller straffelovens bestemmelser om f.eks. vold eller røveri, og som bærer eller besidder peberspray på steder eller under omstændigheder, hvor der er en nærliggende risiko for, at der kan opstå tilspidsede situationer af potentielt voldelig karakter.

I forlængelse af lovforslaget vil regeringen ændre våbenbekendtgørelsen og våbencirkulæret, således at det bliver muligt for visse personer at opnå tilladelse fra politiet til at bære peberspray i det offentlige rum, hvis vedkommende kan dokumentere et særligt behov herfor.

Endelig forudsættes det, at peberspray alene kan forhandles af våbenhandlere og andre forhandlere, som er godkendt af politiet.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2019.

politi og våben (Sagsområde)Retspleje 80 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-10-26

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (26. oktober 2018)
   2018-10-26
   • PDF AA11076 (2018-10-26)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 26. oktober 2018 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)
     2018-10-26
    • Sagsdokument

     Fremsat den 26. oktober 2018 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

     Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (26. oktober 2018)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren

     2018-11-01

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Lotte Rod
     • Ordfører Trine Bramsen
     • Ordfører Peter Kofod
     • Ordfører Preben Bang Henriksen
     • Ordfører René Gade
     • Ordfører Karsten Hønge
     • Minister justitsministeren
     • Ordfører Lene Foged
     • Dagsordenspunkt

      Møde i salen

      1. behandling

      2018-11-15

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Modtagelse af deputation fra Rejsearbejdere.dk om L 83 (om delvis lovliggørelse af peberspray), jf. L 83 - bilag 3.

      Modtagelse af deputation fra Rejsearbejdere.dk om L 83 (om delvis lovliggørelse af peberspray), jf. L 83 - bilag 3.

      Afholdt

      Aktør

      • Behandles i Retsudvalget
      • Dokumenter

       • Henvendelse af 7/11-18 fra Foreningen Rejsearbejdere.dk om bemærkninger til virkningen af lovforslaget
        2018-11-07
       • 2018-11-22

        Sagstrin

        Frist for svar

        Frist for svar

        Konfirmeret
        Sagsdokument

        Spørgsmål 1

        L 83 - svar på spm. 1 om antal af salgssteder, og hvilke andre typer af forretninger end våbenforretninger der vil kunne opnå en polititilladelse til at sælge peberspray, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 5

        L 83 - svar på spm. 5, om danske soldater ville kunne anvende peberspray i Danmark og i udlandet i fredstid, krigstid og under fredsbevarende og fredsskabende aktioner og samtidig overholde Danmarks internationale konventionsmæssige forpligtelser, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 4

        L 83 - svar på spm. 4 om, hvor på Scoville-skalaen den peberspray, der i dag anvendes af politi, fængselspersonale og eventuelt af andre danske myndighedspersoner, ligger, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 8

        L 83 - svar på spm. 8, om peberspray uden problemer kan anvendes af personer, der ikke har modtaget uddannelse i brugen heraf, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 10

        L 83 - svar på spm. 10 om ministerens kommentar til henvendelse af 6/11-18 fra Foreningen Rejsearbejdere.dk om bemærkninger til virkningen af lovforslaget, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 2

        L 83 - svar på spm. 2 om grænsen for, hvor på Scovilleskalaen en peberspray, der erhverves til brug i eget hjem uden særlig tilladelse, maksimalt må ligge, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 3

        L 83 - svar på spm. 3 om grænsen for, hvor på Scovilleskalaen en peberspray, der erhverves efter tilladelsesordningen for personer med særligt beskyttelsesbehov, maksimalt må ligge, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 4

        L 83 - svar på spm. 4 om, hvor på Scovilleskalaen den peberspray, der i dag anvendes af politi, fængselspersonale og eventuelt af andre danske myndighedspersoner, ligger, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 6

        L 83 - svar på spm. 6, om der er videnskabelig evidens for, at narko- eller psykofarmakapåvirkning øger risikoen for, at en person, der udsættes for peberspray, afgår ved døden eller får alvorlige varige mén, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 7

        L 83 - svar på spm. 7, om der er videnskabelig evidens for, at det øger risikoen for, at en person, der udsættes for peberspray, afgår ved døden eller får alvorlige varige mén, hvis personen er psykisk ustabil og ophidset, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 9

        L 83 - svar på spm. 9 om, hvordan det undgås, at borgere kriminaliseres som følge af ministerens ønske om at gøre peberspray lovlig i hjemmet, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 11

        Spm. om, hvilken Scovillestyrke den peberspray, som civile borgere vil kunne besidde lovligt, må have, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 12

        Spm., om borgere i Danmark efter vedtagelsen af lovforslaget lovligt vil kunne besidde peberspray af styrken 5,3 mio. Scoville heat units, til justitsministeren

        2018-11-29

        Sagstrin

        Politisk drøftelse

        Politisk drøftelse

        Konfirmeret
        Sagstrin

        Betænkning

        Betænkning

        Betænkning afgivet

        2018-11-27

        Sagstrin

        Frist for politiske bemærkninger

        Frist for politiske bemærkninger

        Konfirmeret
        Sagstrin

        Frist for ændringsforslag

        Frist for ændringsforslag

        Konfirmeret

        2018-12-04

        Sagstrin

        2. behandling

        2. behandling

        Behandlet/Direkte til 3. beh.

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Sagstrin

         Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

         Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

         Endelig

         Dokumenter

         • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 4. december 2018
          2018-12-04
         • Sagsdokument

          Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 4. december 2018

          2018-12-11

          Sagstrin

          3. behandling

          3. behandling

          Behandlet/Vedtaget

          Aktør

          • Behandles i Folketinget
          • Sagstrin

           Lovforslag som vedtaget

           Lovforslag som vedtaget

           Endelig

           Aktør

           • Behandles i Folketinget
           • Afstemning

            Afstemning 84 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

            Forslaget blev vedtaget. For stemte 54 (DF, V, LA og KF), imod stemte 51 (S, EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.

            S
            DF
            V
            Ø
            LA
            EL
            RV
            SF
            KF
            IA
            JF
            NQ
            T
            Sagsdokument

            Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. december 2018

            2018-10-29

            Sagsdokument

            Spørgsmål 1

            Spm. om antal af salgssteder, og hvilke andre typer af forretninger end våbenforretninger der vil kunne opnå en polititilladelse til at sælge peberspray, til justitsministeren

            Sagsdokument

            Spørgsmål 2

            Spm. om grænsen for, hvor på Scovilleskalaen en peberspray, der erhverves til brug i eget hjem uden særlig tilladelse, maksimalt må ligge, til justitsministeren

            Sagsdokument

            Spørgsmål 3

            Spm. om grænsen for, hvor på Scovilleskalaen en peberspray, der erhverves efter tilladelsesordningen for personer med særligt beskyttelsesbehov, maksimalt må ligge, til justitsministeren

            Sagsdokument

            Spørgsmål 4

            Spm. om, hvor på Scovilleskalaen den peberspray, der i dag anvendes af politi, fængselspersonale og eventuelt af andre danske myndighedspersoner, ligger, til justitsministeren

            Sagsdokument

            Spørgsmål 5

            Spm., om danske soldater ville kunne anvende peberspray i Danmark og i udlandet i fredstid, krigstid og under fredsbevarende og fredsskabende aktioner og samtidig overholde Danmarks internationale konventionsmæssige forpligtelser, til justitsministeren

            Sagsdokument

            Spørgsmål 6

            Spm., om der er videnskabelig evidens for, at narko- eller psykofarmakapåvirkning øger risikoen for, at en person, der udsættes for peberspray, afgår ved døden eller får alvorlige varige men, til justitsministeren

            Sagsdokument

            Spørgsmål 7

            Spm., om der er videnskabelig evidens for, at det øger risikoen for, at en person, der udsættes for peberspray, afgår ved døden eller får alvorlige varige men, hvis personen er psykisk ustabil og ophidset, til justitsministeren

            Sagsdokument

            Spørgsmål 8

            Spm., om peberspray uden problemer kan anvendes af personer, der ikke har modtaget uddannelse i brugen heraf, til justitsministeren

            2018-11-02

            Sagsdokument

            Bilag 2

            Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

            Sagsdokument

            Spørgsmål 9

            Spm. om, hvordan det undgås, at borgere kriminaliseres som følge af ministerens ønske om at gøre peberspray lovlig i hjemmet, til justitsministeren

            2018-11-07

            Sagsdokument

            Spørgsmål 10

            Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 6/11-18 fra Foreningen Rejsearbejdere.dk om bemærkninger til virkningen af lovforslaget, til justitsministeren

            Sagsdokument

            Bilag 3

            Henvendelse af 7/11-18 fra Foreningen Rejsearbejdere.dk om bemærkninger til virkningen af lovforslaget

            2018-11-08

            Sagsdokument

            Bilag 4

            Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

            2018-11-28

            Sagsdokument

            Bilag 5

            Ændringsforslag, fra justitsministeren

            Sagsdokument

            Bilag 6

            1. udkast til betænkning

            Sagsdokument

            Spørgsmål 11

            L 83 - svar på spm. 11 om, hvilken Scovillestyrke den peberspray, som civile borgere vil kunne besidde lovligt, må have, fra justitsministeren

            Sagsdokument

            Spørgsmål 12

            L 83 - svar på spm. 12, om borgere i Danmark efter vedtagelsen af lovforslaget lovligt vil kunne besidde peberspray af styrken 5,3 mio. Scoville heat units, fra justitsministeren

            2018-11-30

            Sagsdokument

            Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. november 2018

            Sagsdokument

            Bilag 7

            Betænkning afgivet den 29. november 2018