Valget.dk
77683
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og pensionsbeskatningsloven. (Udsøgning af målgrupper til brug for rådgivning om aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum i obligatoriske arbejdsmarkedspensioner).

Formålet med loven er at etablere en it-løsning, hvor identifikation af relevante kunder tilvejebringes pensionsinstitutterne, ved at Udbetaling Danmark får til opgave at udsøge de pensionskunder, der har behov for en mere målrettet rådgivning om pensionsopsparingens påvirkning af indkomstafhængige ydelser. Rådgivningen skal understøtte den omlægning af arbejdsmarkedspensionerne, der er forudsat i »Aftale om flere år på arbejdsmarkedet«.

Med loven kan et pensionsinstitut videregive cpr-numre på kunder til Udbetaling Danmark, med henblik på at Udbetaling Danmark udsøger kunder, som har behov for rådgivning i det enkelte pensionsinstitut om påvirkningen af indkomstafhængige ydelser, når kunden er eller kan blive omfattet af en aldersforsikring i en obligatorisk arbejdsmarkedspension.

Målrettet rådgivning er også relevant for kunder, der ikke selv modtager indkomstafhængige ydelser, men hvis indkomst påvirker en anden persons indkomstafhængige ydelse, f.eks. hos en ægtefælle eller samlever.

Loven er et led i udmøntningen af den politiske aftale om flere år på arbejdsmarkedet indgået den 20. juni 2017.

arbejdsmarkedspensioner (Sagsområde)Kommunalvæsen 44 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-11-06

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Sagsdokument

   Bilag 1

   Lovudkast til forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og ligestillingsnotat, fra beskæftigelsesministeren

   Sagsdokument

   Fremsat den 6. november 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen)

   Sagsdokument

   Skriftlig fremsættelse (6. november 2018)

   2018-11-16

   Sagstrin

   1. behandling

   1. behandling

   Behandlet/Henvist til udvalg

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Ordfører Leif Lahn Jensen
   • Ordfører Bent Bøgsted
   • Ordfører Hans Andersen
   • Ordfører Finn Sørensen
   • Ordfører Laura Lindahl
   • Ordfører Torsten Gejl
   • Ordfører Rasmus Helveg Petersen
   • Ordfører Karsten Hønge
   • Minister beskæftigelsesministeren
   • Dagsordenspunkt

    Møde i salen

    1. behandling

    2018-11-19

    Sagstrin

    Frist for spørgsmål

    Frist for spørgsmål

    Konfirmeret

    2018-11-20

    Sagstrin

    Frist for svar

    Frist for svar

    Konfirmeret
    Sagsdokument

    Spørgsmål 3

    Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der sikrer, at en borgers personoplysninger ikke udleveres til uvedkommende uden borgerens aktive samtykke, til beskæftigelsesministeren

    2018-11-21

    Sagstrin

    Politisk drøftelse

    Politisk drøftelse

    Konfirmeret
    Sagstrin

    Frist for politiske bemærkninger

    Frist for politiske bemærkninger

    Konfirmeret
    Sagstrin

    Frist for ændringsforslag

    Frist for ændringsforslag

    Konfirmeret
    Sagsdokument

    Spørgsmål 1

    L 87 - svar på spm. 1 om teknisk bistand til udformning af ændringsforslag, således at ydelsesmodtagerne skal have en indsigelsesret, fra beskæftigelsesministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 2

    L 87 - svar på spm. 2, om oplysninger fra registersamkøringen ikke kan anvendes til reklame for pensionsselskabernes andre produkter, fra beskæftigelsesministeren

    2018-11-28

    Sagstrin

    Betænkning

    Betænkning

    Betænkning afgivet
    Sagsdokument

    Spørgsmål 9

    Spm. om et medlem af en overenskomstaftalt arbejdsmarkedspension, hvor aldersopsparing er obligatorisk, ikke selv har mulighed for at vælge, om der skal spares op til alderspension eller til en fradragsberettiget pensionsordning, til beskæftigelsesministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 10

    Spm., om ministeren vil pålægge pensionsselskaberne at bede om en månedlig udsøgning, til beskæftigelsesministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 11

    Spm. om, hvor mange medlemmer af pensionskasser der i dag er omfattet af en obligatorisk alderspensionsopsparing, til beskæftigelsesministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 12

    Spm. om, hvordan man kan beregne de forventede omkostninger til udsøgningsordningen, når man ikke ved, hvor mange cpr-numre der skal samkøres m.v., til beskæftigelsesministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 14

    Spm., om ministeren vil bekræfte, at Datatilsynets kritik af manglende proportionalitet drejer sig om det forventelige misforhold mellem antallet af cpr-numre, der skal samkøres, og det forventelige antal cpr-numre, som pensionskasserne ønsker tilbagemelding om, til beskæftigelsesministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 15

    Spm. om, at en konsekvens af ministerens ændringsforslag om at gøre tilslutning til udsøgningsordningen obligatorisk for alle pensionsselskaber vil være, at der bliver et endnu større misforhold mellem antallet af cpr-numre, som skal samkøres, og det antal cpr-numre, der udleveres til pensionskasserne, til beskæftigelsesministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 13

    Spm., om der havde været tid til en høringsrunde om ministerens ændringsforslag, hvis ministeren havde fremsat lovforslaget f.eks. en måned tidligere, til beskæftigelsesministeren

    2018-12-04

    Sagstrin

    2. behandling

    2. behandling

    Behandlet/Henvist til udvalg

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Sagstrin

     Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

     Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

     Endelig

     Dokumenter

     • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 4. december 2018
      2018-12-04
     • Afstemning

      Afstemning 62 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

      Forslaget blev forkastet. For stemte 19 (EL, ALT og SF), imod stemte 87 (S, DF, V, LA, RV og KF), hverken for eller imod stemte 0.

      S
      DF
      V
      Ø
      LA
      EL
      RV
      SF
      KF
      IA
      JF
      NQ
      T
      Afstemning

      Afstemning 63 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

      Forslaget blev forkastet. For stemte 17 (EL, ALT og SF), imod stemte 87 (S, DF, V, LA, RV og KF), hverken for eller imod stemte 0.

      S
      DF
      V
      Ø
      LA
      EL
      RV
      SF
      KF
      IA
      JF
      NQ
      T
      Sagsdokument

      Bilag 13

      Udkast til tillægsbetænkning

      Sagsdokument

      Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 4. december 2018

      2018-12-05

      Sagstrin

      Tillægsbetænkning

      Tillægsbetænkning

      Afgivet

      Dokumenter

      • Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 5. december 2018
       2018-12-05
       • PDF AX22199 (2018-12-05)
      • Sagsdokument

       Bilag 14

       Supplerende høringssvar, fra Finans Danmark

       Sagsdokument

       Spørgsmål 16

       Spm. om kommentar til supplerende høringssvar af 5/12-18 fra Finans Danmark, til beskæftigelsesministeren

       Sagsdokument

       Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 5. december 2018

       Sagsdokument

       Bilag 15

       Tillægsbetænkning afgivet den 5. december 2018

       2018-12-06

       Sagstrin

       Eventuelt: 3. behandling

       Eventuelt: 3. behandling

       Behandlet/Vedtaget

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • Sagstrin

        Lovforslag som vedtaget

        Lovforslag som vedtaget

        Endelig

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Dokumenter

         • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 6. december 2018
          2018-12-06
         • Afstemning

          Afstemning 75 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

          Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

          S
          DF
          V
          Ø
          LA
          EL
          RV
          SF
          KF
          IA
          JF
          NQ
          T
          Sagsdokument

          Spørgsmål 16

          L 87 - svar på spm. 16 om kommentar til supplerende høringssvar af 5/12-18 fra Finans Danmark, fra beskæftigelsesministeren

          Sagsdokument

          Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 6. december 2018

          Dagsordenspunkt

          Møde i salen

          Eventuelt: 3. behandling

          2018-11-08

          Sagsdokument

          Bilag 2

          Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2018-11-12

          Sagsdokument

          Bilag 3

          Høringssvar, fra beskæftigelsesministeren

          Sagsdokument

          Bilag 4

          Høringsnotat, fra beskæftigelsesministeren

          2018-11-14

          Sagsdokument

          Spørgsmål 1

          Spm. om teknisk bistand til udformning af ændringsforslag, således at ydelsesmodtagerne skal have en indsigelsesret, til beskæftigelsesministeren

          Sagsdokument

          Bilag 5

          Supplerende høringssvar, fra beskæftigelsesministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 2

          Spm., om oplysninger fra registersamkøringen ikke kan anvendes til reklame for pensionsselskabernes andre produkter, til beskæftigelsesministeren

          Sagsdokument

          Bilag 6

          Endelig tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2018-11-26

          Sagsdokument

          Spørgsmål 3

          L 87 - svar på spm. 3 om teknisk bistand til et ændringsforslag, der sikrer, at en borgers personoplysninger ikke udleveres til uvedkommende uden borgerens aktive samtykke, fra beskæftigelsesministeren

          Sagsdokument

          Bilag 9

          Opfølgning på spørgsmål stillet under teknisk gennemgang af lovforslaget, fra beskæftigelsesministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 8

          Spm., om ministerens forslag om, at aldersopsparingen skal være en obligatorisk del af pensionsopsparingen, er et uberettiget indgreb, til beskæftigelsesministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 7

          Spm. om pensionskassernes administration af den obligatoriske aldersopsparing og konsekvenserne heraf, og om kunderne kan fravælge aldersopsparingen, til beskæftigelsesministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 6

          Spm. om indhentning af supplerende høringssvar vedr. ændringsforslagene om at gøre aldersopsparing til en obligatorisk del af pensionsopsparingen, til beskæftigelsesministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 5

          Spm. om antallet af cpr-numre, der skal samkøres, og hvor mange af disse der skal udleveres til pensionskasserne, til beskæftigelsesministeren

          2018-11-23

          Sagsdokument

          Spørgsmål 4

          Spm. tilbagetaget

          Sagsdokument

          Bilag 7

          Udkast til betænkning

          Sagsdokument

          Bilag 8

          Ændringsforslag fra beskæftigelsesministeren

          2018-11-27

          Sagsdokument

          Bilag 10

          Planchesæt fra Forsikring & Pension uddelt til Beskæftigelsesudvalget ved ekspertmødet den 27/11-18

          Sagsdokument

          Bilag 11

          2. udkast til betænkning

          Sagsdokument

          Spørgsmål 5

          L 87 - svar på spm. 5 om antallet af cpr-numre, der skal samkøres, og hvor mange af disse der skal udleveres til pensionskasserne, fra beskæftigelsesministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 6

          L 87 - svar på spm. 6 om indhentning af supplerende høringssvar vedr. ændringsforslagene om at gøre aldersopsparing til en obligatorisk del af pensionsopsparingen, fra beskæftigelsesministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 7

          L 87 - svar på spm. 7 om pensionskassernes administration af den obligatoriske aldersopsparing og konsekvenserne heraf, og om kunderne kan fravælge aldersopsparingen, fra beskæftigelsesministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 8

          L 87 - svar på spm. 8, om ministerens forslag om, at aldersopsparingen skal være en obligatorisk del af pensionsopsparingen, er et uberettiget indgreb, fra beskæftigelsesministeren

          2018-11-30

          Sagsdokument

          Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. november 2018

          Sagsdokument

          Bilag 12

          Betænkning afgivet den 28. november 2018

          2018-12-03

          Sagsdokument

          Spørgsmål 15

          L 87 - svar på spm. 15 om, at en konsekvens af ministerens ændringsforslag om at gøre tilslutning til udsøgningsordningen obligatorisk for alle pensionsselskaber vil være, at der bliver et endnu større misforhold mellem antallet af cpr-numre, som skal samkøres, og det antal cpr-numre, der udleveres til pensionskasserne, fra beskæftigelsesministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 14

          L 87 - svar på spm. 14 om ministeren vil bekræfte, at Datatilsynets kritik af manglende proportionalitet drejer sig om det forventelige misforhold mellem antallet af cpr-numre, der skal samkøres, og det forventelige antal cpr-numre, som pensionskasserne ønsker tilbagemelding om, fra beskæftigelsesministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 12

          L 87 - svar på spm. 12 om, hvordan man kan beregne de forventede omkostninger til udsøgningsordningen, når man ikke ved, hvor mange cpr-numre der skal samkøres m.v., fra beskæftigelsesministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 11

          L 87 - svar på spm. 11 om, hvor mange medlemmer af pensionskasser der i dag er omfattet af en obligatorisk alderspensionsopsparing, fra beskæftigelsesministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 13

          L 87 - svar på spm. 13 om der havde været tid til en høringsrunde om ministerens ændringsforslag, hvis ministeren havde fremsat lovforslaget f.eks. en måned tidligere, fra beskæftigelsesministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 10

          L 87 - svar på spm. 10 om ministeren vil pålægge pensionsselskaberne at bede om en månedlig udsøgning, fra beskæftigelsesministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 9

          L 87 - svar på spm. 9 om et medlem af en overenskomstaftalt arbejdsmarkedspension, hvor aldersopsparing er obligatorisk, ikke selv har mulighed for at vælge, om der skal spares op til alderspension eller til en fradragsberettiget pensionsordning, fra beskæftigelsesministeren