Valget.dk
77585
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om socialtilsyn og lov om røgfri miljøer. (Udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner).

Ifølge lovforslaget skal anvendelsen af børne- og ungepålæg og forældrepålæg styrkes. Derudover foreslås det, at indsatsen for anbragte unge skal ensrettes, og at sikkerheden på sikrede og delvis lukkede døgninstitutioner styrkes.

Lovforslaget udmønter dele af aftalen om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet, som regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) indgik den 29. juni 2018 med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 84 om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Forsikringsvæsen 29 (Lovsagsnavn)strafferet og kriminalitet (Sagsområde)Personlige forhold 11 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-10-26

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (26. oktober 2018)
   2018-10-26
   • PDF AA11088 (2018-10-26)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 26. oktober 2018 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)
     2018-10-26
    • Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (26. oktober 2018)

     Sagsdokument

     Fremsat den 26. oktober 2018 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

     2018-11-06

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Rosa Lund
     • Ordfører Trine Bramsen
     • Ordfører Peter Kofod
     • Ordfører Preben Bang Henriksen
     • Ordfører Christina Egelund
     • Ordfører René Gade
     • Ordfører Lotte Rod
     • Ordfører Naser Khader
     • Minister justitsministeren
     • Ordfører Trine Torp
     • 2018-11-15

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2018-11-22

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      L 85 - svar på spm. 1 om, hvorfor det er nødvendigt at udvide beføjelserne i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, fra justitsministeren

      2018-11-29

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret

      2018-11-27

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret

      2018-12-06

      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      2018-12-11

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagstrin

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Endelig

       Dokumenter

       • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. december 2018
        2018-12-11
        • Sagsdokument

         Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. december 2018

         Sagsdokument

         Bilag 8

         Orienteringsbrev om merudgifter i forhold til de udgifter, der fremgår af det fremsatte lovforslag, fra justitsministeren

         2018-12-18

         Sagstrin

         3. behandling

         3. behandling

         Behandlet/Vedtaget

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • Sagstrin

          Lovforslag som vedtaget

          Lovforslag som vedtaget

          Endelig

          Aktør

          • Behandles i Folketinget
          • Dokumenter

           • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 18. december 2018
            2018-12-18
            • Afstemning

             Afstemning 132 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

             Forslaget blev vedtaget. For stemte 82 (S, DF, V, LA og KF), imod stemte 23 (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.

             S
             DF
             V
             Ø
             LA
             EL
             RV
             SF
             KF
             IA
             JF
             NQ
             T
             Sagsdokument

             Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 18. december 2018

             Dagsordenspunkt

             Møde i salen

             3. behandling

             2018-12-17

             Sagstrin

             Ændringsforslag nr. 1-4 af 17.12.2018 til 3. behandlingen af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

             Ændringsforslag nr. 1-4 af 17.12.2018 til 3. behandlingen af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

             Endelig

             Dokumenter

             • Ændringsforslag nr. 1-4 af justitsministeren stillet den 17.12.2018
              2018-12-17
              • PDF AX22397 (2018-12-17)
             • Sagsdokument

              Ændringsforslag nr. 1-4 af justitsministeren stillet den 17.12.2018

              Sagsdokument

              Bilag 10

              Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 17. december 2018 af justitsministeren

              2018-11-07

              Sagsdokument

              Bilag 2

              Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

              2018-11-08

              Sagsdokument

              Bilag 3

              Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

              2018-11-12

              Sagsdokument

              Spørgsmål 1

              Spm. om, hvorfor det er nødvendigt at udvide beføjelserne i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, til justitsministeren

              2018-10-29

              Sagsdokument

              Bilag 1

              Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren

              2018-11-28

              Sagsdokument

              Bilag 5

              Ændringsforslag, fra justitsministeren

              Sagsdokument

              Bilag 4

              1. udkast til betænkning

              2018-12-05

              Sagsdokument

              Bilag 6

              2. udkast til betænkning

              2018-12-07

              Sagsdokument

              Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december 2018

              Sagsdokument

              Bilag 7

              Betænkning afgivet den 6. december 2018

              2018-12-14

              Sagsdokument

              Bilag 9

              Ændringsforslag til 3. behandling, fra justitsministeren