Valget.dk
77582
Stadfæstet

Forslag til lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Lovforslaget indebærer, at der oprettes et ungdomskriminalitetsnævn, som skal behandle sager vedrørende børn og unge i alderen 10 til 17 år, som er mistænkt eller dømt for alvorlig eller omfattende kriminalitet.

Desuden skal der oprettes en ungekriminalforsorg, som i samarbejde med barnets eller den unges opholdskommune skal føre tilsyn med, at barnet eller den unge efterlever ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse.

Lovforslaget udmønter dele af aftalen om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet, som regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) indgik den 29. juni 2018 med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Forslaget skal ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 85 om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2019.

strafferet og kriminalitet (Sagsområde)Retspleje 87 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-10-26

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (26. oktober 2018)
   2018-10-26
   • PDF AA11078 (2018-10-26)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 26. oktober 2018 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)
     2018-10-26
    • Sagsdokument

     Fremsat den 26. oktober 2018 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

     Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (26. oktober 2018)

     2018-11-06

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Rosa Lund
     • Ordfører Trine Bramsen
     • Ordfører Peter Kofod
     • Ordfører Preben Bang Henriksen
     • Ordfører Christina Egelund
     • Ordfører René Gade
     • Ordfører Lotte Rod
     • Ordfører Naser Khader
     • Minister justitsministeren
     • Ordfører Trine Torp
     • 2018-11-15

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2018-11-22

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      L 84 - svar på spm. 3 om, hvilken type kriminalitet der kan udløse straksreaktioner, fra justitsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 4

      L 84 - svar på spm. 4 om eksempler på kommunale børn- og ungeudvalgs beslutning om et tvangsmæssigt indgreb i form af fjernelse fra hjemmet og anbringelse på en lukket eller delvis lukket institution, fra justitsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 5

      L 84 - svar på spm. 5, om børn- og ungeudvalget ved beslutning om tvangsmæssig fjernelse fra hjemmet samtidig eller efterfølgende også træffer beslutning om anbringelsesstedet, fra justitsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      L 84 - svar på spm. 1 om ministerens kommentar til henvendelse af 6. november 2018 fra Børnerådet om fælles erklæring fra de nordiske børneombud om ungdomskriminalitet, fra justitsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 6

      L 84 - svar på spm. 6, om ministeren vil redegøre nærmere for karakteren af mistankekravet, fra justitsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 15

      L 84 - svar på spm. 15 om, hvilke faglige argumenter der lægges til grund for, at der ikke sættes højere krav til kendskabet til den faktiske kriminalitet, som den unge har begået, fra justitsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 24

      L 84 - svar på spm. 24, om lovforslaget vil medføre en stigning i antallet af børn og unge, der anbringes på henholdsvis delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner, fra justitsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 23

      L 84 - svar på spm. 23 om belæg for nødvendigheden af de foreslåede skærpelser og nye sanktioneringsmuligheder, fra justitsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 22

      L 84 - svar på spm. 22 om bevæggrunden til at foreslå, at politiet skal indgå som en dømmende magt i ungdomskriminalitetsnævnene, fra justitsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 21

      L 84 - svar på spm. 21 om, hvilke empiriske fund der viser, at en øget oplevelse af konsekvens for den berørte gruppe af børn og unge vil føre til et fald i kriminaliteten, fra justitsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 20

      L 84 - svar på spm. 20 om, hvordan ministeren vil sikre, at den sociale helhedsvurdering af det enkelte barn bevares, fra justitsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 19

      L 84 - svar på spm. 19 om at følge op på lovændringens betydning for udviklingen i ungdomskriminalitet, eventuelt ved en revisionsklausul, fra justitsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 7

      L 84 - svar på MFU spm. 7, om ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet uden samtykke vil være administrative frihedsberøvelser og dermed omfattet af § 71-tilsynets kompetence, fra justitsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 18

      L 84 - svar på spm. 18 om, hvorfor der ikke gives mulighed for, at der i alle sager, der behandles af et ungdomskriminalitetsnævn, beskikkes en advokat til de berørte børn og forældre, fra justitsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 17

      L 84 - svar på spm. 17 om, hvordan det sikres, at fokus på barnets tarv fortsat vil have forrang i det strafferetlige system, fra justitsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 13

      L 84 - svar på spm. 13, om ministeren kan bekræfte, at et 10-årigt barn kan anbringes i en sikret døgninstitution som led i et forbedringsforløb, fra justitsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 12

      L 84 - svar på spm. 12, om lovforslaget fører til en reel udvidelse af muligheden for at anbringe børn under 12 år i henholdsvis delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner, til justitsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 25

      MFU spm., om det vil blive tydeliggjort i en bekendtgørelse eller vejledning, at unge, der er tvangsmæssigt anbragt i medfør af en afgørelse truffet af ungdomskriminalitetsnævnet, er administrativt frihedsberøvet, til justitsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 10

      L 84 - svar på spm. 10 om, hvorfor der kun er en børnesagkyndig til stede i en afgrænset del af de sager, der berører børn under 14 år, m.v., fra justitsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 14

      L 84 - svar på spm. 14 om, hvordan ministeren vil sikre, at retsstillingen for forældre til børn, der er mistænkt for ungdomskriminalitet, ikke forringes i forhold til de gældende regler, fra justitsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 9

      L 84 - svar på spm. 9 om social og psykologisk effekt af ophold på lukkede døgninstitutioner for børn og unge med diagnoser som adhd, ocd, angst eller Aspergers syndrom, fra justitsministeren

      2018-11-29

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Rets- og kriminalpolitiske tænketank FORSETE om L 84 (om bekæmpelse af ungdomskriminalitet), jf. L 84 - bilag 5.

      Rets- og kriminalpolitiske tænketank FORSETE om L 84 (om bekæmpelse af ungdomskriminalitet), jf. L 84 - bilag 5.

      Afholdt

      Aktør

      • Behandles i Retsudvalget
      • Dokumenter

       • Henvendelse af 9/11-18 fra den rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsete om personafgrænsning
        2018-11-09
       • Sagstrin

        Den Danske Dommerforening om L 84 (om bekæmpelse af ungdomskriminalitet).

        Den Danske Dommerforening om L 84 (om bekæmpelse af ungdomskriminalitet).

        Afholdt

        Aktør

        • Behandles i Retsudvalget
        • Sagsdokument

         Bilag 7

         Ændringsforslag, fra justitsministeren

         Dagsordenspunkt

         Retsudvalget - dep.

         Rets- og kriminalpolitiske tænketank FORSETE om L 84 (om bekæmpelse af ungdomskriminalitet), jf. L 84 - bilag 5.

         Dagsordenspunkt

         Retsudvalget - dep.

         Den Danske Dommerforening om L 84 (om bekæmpelse af ungdomskriminalitet).

         2018-11-27

         Sagstrin

         Frist for politiske bemærkninger

         Frist for politiske bemærkninger

         Konfirmeret
         Sagstrin

         Frist for ændringsforslag

         Frist for ændringsforslag

         Konfirmeret

         2018-12-06

         Sagstrin

         Betænkning

         Betænkning

         Betænkning afgivet
         Sagsdokument

         Spørgsmål 26

         L 84 - svar på spm. 26 om de økonomiske konsekvenser ved tilbud om gratis advokatbistand i alle sager, som ungdomskriminalitetsnævnet skal behandle, fra justitsministeren

         2018-12-11

         Sagstrin

         2. behandling

         2. behandling

         Behandlet/Direkte til 3. beh.

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • Sagstrin

          Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

          Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

          Endelig

          Dokumenter

          • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. december 2018
           2018-12-11
           • Sagsdokument

            Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. december 2018

            Sagsdokument

            Bilag 10

            Orienterings brev om merudgifter i forhold til de udgifter, der fremgår af det fremsatte lovforslag, fra justitsministeren

            2018-12-18

            Sagstrin

            3. behandling

            3. behandling

            Behandlet/Vedtaget

            Aktør

            • Behandles i Folketinget
            • Sagstrin

             Lovforslag som vedtaget

             Lovforslag som vedtaget

             Endelig

             Aktør

             • Behandles i Folketinget
             • Dokumenter

              • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 18. december 2018
               2018-12-18
              • Afstemning

               Afstemning 131 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

               Forslaget blev vedtaget. For stemte 81 (S, DF, V, LA og KF), imod stemte 23 (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.

               S
               DF
               V
               Ø
               LA
               EL
               RV
               SF
               KF
               IA
               JF
               NQ
               T
               Sagsdokument

               Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 18. december 2018

               Dagsordenspunkt

               Møde i salen

               3. behandling

               2018-11-07

               Sagsdokument

               Bilag 2

               Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

               Sagsdokument

               Bilag 3

               Henvendelse af 6/11-18 fra Børnerådet om fælles erklæring fra de nordiske børneombud om ungdomskriminalitet

               Sagsdokument

               Spørgsmål 1

               Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 6. november 2018 fra Børnerådet om fælles erklæring fra de nordiske børneombud om ungdomskriminalitet, til justitsministeren

               2018-11-08

               Sagsdokument

               Bilag 4

               Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

               2018-11-09

               Sagsdokument

               Bilag 5

               Henvendelse af 9/11-18 fra den rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsete om personafgrænsning

               Sagsdokument

               Spørgsmål 2

               Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 9. november 2018 fra den rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsete om personafgrænsning, til justitsministeren

               2018-11-12

               Sagsdokument

               Spørgsmål 5

               Spm., om børn- og ungeudvalget ved beslutning om tvangsmæssig fjernelse fra hjemmet samtidig eller efterfølgende også træffer beslutning om anbringelsesstedet, til justitsministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 4

               Spm. om eksempler på kommunale børn- og ungeudvalgs beslutning om et tvangsmæssigt indgreb i form af fjernelse fra hjemmet og anbringelse på en lukket eller delvis lukket institution, til justitsministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 3

               Spm. om, hvilken type kriminalitet der kan udløse straksreaktioner, til justitsministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 7

               MFU spm., om ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet uden samtykke vil være administrative frihedsberøvelser og dermed omfattet af § 71-tilsynets kompetence, til justitsministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 6

               Spm., om ministeren vil redegøre nærmere for karakteren af mistankekravet, til justitsministeren

               2018-11-16

               Sagsdokument

               Spørgsmål 15

               Spm. om, hvilke faglige argumenter der lægges til grund for, at der ikke sættes højere krav til kendskabet til den faktiske kriminalitet, som den unge har begået, til justitsministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 24

               Spm., om lovforslaget vil medføre en stigning i antallet af børn og unge, der anbringes på henholdsvis delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner, til justitsministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 23

               Spm. om belæg for nødvendigheden af de foreslåede skærpelser og nye sanktioneringsmuligheder, til justitsministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 22

               Spm. om bevæggrunden til at foreslå, at politiet skal indgå som en dømmende magt i ungdomskriminalitetsnævnene, til justitsministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 21

               Spm. om, hvilke empiriske fund der viser, at en øget oplevelse af konsekvens for den berørte gruppe af børn og unge vil føre til et fald i kriminaliteten, til justitsministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 20

               Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at den sociale helhedsvurdering af det enkelte barn bevares, til justitsministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 19

               Spm. om at følge op på lovændringens betydning for udviklingen i ungdomskriminalitet, eventuelt ved en revisionsklausul, til justitsministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 18

               Spm. om, hvorfor der ikke gives mulighed for, at der i alle sager, der behandles af et ungdomskriminalitetsnævn, beskikkes en advokat til de berørte børn og forældre, til justitsministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 17

               Spm. om, hvordan det sikres, at fokus på barnets tarv fortsat vil have forrang i det strafferetlige system, til justitsministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 16

               Spm. om, hvilke faglige argumenter eller faktiske forhold der ligger til grund for et behov for at lave ny lovgivning for børn mellem 10 og 14 år uden om den eksisterende kriminelle lavalder, til justitsministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 13

               Spm., om ministeren kan bekræfte, at et 10-årigt barn kan anbringes i en sikret døgninstitution som led i et forbedringsforløb, til justitsministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 12

               Spm., om lovforslaget fører til en reel udvidelse af muligheden for at anbringe børn under 12 år i henholdsvis delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner, til justitsministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 11

               Spm. om grundlag og dokumentation for politiets vurdering af, om børn i alderen 10-14 år er ”i risiko for at begå yderligere kriminalitet”, til justitsministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 10

               Spm. om, hvorfor der kun er en børnesagkyndig til stede i en afgrænset del af de sager, der berører børn under 14 år, m.v., til justitsministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 9

               Spm. om social og psykologisk effekt af ophold på lukkede døgninstitutioner for børn og unge med diagnoser som adhd, ocd, angst eller Aspergers syndrom, til justitsministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 8

               Spm. om, hvor mange børn og unge i alderen 10-17 år der forventes at komme i kontakt med et ungdomskriminalitetsnævn i et gennemsnitligt år, til justitsministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 14

               Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at retsstillingen for forældre til børn, der er mistænkt for ungdomskriminalitet, ikke forringes i forhold til de gældende regler, til justitsministeren

               2018-10-29

               Sagsdokument

               Bilag 1

               Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren

               2018-11-30

               Sagsdokument

               Spørgsmål 2

               L 84 - svar på spm. 2 om ministerens kommentar til henvendelse af 9. november 2018 fra den rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsete om personafgrænsning, fra justitsministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 8

               L 84 - svar på spm. 8 om, hvor mange børn og unge i alderen 10-17 år der forventes at komme i kontakt med et ungdomskriminalitetsnævn i et gennemsnitligt år, fra justitsministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 11

               L 84 - svar på spm. 11 om grundlag og dokumentation for politiets vurdering af, om børn i alderen 10-14 år er ”i risiko for at begå yderligere kriminalitet”, fra justitsministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 25

               L 84 - svar på MFU spm. 25, om det vil blive tydeliggjort i en bekendtgørelse eller vejledning, at unge, der er tvangsmæssigt anbragt i medfør af en afgørelse truffet af ungdomskriminalitetsnævnet, er administrativt frihedsberøvet, fra justitsministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 16

               L 84 - svar på spm. 16 om, hvilke faglige argumenter eller faktiske forhold der ligger til grund for et behov for at lave ny lovgivning for børn mellem 10 og 14 år uden om den eksisterende kriminelle lavalder, fra justitsministeren

               2018-12-05

               Sagsdokument

               Bilag 8

               2. udkast til betænkning

               2018-11-28

               Sagsdokument

               Bilag 6

               1. udkast til betænkning

               2018-12-03

               Sagsdokument

               Spørgsmål 26

               Spm. om de økonomiske konsekvenser ved tilbud om gratis advokatbistand i alle sager, som ungdomskriminalitetsnævnet skal behandle, til justitsministeren

               2018-12-07

               Sagsdokument

               Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december 2018

               Sagsdokument

               Bilag 9

               Betænkning afgivet den 6. december 2018