Valget.dk
77711
Stadfæstet

Forslag til lov om Familieretshuset.

Lovforslaget ændrer grundlæggende ved det eksisterende familieretlige system. Med lovforslaget nedlægges Statsforvaltningen, og der etableres i stedet en ny myndighed, Familieretshuset. Familieretshuset skal indgå i et nyt og sammenhængende familieretligt system sammen med familieretten ud fra hensigten om at skabe samlede og helhedsorienterede forløb for familierne med barnet i centrum. Familieretshuset skal indgå i en ramme med tydelig domstolsinddragelse, hvor indgribende afgørelser træffes af familieretten, og hvor Familieretshusets afgørelser kan indbringes for familieretten til prøvelse. Familieretshuset skal i sagsbehandlingen møde familierne med en helhedsorienteret og konflikthåndterende tilgang og en overordnet målsætning om at styrke forældrenes samarbejde for at understøtte barnets trivsel. I det nye familieretlige system skal hensynet til barnet sættes over alle andre hensyn både i behandlingen af sagen og i afgørelsen, og der etableres en børneenhed i Familieretshuset.

Lovforslaget udmønter sammen med L 91, forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven) aftalen om et nyt familieretligt system, som regeringen (Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik den 27. marts 2018.

familieret (Sagsområde)Personlige forhold 11 (Lovsagsnavn)Personlige forhold 31 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-11-07

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (7. november 2018)
   2018-11-07
   • PDF CT467 (2018-11-07)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Sagsdokument

    Fremsat den 7. november 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado)

    Sagsdokument

    Skriftlig fremsættelse (7. november 2018)

    Sagsdokument

    Bilag 1

    Høringsnotat og høringssvar, fra børne- og socialministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 1

    MFU spm. om reglerne for at modtage tilskud til børnebidrag som folkepensionist efter reglerne i det nye familieretlige system, til børne- og socialministeren

    2018-11-15

    Sagstrin

    1. behandling

    1. behandling

    Behandlet/Henvist til udvalg

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Ordfører Pernille Rosenkrantz-Theil
    • Ordfører Karin Nødgaard
    • Ordfører Hans Andersen
    • Ordfører Rasmus Vestergaard Madsen
    • Ordfører Torsten Gejl
    • Ordfører Marianne Jelved
    • Ordfører Brigitte Klintskov Jerkel
    • Minister børne- og socialministeren
    • Ordfører Henrik Dahl
    • Ordfører Lisbeth Bech Poulsen
    • Sagsdokument

     Bilag 4

     Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

     2018-11-22

     Sagstrin

     Frist for spørgsmål

     Frist for spørgsmål

     Konfirmeret
     Sagsdokument

     Bilag 5

     Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

     Sagsdokument

     Bilag 6

     Henvendelse af 22/11-18 fra LGBT om regnbuefamilier

     Sagsdokument

     Spørgsmål 5

     Spm. om at kommentere henvendelsen af 22/11-18 fra LGBT om regnbuefamilier, til børne- og socialministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 3

     Spm. om, hvorvidt der vil ske ændringer af praksis i sager om fastsættelse, ændring og ophævelse af samvær som følge af oprettelsen af det nye familieretlige system, til børne- og socialministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 4

     Spm. om ministeren kan bekræfte, at der er tænkt på at sikre fysisk tilgængelighed for alle brugere i de nye Familieretshuse og familieretter, til børne- og socialministeren

     2018-11-29

     Sagstrin

     Frist for svar

     Frist for svar

     Konfirmeret

     2018-12-06

     Sagstrin

     Politisk drøftelse

     Politisk drøftelse

     Konfirmeret
     Sagsdokument

     Spørgsmål 6

     Spm. om at kommentere henvendelsen af 24/10-18 fra Foreningen Far, til børne- og socialministeren

     2018-12-10

     Sagstrin

     Frist for politiske bemærkninger

     Frist for politiske bemærkninger

     Konfirmeret
     Sagsdokument

     Spørgsmål 6

     L 90 - svar på spm. 6 om at kommentere henvendelsen af 24/10-18 fra Foreningen Far, fra børne- og socialministeren

     2018-12-13

     Sagstrin

     Betænkning

     Betænkning

     Betænkning afgivet
     Sagstrin

     Foreningen Far om L 90 (om lov om Familieretshuset), jf. L 90 - bilag 2. Se tillige L 90 - svar på spm. 6.

     Foreningen Far om L 90 (om lov om Familieretshuset), jf. L 90 - bilag 2. Se tillige L 90 - svar på spm. 6.

     Afholdt

     Aktør

     • Behandles i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
     • Dokumenter

      • Henvendelse af 24/10-18 fra Foreningen Far om foretræde for udvalget
       2018-10-24
      • L 90 - svar på spm. 6 om at kommentere henvendelsen af 24/10-18 fra Foreningen Far, fra børne- og socialministeren
       2018-12-10
      • Sagsdokument

       Bilag 11

       Talepapir fra Foreningen Fars foretræde for udvalget den 13/12-18

       Sagsdokument

       Bilag 12

       Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 13. december 2018

       Sagsdokument

       Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 13. december 2018

       Dagsordenspunkt

       SOU - Dep.

       Foreningen Far om L 90 (om lov om Familieretshuset), jf. L 90 - bilag 2. Se tillige L 90 - svar på spm. 6.

       2018-12-03

       Sagstrin

       Frist for ændringsforslag

       Frist for ændringsforslag

       Konfirmeret

       2018-12-18

       Sagstrin

       2. behandling

       2. behandling

       Behandlet/Direkte til 3. beh.

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • Sagstrin

        Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

        Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

        Endelig

        Dokumenter

        • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2018
         2018-12-18
        • Sagsdokument

         Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2018

         Dagsordenspunkt

         Møde i salen

         2. behandling

         2018-12-20

         Sagstrin

         3. behandling

         3. behandling

         Behandlet/Vedtaget

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • Sagstrin

          Lovforslag som vedtaget

          Lovforslag som vedtaget

          Endelig

          Aktør

          • Behandles i Folketinget
          • Afstemning

           Afstemning 194 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

           Forslaget blev vedtaget. For stemte 109 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

           S
           DF
           V
           Ø
           LA
           EL
           RV
           SF
           KF
           IA
           JF
           NQ
           T
           Sagsdokument

           Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2018

           Dagsordenspunkt

           Møde i salen

           3. behandling

           2018-11-08

           Sagsdokument

           Bilag 2

           Henvendelse af 24/10-18 fra Foreningen Far om foretræde for udvalget

           2018-11-14

           Sagsdokument

           Bilag 3

           Supplerende høringssvar, fra børne- og socialministeren

           2018-11-26

           Sagsdokument

           Bilag 7

           Ændringsforslag fra børne- og socialministeren

           2018-11-28

           Sagsdokument

           Spørgsmål 3

           L 90 - svar på spm. 3 om, hvorvidt der vil ske ændringer af praksis i sager om fastsættelse, ændring og ophævelse af samvær som følge af oprettelsen af det nye familieretlige system, fra børne- og socialministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 1

           L 90 - svar på MFU spm. 1 om reglerne for at modtage tilskud til børnebidrag som folkepensionist efter reglerne i det nye familieretlige system, fra børne- og socialministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 2

           L 90 - svar på spm. 2 om der ved behov vil ske inddragelse af fagfolk med specialiseret viden omkring de særlige problemstillinger, som handicappede forældre kan stå over for ved en skilsmissebehandling i det nye familieretssystem, fra børne- og socialministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 5

           L 90 - svar på spm. 5 om at kommentere henvendelsen af 22/11-18 fra LGBT om regnbuefamilier, fra børne- og socialministeren

           2018-11-30

           Sagsdokument

           Bilag 8

           Ændringsforslag fra børne- og socialministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 4

           L 90 - svar på spm. 4 om ministeren kan bekræfte, at der er tænkt på at sikre fysisk tilgængelighed for alle brugere i de nye Familieretshuse og familieretter, fra børne- og socialministeren

           2018-11-19

           Sagsdokument

           Spørgsmål 2

           Spm., om der ved behov vil ske inddragelse af fagfolk med specialiseret viden omkring de særlige problemstillinger, som handicappede forældre kan stå over for ved en skilsmissebehandling i det nye familieretssystem, til børne- og socialministeren

           2018-12-12

           Sagsdokument

           Bilag 10

           2. udkast til betænkning

           2018-12-05

           Sagsdokument

           Bilag 9

           1. udkast til betænkning